Aktualności:

Numer 5(239)    maj 2005Numer 5(239)    maj 2005
fot.Krzysztof Miszułowicz
2005 IV 13 Siła rosyjskiego ducha

Nie zapominajmy o podwigie radzieckiego narodu w II wojnie światowej - wezwał patriarcha Aleksy II.
   - Ze smutkiem musimy stwierdzić, że niektórzy starają się dzisiaj rzucić oszczerstwo, poniżyć, skazać na zapomnienie wysiłek i ofiarę naszego narodu, zrównać agresorów i tych, którzy im się przeciwstawili. Powinniśmy uczynić wszystko, co w naszej mocy, żeby te próby się nie udały, żeby wdzięczna pamięć o tych, którzy walczyli z najsilniejszą armią świata i zwyciężyli, uchroniła ludzkość przed nową próbą samozagłady - powiedział patriarcha podczas IX Ogólnoświatowego Rosyjskiego Narodowego Soboru.
   Na konferencji prasowej podsumowującej sobór, zapytany o teologiczną ocenę zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, metropolita Cyrył odrzekł: - Duchowym źródłem zwycięstwa jest tradycja prawosławna, która ukształtowała i wychowała rosyjskiego człowieka - nie tylko etnicznie rosyjskiego, ale każdego patriotę zakorzenionego w narodowej duchowej kulturze. Tysiącletni system duchowych wartości stanowił ognisko świadomości rosyjskiego człowieka, wszedł w niego, w jego krew, w jego ciało niemal już w genach. Ponad dwadzieścia lat bezbożności i ateizmu od początku rewolucji do początku wojny nie potrafiło złamać tego duchowego hartu narodu.
   Tysiącletnia duchowa tradycja prawosławia, wychowującego ludzi w na-śladowaniu ideałów ofiarności, nie jest potrzebna współczesnej świeckiej kulturze i pozostaje niedostępna. To właśnie ofiarność stała się fundamentem naszego Wielkiego Zwycięstwa. Armia niemiecka była lepiej zorganizowana, uzbrojona i zaopatrzona we wszystko co niezbędne, prowadziły ją do boju wspaniale wyszkoleni dowódcy. Z punktu widzenia formalnej logiki i bezstronnej analizy faktów nie mieliśmy szans na zwycięstwo w tej bitwie. Ale rosyjski Alosza, niedostatecznie uzbrojony, źle ubrany i głodny, potrafił jak równy walczyć z zakutym w stal niemieckim wojownikiem i go pokonać. Wysyłanie na pierwszą linię ognia oddziałów karnych nie może być uznane za źródło największego narodowego zwycięstwa w XX wieku. Można je objaśnić jedynie siłą i triumfem ducha rosyjskiego narodu.

   Odpowiedź na to pytanie dziennikarze przyjęli oklaskami.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pozostawił po sobie dobrą pamięć - Ałła Matreńczyk
W nocy 24 lutego w wieku 77 lat, po długiej i ciężkiej chorobie, spoczął w Panu o. Włodzimierz Cybuliński, budowniczy cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, organizator i pierwszy proboszcz tej parafii. Znali go wszyscy – parafianie, z którymi cegła po cegle wzniósł parafialny dom, a potem piękną cerkiew, duchowni, właściciele ponad stu białostockich firm, których nieustannie prosił o wsparcie „Bożego dzieła”, więźniowie i pracownicy służby więziennej, którym przypominał słowa św. Jana z Kronsztadu: „Nie myl człowieka, tego obrazu Bożego, ze złem, które jest w nim, dlatego że zło jest tylko przypadkowym nieszczęściem, chorobą, diabelskim marzeniem, ale istota jego – obraz Boży – mimo wszystko w nim pozostaje”. I wielu, bardzo wielu przyszło go pożegnać. (więcej...)
Tropos Marcina Abijskiego - Anna Radziukiewicz
Z dr. MARCINEM ABIJSKIM
muzykologiem, znawcą muzyki bizantyńskiej
rozmawia Anna Radziukiewicz (więcej...)
Kto wyzwolił Bułgarię od Turków - Ałła Matreńczyk
Gdy patriarcha Kirył przybył 2 marca do Sofii na jubileusz 140 rocznicy wyzwolenia Bułgarii spod tureckiego jarzma, nikt nie spodziewał się, że jego wizyta zakończy się w tak nieoczekiwany sposób. A zaczęła się od spotkania z patriarchą Bułgarii Neofitem. (więcej...)
Podatkami w chrześcijan - Eugeniusz Czykwin
25 lutego główna świątynia chrześcijaństwa, Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie, została „bezterminowo zamknięta”. Pielgrzymi, którzy stanęli tego dnia przed świątynią, w której znajdują się najświętsze dla chrześcijan miejsca – Golgota,
na której ukrzyżowano Chrystusa i grób, gdzie Go złożono – na zamkniętych drzwiach ujrzeli afisz z napisem „Tego już za wiele: żądamy zaprzestania prześladowań Kościołów”. Obok umieszczono fotografię burmistrza Jerozolimy Nira Barkota. (więcej...)