Aktualności:

Numer 7(301)    lipiec 2010Numer 7(301)    lipiec 2010
fot.Anna Radziukiewicz
2005 IV 13 O perspektywie dialogu z Cerkwiami dochalcedońskimi


   Perspektywy prawosławnego dialogu ze starożytnymi dochalcedońskimi Cerkwiami przeanalizowali w Chambesy w dniach od 10 do 13 marca przedstawiciele lokalnych Cerkwi prawosławnych. Naszą Cerkiew reprezentował archimandryta Warsonofiusz.
   Podczas spotkania omówiono program dalszych działań komisji mieszanej do dialogu między obydwiema stronami, zwłaszcza w świetle krytyki ze strony wielu prawosławnych Cerkwi lokalnych, w tym także rosyjskiej, pod adresem wypracowanych przez komisję wspólnych teologicznych deklaracji (monaster Anba Biszoi 1989, Chambesy 1990) .
   Ustalono, że należy gruntownie zbadać sporne kwestie i niejasne sformułowania deklaracji. Postanowiono kontynuować analizę problemów natury liturgicznej i duszpasterskiej.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Miejsce łaski pełne - Eugeniusz Czykwin
Z Francją, a dokładnie z prawosławiem we Francji, łączą nas wielorakie, często bliskie, kontakty. Pierwszym po rewolucji bolszewickiej egzarchą i organizatorem życia cerkiewnego w Paryżu i Zachodniej Europie był metropolita Eulogiusz (Gieorgijewski) blisko związany z prawosławiem w obecnych granicach Polski – od 1897 roku był rektorem seminarium w Chełmie, a w latach 1905-1914 ordynariuszem chełmsko-lubelskiej diecezji. Jego następcą na paryskiej katedrze był metropolita Włodzimierz (Tichoniski), do 1901 roku archimandryta supraskiego monasteru, a następnie, do 1914 roku, z tytułem „białostocki” biskup pomocniczy grodzieńskiej eparchii. W założonym przez metropolitę Eulogiusza Instytucie św. Sergiusza w Paryżu także przed wojną kształcili się duchowni z Polski, a wydawany w Paryżu biuletyn Service Orthodox Press przez dziesięciolecia, do pojawienia się Interentu, był dla naszego Przeglądu najważniejszym źródłem informacji o życiu Cerkwi w Europie Zachodniej i USA. W latach 80. XX wieku bliskie kontakty z prawosławną młodzieżą z Francji nawiązało nasze Bractwo Młodzieży Prawosławnej, a na początku lat 90., z błogosławieństwa ówczesnego arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawy, dwie siostry, w tym obecna ihumenia monasteru w Zwierkach, odbywały nowicjat w monasterze Opieki (Pokrowskim) Matki Bożej w miejscowości Bussy-en-Othe. (więcej...)
To wiarołomna polityka - tłum. Ałła Matreńczyk
14 września 2018 roku w specjalnym wydaniu audycji „Cerkiew i świat” metropolita wołokołamski Hilarion, przewodniczący oddziału stosunków zewnętrznych moskiewskiego patriarchatu, odpowiadał na pytania Jekatieriny Graczewoj. (więcej...)
Ochrona świętości - Anna Radziukiewicz
Cerkiew w Mielniku stoi na ziemi parafialnej. I cóż w tym dziwnego? Ale ona stoi podwójnie, można powiedzieć. (więcej...)