Aktualności:

Numer 5(371)    Maj 2016Numer 5(371)    Maj 2016
fot.Jarosław Charkiewicz
2005 IV 13 Jubileusz monasteru

Najstarsza wspólnota monastyczna w Ameryce Północnej - monaster św. Tichona Zadońskiego w Pensylwanii - ma sto lat. Klasztor założył jeromonach Arseniusz Czagowiec w 1905 roku z błogosławieństwa ówczesnego zwierzchnika prawosławnej diecezji Ameryki Północnej św. Tichona (Bielawina), przyszłego patriarchy moskiewskiego i całej Rusi. Monaster zbudowano z ofiar emigrantów z Europy Wschodniej, którzy gremialnie przybywali do Pensylwanii, bogatej w złoża węgla i rudy żelaza. Początkowo w monasterze było tylko kilku mnichów, którzy utrzymywali przytułek dla dzieci. W 1938 roku przy wspólnocie utworzono seminarium, które corocznie przyjmuje około siedemdziesięciu seminarzystów.
   Tradycyjnym okresem pielgrzymki do monasteru św. Tichona są dni wolne przed lub po amerykańskim Dniu Pamięci (najczęściej ostatni dzień maja).
   W tym roku, w związku z jubileuszem, mnisi spodziewają się bardzo wielu pielgrzymów. 27 maja przybędzie episkopat Prawosławnej Cerkwi w Ameryce z jej zwierzchnikiem metropolitą Germanem , hierarchowie z innych Cerkwi lokalnych, setki duchownych i chórzystów, którzy utworzą jeden chór.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

O prawosławiu w Niemczech - Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
Z duchownym z Monachium
o. THOMASEM DIEZEM i matuszką JOANNĄ
rozmawiają Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło (więcej...)
W obronie świątyń i praw - opracował Andrzej Charyło
W Czarnogórze, liczącej nieco ponad 600 tysięcy mieszkańców, będącej jednym z najmniejszych państw w Europie, która ogłosiła niepodległość zaledwie w 2006 roku, istnieje poważny spór pomiędzy świecką władzą a kanoniczną strukturą Cerkwi prawosławnej, wchodzącej w skład patriarchatu serbskiego. Obecny rząd wspiera niekanoniczną i nieuznawaną przez światowe prawosławie Czarnogórską Cerkiew Prawosławną, która powstała w pierwszej połowie lat 90. XX wieku na fali zmian polityczno-społecznych po rozpadzie Socjalistycznej Federacji Republiki Jugosławii. Oficjalnie jako związek wyznaniowy został zarejestrowany dopiero w 2000 roku. (więcej...)
Eugeniusz Czykwin naszym kandydatem - Anna Radziukiewicz
W mijającej kadencji nie mieliśmy jako prawosławni – Białorusini, Łemkowie, Ukraińcy, Rusini – swego przedstawiciela w parlamencie.
To błąd naszego niezorganizowania się i strata czterech lat – nasz głos nie brzmiał na najważniejszym forum politycznym kraju. (więcej...)
Na groby - o. Włodzimierz Misijuk
Dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada, w tym roku wypada w przededniu soboty św. Dymitra, która w prawosławnym kalendarzu oznaczona jest jako Roditielskaja – dzień powszechnej modlitwy za dusze naszych przodków. Po Liturgii, wspólnej modlitwie za zmarłych, pójdziemy z modlitwą na groby bliskich.
(więcej...)