Aktualności:

Numer 6(360)    czerwiec 2015Numer 6(360)    czerwiec 2015
fot.Jan Makal
2005 IV 13 O perspektywie dialogu z Cerkwiami dochalcedońskimi


   Perspektywy prawosławnego dialogu ze starożytnymi dochalcedońskimi Cerkwiami przeanalizowali w Chambesy w dniach od 10 do 13 marca przedstawiciele lokalnych Cerkwi prawosławnych. Naszą Cerkiew reprezentował archimandryta Warsonofiusz.
   Podczas spotkania omówiono program dalszych działań komisji mieszanej do dialogu między obydwiema stronami, zwłaszcza w świetle krytyki ze strony wielu prawosławnych Cerkwi lokalnych, w tym także rosyjskiej, pod adresem wypracowanych przez komisję wspólnych teologicznych deklaracji (monaster Anba Biszoi 1989, Chambesy 1990) .
   Ustalono, że należy gruntownie zbadać sporne kwestie i niejasne sformułowania deklaracji. Postanowiono kontynuować analizę problemów natury liturgicznej i duszpasterskiej.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Miało być bardzo źle - Anna Radziukiewicz
Rozmowa z arcybiskupem lubelskim i chełmskim ABLEM. Redakcję
Przeglądu Prawosławnego reprezentują Eugeniusz Czykwin i Anna Radziukiewicz (więcej...)
Hańba i wstyd - Pawel Borecki
Burzenie prawosławnych cerkwi na południowym Podlasiu i Chełmszczyźnie wiosną i latem 1938 roku stanowi jedną z najciemniejszych kart w dziejach II Rzeczypospolitej, wciąż praktycznie nieznaną opinii publicznej. To nie było wydarzenie incydentalne. Wyrastało ono z filozofii polityki wyznaniowej okresu międzywojennego, powiązanej z polityką narodowościową. Stanowiło konsekwencję konfesyjnego charakteru państwa polskiego w latach 1918-1939 oraz stereotypów prowadzących do utożsamienia religii z narodowością. Znalazło przy tym podatny grunt w konfrontacyjnej postawie Kościoła katolickiego wobec prawosławia. (więcej...)
Prawosławie tu trwa - Ałła Matreńczyk
Osiemdziesiąt lat temu od maja do lipca, pod nadzorem policji i wojska, burzono wzdłuż Bugu dwie cerkwie prawosławne dziennie. Ta w Sławatyczach, okrzyknięta dziś sławatycką perełką, ocalała. – A miał ją spotkać taki sam los – mówi proboszcz, o. Michał Wasilczyk. (więcej...)
Interpelacja - dr Stefan Baran
Interpelacja posła dr Stefana Barana do Pana Prezesa Rady Ministrów w sprawie zburzenia z polecenia starostów powiatowych 107 świątyń prawosławnych oraz spalenia w sposób zbrodniczy, bez wykrycia podpalaczy, 3 świątyń prawosławnych w czerwcu i lipcu 1938 roku na terenie województwa lubelskiego, jak też prześladowania i karania na podłożu wyznaniowo-religijnym duchowieństwa prawosławnego i wiernych z tegoż województwa.
(więcej...)