Aktualności:

Numer 9(267)    wrzesień 2007Numer 9(267)    wrzesień 2007
fot.Anna Radziukiewicz
2005 V 12 Dach dla Sak

Bez naszej pomocy mnisi na pewno nie poradzą. Dodam, że kolejna inwestycja będzie służyła przede wszystkim nam, nie mnichom.
   
   Otóż w monasterze św. Dymitra w Sakach mają powstać pokoje gościnne dla pielgrzymów, sala konferencyjna i kielia dla metropolity i jego gości. A wszystko to ma się zmieścić pod jednym dachem, dokładnie na poddaszu, monasterskiego budynku, byłej szkoły podstawowej.
   Cóż to oznacza? Trud wielkiej inwestycji, równej dobudowaniu jednego piętra, którego powierzchnia wynosi około 1000 m2. Zadamy pytanie - na pewno potrze-bnej? Bezwzględnie - znajduję jedyną odpowiedź. Poddasze "zwiedzałam" półtora roku temu, kiedy było ono jeszcze w lepszym stanie. Już wtedy straszyło dziurami w dachu, zaciekami, hulającym po nim wiatrem, ostatniej zimy nawet zamieciami. Dla całego budynku nie było żadną termiczną poduszką. Ciepło uciekało przez dach, a mnisi zwozili z otaczających lasów wielkie ilości drewna, by ogrzać budynek. Dziurawy dach bezwzględnie trzeba wymienić i z drugiego powodu - jest z eternitu, a tego Unia Europejska nie toleruje. Jeśli zostanie on zdjęty do lipca tego roku, kosztów, bardzo wysokich, jego utylizacji nie będzie ponosił monaster. Projekt poddasza jest już przygotowany. Przewiduje on również wymianę całej więźby dachowej. Budynek ma być przykryty blachodachówką. Mnisi udowodnili, że przy pomocy wiernych i pielgrzymów wiele potrafią zrobić. Pozwólmy im jeszcze raz podjąć się wielkiego trudu, którego efekty będą nas wszystkich radować. (ar)
   Konto:
   BPH S.A. O/Hajnówka
   47 1060 0076 0000 4011 7008 0203
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Znaki w Łaźniach - Anna Radziukiewicz
22 czerwca arcybiskup białostocki i gdański Jakub wraz z biskupem supraskim Andrzejem i duchownymi wyświęcili cerkiew św. Łukasza Chirurga (Wojno-Jasienieckiego) we wsi Łaźnie, znajdującej się w supraskiej parafii. Jest to pierwsza cerkiew w Polsce, której patronem jest św. Łukasz, arcybiskup symferopolski. (więcej...)
Wielkość naznaczona cierpieniem - o. Konstanty Bondaruk
W okresie Postu Piotrowego 24 czerwca/7 lipca Cerkiew świętuje Narodzenie św. Jana Chrzciciela. Jest to znaczące święto, jakkolwiek niezaliczane do dwunastu wielkich świąt. Zgodnie ze świadectwem Ewangelii święto przypada na 6 miesięcy przed Bożym Narodzeniem. (więcej...)
Siedemdziesięciolatka z Lubina - Anna Rydzanicz
17 czerwca 2019 roku w drugi dzień świąt Zesłania Ducha Świętego parafia prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie uroczyście świętowała jubileusz siedemdziesięciolecia. Liturgii przewodniczył arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy, witany w drzwiach świątyni przez najmłodszych parafian w łemkowskich strojach, starostę Bazylego Dziadyka oraz jej proboszcza, o. prot. Bogdana Repełę, który nakreślił historię lubińskiej parafii. (więcej...)
W święto męczenników - o. Korneliusz Wilkiel
„Na początku trzeciego tysiąclecia Łaski Pańskiej Kościół prawosławny w Polsce zbiera owoce Boskiego zasiewu, ubogaconego świadectwem wiary i męczeństwa prawosławnego ludu Chełmszczyzny i Podlasia. Ziemia Chełmska i Podlaska, która Świętą Wiarę Prawosławną przyjęła tysiąc lat temu, w swej historii niejednokrotnie przeżywała okresy dramatyczne i tragiczne. Jednak zawsze była wierna Chrystusowi i Świętemu Kościołowi dzięki wstawiennictwu Tej, która cudowną Ikonę Swoją prawosławnym przodkom naszym na Górze Chełmskiej darowała”. (więcej...)
O Trzech Młodziankach w Piecu Ognistym - Anna Radziukiewicz
PROLOG, czyli DNI KULTURY I PIŚMIENNICTWA SŁOWIAŃSKIEGO, odbywały się w tym roku w Bielsku Podlaskim od 23 do 26 maja. Ich główni organizatorzy to Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, kierowane przez Doroteusza Fionika i bielska parafia Opieki Matki Bożej, której proboszczem jest o. Jan Szmydki. Było jeszcze siedmiu współorganizatorów, m.in. Fundacja Księcia Ostrogskiego, Bielski Dom Kultury. (więcej...)