Aktualności:

Numer 11(269)    listopad 2007Numer 11(269)    listopad 2007
fot.Marek Dolecki
2005 IV 13 Odbudowa cerkwi Dziesięcinnej?

Przeprowadzenie wykopalisk na miejscu cerkwi Dziesięcinnej w Kijowie zarządził rząd Ukrainy. Po pracach, które potrwają do 31 października, władze Kijowa razem z Ministerstwem Kultury przygotują wniosek o celowości budowy cerkwi Dziesięcinnej i utworzenia muzeum nad jej fundamentami.
   Ministerstwo finansów podczas przygotowania poprawek do budżetu ma zarezerwować 7,25 mln hrywien na badania archeologiczne, konserwację fundamentu cerkwi i innych znalezisk.
   Wcześniej władze Kijowa informowały o planach budowy w Kijowie cerkwi Dziesięcinnej na miejscu pop-rzedniej. Zdaniem administracji budowa może potrwać dwa lata. Orientacyjny koszt budowy wyniesie 90 mln hrywien. Cerkiew Dziesięcinna była pierwszą murowaną cerkwią w Kijowskiej Rusi. Została zbudowana w latach 988-996, zniszczona w XIII w.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

O prawosławiu w Niemczech - Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
Z duchownym z Monachium
o. THOMASEM DIEZEM i matuszką JOANNĄ
rozmawiają Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło (więcej...)
W obronie świątyń i praw - opracował Andrzej Charyło
W Czarnogórze, liczącej nieco ponad 600 tysięcy mieszkańców, będącej jednym z najmniejszych państw w Europie, która ogłosiła niepodległość zaledwie w 2006 roku, istnieje poważny spór pomiędzy świecką władzą a kanoniczną strukturą Cerkwi prawosławnej, wchodzącej w skład patriarchatu serbskiego. Obecny rząd wspiera niekanoniczną i nieuznawaną przez światowe prawosławie Czarnogórską Cerkiew Prawosławną, która powstała w pierwszej połowie lat 90. XX wieku na fali zmian polityczno-społecznych po rozpadzie Socjalistycznej Federacji Republiki Jugosławii. Oficjalnie jako związek wyznaniowy został zarejestrowany dopiero w 2000 roku. (więcej...)
Eugeniusz Czykwin naszym kandydatem - Anna Radziukiewicz
W mijającej kadencji nie mieliśmy jako prawosławni – Białorusini, Łemkowie, Ukraińcy, Rusini – swego przedstawiciela w parlamencie.
To błąd naszego niezorganizowania się i strata czterech lat – nasz głos nie brzmiał na najważniejszym forum politycznym kraju. (więcej...)
Na groby - o. Włodzimierz Misijuk
Dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada, w tym roku wypada w przededniu soboty św. Dymitra, która w prawosławnym kalendarzu oznaczona jest jako Roditielskaja – dzień powszechnej modlitwy za dusze naszych przodków. Po Liturgii, wspólnej modlitwie za zmarłych, pójdziemy z modlitwą na groby bliskich.
(więcej...)