Aktualności:

Numer 5(299)    maj 2010Numer 5(299)    maj 2010
fot.
2005 IV 13 O perspektywie dialogu z Cerkwiami dochalcedońskimi


   Perspektywy prawosławnego dialogu ze starożytnymi dochalcedońskimi Cerkwiami przeanalizowali w Chambesy w dniach od 10 do 13 marca przedstawiciele lokalnych Cerkwi prawosławnych. Naszą Cerkiew reprezentował archimandryta Warsonofiusz.
   Podczas spotkania omówiono program dalszych działań komisji mieszanej do dialogu między obydwiema stronami, zwłaszcza w świetle krytyki ze strony wielu prawosławnych Cerkwi lokalnych, w tym także rosyjskiej, pod adresem wypracowanych przez komisję wspólnych teologicznych deklaracji (monaster Anba Biszoi 1989, Chambesy 1990) .
   Ustalono, że należy gruntownie zbadać sporne kwestie i niejasne sformułowania deklaracji. Postanowiono kontynuować analizę problemów natury liturgicznej i duszpasterskiej.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pozostawił po sobie dobrą pamięć - Ałła Matreńczyk
W nocy 24 lutego w wieku 77 lat, po długiej i ciężkiej chorobie, spoczął w Panu o. Włodzimierz Cybuliński, budowniczy cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, organizator i pierwszy proboszcz tej parafii. Znali go wszyscy – parafianie, z którymi cegła po cegle wzniósł parafialny dom, a potem piękną cerkiew, duchowni, właściciele ponad stu białostockich firm, których nieustannie prosił o wsparcie „Bożego dzieła”, więźniowie i pracownicy służby więziennej, którym przypominał słowa św. Jana z Kronsztadu: „Nie myl człowieka, tego obrazu Bożego, ze złem, które jest w nim, dlatego że zło jest tylko przypadkowym nieszczęściem, chorobą, diabelskim marzeniem, ale istota jego – obraz Boży – mimo wszystko w nim pozostaje”. I wielu, bardzo wielu przyszło go pożegnać. (więcej...)
Tropos Marcina Abijskiego - Anna Radziukiewicz
Z dr. MARCINEM ABIJSKIM
muzykologiem, znawcą muzyki bizantyńskiej
rozmawia Anna Radziukiewicz (więcej...)
Kto wyzwolił Bułgarię od Turków - Ałła Matreńczyk
Gdy patriarcha Kirył przybył 2 marca do Sofii na jubileusz 140 rocznicy wyzwolenia Bułgarii spod tureckiego jarzma, nikt nie spodziewał się, że jego wizyta zakończy się w tak nieoczekiwany sposób. A zaczęła się od spotkania z patriarchą Bułgarii Neofitem. (więcej...)
Podatkami w chrześcijan - Eugeniusz Czykwin
25 lutego główna świątynia chrześcijaństwa, Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie, została „bezterminowo zamknięta”. Pielgrzymi, którzy stanęli tego dnia przed świątynią, w której znajdują się najświętsze dla chrześcijan miejsca – Golgota,
na której ukrzyżowano Chrystusa i grób, gdzie Go złożono – na zamkniętych drzwiach ujrzeli afisz z napisem „Tego już za wiele: żądamy zaprzestania prześladowań Kościołów”. Obok umieszczono fotografię burmistrza Jerozolimy Nira Barkota. (więcej...)