Aktualności:

Numer 12(318)    grudzień 2011Numer 12(318)    grudzień 2011
fot.Anna Radziukiewicz
2005 V 12 List patriarchy Aleksego II

Jego Eminencja Kardynał Józef Ratzinger
   Przewodniczący Świętego Kolegium Kardynalskiego
   Miasto Watykan
   
   Wasza Eminencjo
   
   Niech mi wolno będzie w Waszej osobie wyrazić całemu Kościołowi rzymskokatolickiemu wyrazy głębokiego współczucia w związku ze śmiercią Jego Świątobliwości Papieża Rzymu, Jana Pawła II. Razem z Wami pogrążeni jesteśmy w smutku z powodu straty Kościoła rzymskokatolickiego.
   Zmarłego zwierzchnika starożytnej rzymskiej katedry cechowało oddanie wybranej w młodości drodze, gorące pragnienie chrześcijańskiej posługi i świadectwa. Nie bacząc na bardzo ciężką chorobę pozostawał wierny swemu powołaniu, mężnie prowadząc swą owczarnię aż do ostatnich dni.
   Znoszone bez słowa skargi cierpienie, towarzysząca temu modlitwa i zawierzenie woli wszechmiłosiernego Pana dały wielu ludziom wspaniały przykład.
   Pontyfikat Jego Świątobliwości Jana Pawła II był całą epoką zarówno w życiu Kościoła rzymskokatolickiego, jak i w całej współczesnej historii. Osoba zmarłego Papieża, Jego prace i idee miały ogromny wpływ na przebieg wydarzeń na całym świecie.
   Żywimy nadzieję, że następujący nowy okres w życiu Kościoła rzymskokatolickiego pomoże w odnowie stosunków wzajemnego szacunku i braterskiej chrześcijańskiej miłości pomiędzy naszymi Kościołami.
   Wznoszę modlitwę ku Zwycięzcy śmierci i Władcy życia, do Pana naszego Jezusa Chrystusa o spokój duszy Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II w miejscu, gdzie sprawiedliwi spoczywają.
   Wieczna Mu pamięć.
   
   Aleksy
   patriarcha moskiewski i Wszechrusi

   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Znaki w Łaźniach - Anna Radziukiewicz
22 czerwca arcybiskup białostocki i gdański Jakub wraz z biskupem supraskim Andrzejem i duchownymi wyświęcili cerkiew św. Łukasza Chirurga (Wojno-Jasienieckiego) we wsi Łaźnie, znajdującej się w supraskiej parafii. Jest to pierwsza cerkiew w Polsce, której patronem jest św. Łukasz, arcybiskup symferopolski. (więcej...)
Wielkość naznaczona cierpieniem - o. Konstanty Bondaruk
W okresie Postu Piotrowego 24 czerwca/7 lipca Cerkiew świętuje Narodzenie św. Jana Chrzciciela. Jest to znaczące święto, jakkolwiek niezaliczane do dwunastu wielkich świąt. Zgodnie ze świadectwem Ewangelii święto przypada na 6 miesięcy przed Bożym Narodzeniem. (więcej...)
Siedemdziesięciolatka z Lubina - Anna Rydzanicz
17 czerwca 2019 roku w drugi dzień świąt Zesłania Ducha Świętego parafia prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie uroczyście świętowała jubileusz siedemdziesięciolecia. Liturgii przewodniczył arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy, witany w drzwiach świątyni przez najmłodszych parafian w łemkowskich strojach, starostę Bazylego Dziadyka oraz jej proboszcza, o. prot. Bogdana Repełę, który nakreślił historię lubińskiej parafii. (więcej...)
W święto męczenników - o. Korneliusz Wilkiel
„Na początku trzeciego tysiąclecia Łaski Pańskiej Kościół prawosławny w Polsce zbiera owoce Boskiego zasiewu, ubogaconego świadectwem wiary i męczeństwa prawosławnego ludu Chełmszczyzny i Podlasia. Ziemia Chełmska i Podlaska, która Świętą Wiarę Prawosławną przyjęła tysiąc lat temu, w swej historii niejednokrotnie przeżywała okresy dramatyczne i tragiczne. Jednak zawsze była wierna Chrystusowi i Świętemu Kościołowi dzięki wstawiennictwu Tej, która cudowną Ikonę Swoją prawosławnym przodkom naszym na Górze Chełmskiej darowała”. (więcej...)
O Trzech Młodziankach w Piecu Ognistym - Anna Radziukiewicz
PROLOG, czyli DNI KULTURY I PIŚMIENNICTWA SŁOWIAŃSKIEGO, odbywały się w tym roku w Bielsku Podlaskim od 23 do 26 maja. Ich główni organizatorzy to Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, kierowane przez Doroteusza Fionika i bielska parafia Opieki Matki Bożej, której proboszczem jest o. Jan Szmydki. Było jeszcze siedmiu współorganizatorów, m.in. Fundacja Księcia Ostrogskiego, Bielski Dom Kultury. (więcej...)