Aktualności:

Numer 9(411)    Wrzesień 2019Numer 9(411)    Wrzesień 2019
fot.Aleksandra Wasyluk
2005 V 12 Dach dla Sak

Bez naszej pomocy mnisi na pewno nie poradzą. Dodam, że kolejna inwestycja będzie służyła przede wszystkim nam, nie mnichom.
   
   Otóż w monasterze św. Dymitra w Sakach mają powstać pokoje gościnne dla pielgrzymów, sala konferencyjna i kielia dla metropolity i jego gości. A wszystko to ma się zmieścić pod jednym dachem, dokładnie na poddaszu, monasterskiego budynku, byłej szkoły podstawowej.
   Cóż to oznacza? Trud wielkiej inwestycji, równej dobudowaniu jednego piętra, którego powierzchnia wynosi około 1000 m2. Zadamy pytanie - na pewno potrze-bnej? Bezwzględnie - znajduję jedyną odpowiedź. Poddasze "zwiedzałam" półtora roku temu, kiedy było ono jeszcze w lepszym stanie. Już wtedy straszyło dziurami w dachu, zaciekami, hulającym po nim wiatrem, ostatniej zimy nawet zamieciami. Dla całego budynku nie było żadną termiczną poduszką. Ciepło uciekało przez dach, a mnisi zwozili z otaczających lasów wielkie ilości drewna, by ogrzać budynek. Dziurawy dach bezwzględnie trzeba wymienić i z drugiego powodu - jest z eternitu, a tego Unia Europejska nie toleruje. Jeśli zostanie on zdjęty do lipca tego roku, kosztów, bardzo wysokich, jego utylizacji nie będzie ponosił monaster. Projekt poddasza jest już przygotowany. Przewiduje on również wymianę całej więźby dachowej. Budynek ma być przykryty blachodachówką. Mnisi udowodnili, że przy pomocy wiernych i pielgrzymów wiele potrafią zrobić. Pozwólmy im jeszcze raz podjąć się wielkiego trudu, którego efekty będą nas wszystkich radować. (ar)
   Konto:
   BPH S.A. O/Hajnówka
   47 1060 0076 0000 4011 7008 0203
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

O prawosławiu w Niemczech - Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
Z duchownym z Monachium
o. THOMASEM DIEZEM i matuszką JOANNĄ
rozmawiają Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło (więcej...)
W obronie świątyń i praw - opracował Andrzej Charyło
W Czarnogórze, liczącej nieco ponad 600 tysięcy mieszkańców, będącej jednym z najmniejszych państw w Europie, która ogłosiła niepodległość zaledwie w 2006 roku, istnieje poważny spór pomiędzy świecką władzą a kanoniczną strukturą Cerkwi prawosławnej, wchodzącej w skład patriarchatu serbskiego. Obecny rząd wspiera niekanoniczną i nieuznawaną przez światowe prawosławie Czarnogórską Cerkiew Prawosławną, która powstała w pierwszej połowie lat 90. XX wieku na fali zmian polityczno-społecznych po rozpadzie Socjalistycznej Federacji Republiki Jugosławii. Oficjalnie jako związek wyznaniowy został zarejestrowany dopiero w 2000 roku. (więcej...)
Eugeniusz Czykwin naszym kandydatem - Anna Radziukiewicz
W mijającej kadencji nie mieliśmy jako prawosławni – Białorusini, Łemkowie, Ukraińcy, Rusini – swego przedstawiciela w parlamencie.
To błąd naszego niezorganizowania się i strata czterech lat – nasz głos nie brzmiał na najważniejszym forum politycznym kraju. (więcej...)
Na groby - o. Włodzimierz Misijuk
Dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada, w tym roku wypada w przededniu soboty św. Dymitra, która w prawosławnym kalendarzu oznaczona jest jako Roditielskaja – dzień powszechnej modlitwy za dusze naszych przodków. Po Liturgii, wspólnej modlitwie za zmarłych, pójdziemy z modlitwą na groby bliskich.
(więcej...)