Aktualności:

Numer 10(352)    październik 2014Numer 10(352)    październik 2014
fot.Anna Rydzanicz
2005 V 16 Jubileusz metropolity

70-lecie urodzin obchodził 21 marca metropolita miński i słucki Filaret. Z tej okazji patriarcha Aleksy II wystosował do jubilata serdeczne pozdrowienia.
   "Rozpoczęliście służenie Bogu i ludziom w latach, kiedy Rosyjska Cerkiew Prawosławna realizowała swoją zbawczą misję w nieprostych historycznych warunkach" - napisał Aleksy II. "Ale Pan dawał Wam mądrość, męstwo i siłę z chrześcijańską cierpliwością i ufnością kroczyć niełatwą drogą cerkiewnego świadectwa".
   Patriarcha przypomniał duchową drogę jubilata. Metropolita Filaret otrzymał święcenia biskupie w 1965 roku, rok później został rektorem Moskiewskiej Akademii Teologicznej i Moskiewskiego Seminarium. Następnie był egzarchą w Europie Środkowej, od 1978 roku, a więc już przez ponad ćwierć wieku, jest metropolitą mińskim i całej Białorusi.
   "Jako zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej z radością przyznaję, że w Waszej osobie mam wiernego i pewnego pomocnika w realizacji zadań Św. Synodu" - napisał patriarcha. "Także Wasz trud na stanowisku przewodniczącego Synodalnej Komisji Teologicznej ma duże znaczenie dla Cerkwi".
   W nagrodę za wieloletnią pracę patriarcha nagrodził władykę Filareta orderem św. Serafina Sarowskiego I stopnia.
   Za umocnienie braterskich więzi między narodami, rozwój dialogu między wyznaniami prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka wręczył jubilatowi order Przyjaźni Narodów.
   Życzenia metropolicie złożyli państwowi i społeczni działacze Białorusi, prawosławni duchowni i wierni z Białorusi, Rosji, Ukrainy i Polski. Z okazji jubileuszu w Muzeum Narodowym otwarto wystawę "Ikony Jarosławla XVI-XVIII" wieku (metropolita Filaret pochodzi ze starego kupieckiego jarosławskiego rodu Wachromiejewych , jego pradziad założył na początku XX wieku pierwszą giełdę, dziadek był głową miasta, troszczył się o cerkwie, na ich restauracje przeznaczał niemało własnych środków).
   Kulminacyjnym punktem uroczystości był jubileuszowy wieczór w Domu Miłosierdzia w Mińsku, zbudowanym z inicjatywy władyki Filareta i wyświęconym w 2002 roku przez patriarchę Aleksego II podczas jego wizyty na Białorusi.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

O prawosławiu w Niemczech - Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
Z duchownym z Monachium
o. THOMASEM DIEZEM i matuszką JOANNĄ
rozmawiają Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło (więcej...)
W obronie świątyń i praw - opracował Andrzej Charyło
W Czarnogórze, liczącej nieco ponad 600 tysięcy mieszkańców, będącej jednym z najmniejszych państw w Europie, która ogłosiła niepodległość zaledwie w 2006 roku, istnieje poważny spór pomiędzy świecką władzą a kanoniczną strukturą Cerkwi prawosławnej, wchodzącej w skład patriarchatu serbskiego. Obecny rząd wspiera niekanoniczną i nieuznawaną przez światowe prawosławie Czarnogórską Cerkiew Prawosławną, która powstała w pierwszej połowie lat 90. XX wieku na fali zmian polityczno-społecznych po rozpadzie Socjalistycznej Federacji Republiki Jugosławii. Oficjalnie jako związek wyznaniowy został zarejestrowany dopiero w 2000 roku. (więcej...)
Eugeniusz Czykwin naszym kandydatem - Anna Radziukiewicz
W mijającej kadencji nie mieliśmy jako prawosławni – Białorusini, Łemkowie, Ukraińcy, Rusini – swego przedstawiciela w parlamencie.
To błąd naszego niezorganizowania się i strata czterech lat – nasz głos nie brzmiał na najważniejszym forum politycznym kraju. (więcej...)
Na groby - o. Włodzimierz Misijuk
Dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada, w tym roku wypada w przededniu soboty św. Dymitra, która w prawosławnym kalendarzu oznaczona jest jako Roditielskaja – dzień powszechnej modlitwy za dusze naszych przodków. Po Liturgii, wspólnej modlitwie za zmarłych, pójdziemy z modlitwą na groby bliskich.
(więcej...)