Aktualności:

Numer 6(348)    czerwiec 2014Numer 6(348)    czerwiec 2014
fot.
2005 V 12 Dwadzieścia lat parafii w Czarnej Białostockiej

W niedzielę Świętych Niewiast Mirro Niosących, 15 maja, w cerkwi w Czarnej Białostockiej władyka białostocko-gdański Jakub odsłuży uroczystą Liturgię. Liturgia będzie upamiętniała jubileusz 20-lecia erygowania samodzielnej parafii w tym mieście. Zanim parafia uzyskała samodzielność, przez kilka lat pozostawała pod opieką parafii w Wasilkowie i jej duszpasterzy, ojców Anatola Siegienia, Aleksandra Chilimoniuka, Aleksandra Makala. Pracę obecnego proboszcza, o. Marka Wawreniuka, poprzedzał wysiłek, już jako proboszczów samodzielnej parafii, o.o. Aleksandra Chilimoniuka, Jana Fiedoruka i Anatola Fiedoruka.
   O. Marek Wawreniuk w dniu święta zaprasza na Liturgię wiernych z Sokółki, Białegostoku i innych parafii (przy dojeździe autobusem trzeba wysiadać na przystanku Buksztel). Zaprasza też młodzież, dodatkowo, na spotkanie wieczorne. Rozpocznie się ono o godz. 18 akafistem Zmartwychwstania Pańskiego. Po akafiście ognisko. (ar)

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

O prawosławiu w Niemczech - Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
Z duchownym z Monachium
o. THOMASEM DIEZEM i matuszką JOANNĄ
rozmawiają Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło (więcej...)
W obronie świątyń i praw - opracował Andrzej Charyło
W Czarnogórze, liczącej nieco ponad 600 tysięcy mieszkańców, będącej jednym z najmniejszych państw w Europie, która ogłosiła niepodległość zaledwie w 2006 roku, istnieje poważny spór pomiędzy świecką władzą a kanoniczną strukturą Cerkwi prawosławnej, wchodzącej w skład patriarchatu serbskiego. Obecny rząd wspiera niekanoniczną i nieuznawaną przez światowe prawosławie Czarnogórską Cerkiew Prawosławną, która powstała w pierwszej połowie lat 90. XX wieku na fali zmian polityczno-społecznych po rozpadzie Socjalistycznej Federacji Republiki Jugosławii. Oficjalnie jako związek wyznaniowy został zarejestrowany dopiero w 2000 roku. (więcej...)
Eugeniusz Czykwin naszym kandydatem - Anna Radziukiewicz
W mijającej kadencji nie mieliśmy jako prawosławni – Białorusini, Łemkowie, Ukraińcy, Rusini – swego przedstawiciela w parlamencie.
To błąd naszego niezorganizowania się i strata czterech lat – nasz głos nie brzmiał na najważniejszym forum politycznym kraju. (więcej...)
Na groby - o. Włodzimierz Misijuk
Dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada, w tym roku wypada w przededniu soboty św. Dymitra, która w prawosławnym kalendarzu oznaczona jest jako Roditielskaja – dzień powszechnej modlitwy za dusze naszych przodków. Po Liturgii, wspólnej modlitwie za zmarłych, pójdziemy z modlitwą na groby bliskich.
(więcej...)