Aktualności:

Numer 10(376)    Październik 2016Numer 10(376)    Październik 2016
fot.Anna Radziukiewicz
2005 V 12 List patriarchy Aleksego II

Jego Eminencja Kardynał Józef Ratzinger
   Przewodniczący Świętego Kolegium Kardynalskiego
   Miasto Watykan
   
   Wasza Eminencjo
   
   Niech mi wolno będzie w Waszej osobie wyrazić całemu Kościołowi rzymskokatolickiemu wyrazy głębokiego współczucia w związku ze śmiercią Jego Świątobliwości Papieża Rzymu, Jana Pawła II. Razem z Wami pogrążeni jesteśmy w smutku z powodu straty Kościoła rzymskokatolickiego.
   Zmarłego zwierzchnika starożytnej rzymskiej katedry cechowało oddanie wybranej w młodości drodze, gorące pragnienie chrześcijańskiej posługi i świadectwa. Nie bacząc na bardzo ciężką chorobę pozostawał wierny swemu powołaniu, mężnie prowadząc swą owczarnię aż do ostatnich dni.
   Znoszone bez słowa skargi cierpienie, towarzysząca temu modlitwa i zawierzenie woli wszechmiłosiernego Pana dały wielu ludziom wspaniały przykład.
   Pontyfikat Jego Świątobliwości Jana Pawła II był całą epoką zarówno w życiu Kościoła rzymskokatolickiego, jak i w całej współczesnej historii. Osoba zmarłego Papieża, Jego prace i idee miały ogromny wpływ na przebieg wydarzeń na całym świecie.
   Żywimy nadzieję, że następujący nowy okres w życiu Kościoła rzymskokatolickiego pomoże w odnowie stosunków wzajemnego szacunku i braterskiej chrześcijańskiej miłości pomiędzy naszymi Kościołami.
   Wznoszę modlitwę ku Zwycięzcy śmierci i Władcy życia, do Pana naszego Jezusa Chrystusa o spokój duszy Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II w miejscu, gdzie sprawiedliwi spoczywają.
   Wieczna Mu pamięć.
   
   Aleksy
   patriarcha moskiewski i Wszechrusi

   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

O prawosławiu w Niemczech - Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
Z duchownym z Monachium
o. THOMASEM DIEZEM i matuszką JOANNĄ
rozmawiają Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło (więcej...)
W obronie świątyń i praw - opracował Andrzej Charyło
W Czarnogórze, liczącej nieco ponad 600 tysięcy mieszkańców, będącej jednym z najmniejszych państw w Europie, która ogłosiła niepodległość zaledwie w 2006 roku, istnieje poważny spór pomiędzy świecką władzą a kanoniczną strukturą Cerkwi prawosławnej, wchodzącej w skład patriarchatu serbskiego. Obecny rząd wspiera niekanoniczną i nieuznawaną przez światowe prawosławie Czarnogórską Cerkiew Prawosławną, która powstała w pierwszej połowie lat 90. XX wieku na fali zmian polityczno-społecznych po rozpadzie Socjalistycznej Federacji Republiki Jugosławii. Oficjalnie jako związek wyznaniowy został zarejestrowany dopiero w 2000 roku. (więcej...)
Eugeniusz Czykwin naszym kandydatem - Anna Radziukiewicz
W mijającej kadencji nie mieliśmy jako prawosławni – Białorusini, Łemkowie, Ukraińcy, Rusini – swego przedstawiciela w parlamencie.
To błąd naszego niezorganizowania się i strata czterech lat – nasz głos nie brzmiał na najważniejszym forum politycznym kraju. (więcej...)
Na groby - o. Włodzimierz Misijuk
Dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada, w tym roku wypada w przededniu soboty św. Dymitra, która w prawosławnym kalendarzu oznaczona jest jako Roditielskaja – dzień powszechnej modlitwy za dusze naszych przodków. Po Liturgii, wspólnej modlitwie za zmarłych, pójdziemy z modlitwą na groby bliskich.
(więcej...)