Aktualności:

Numer 7(277)    lipiec 2008Numer 7(277)    lipiec 2008
fot.
2005 V 16 Jubileusz metropolity

70-lecie urodzin obchodził 21 marca metropolita miński i słucki Filaret. Z tej okazji patriarcha Aleksy II wystosował do jubilata serdeczne pozdrowienia.
   "Rozpoczęliście służenie Bogu i ludziom w latach, kiedy Rosyjska Cerkiew Prawosławna realizowała swoją zbawczą misję w nieprostych historycznych warunkach" - napisał Aleksy II. "Ale Pan dawał Wam mądrość, męstwo i siłę z chrześcijańską cierpliwością i ufnością kroczyć niełatwą drogą cerkiewnego świadectwa".
   Patriarcha przypomniał duchową drogę jubilata. Metropolita Filaret otrzymał święcenia biskupie w 1965 roku, rok później został rektorem Moskiewskiej Akademii Teologicznej i Moskiewskiego Seminarium. Następnie był egzarchą w Europie Środkowej, od 1978 roku, a więc już przez ponad ćwierć wieku, jest metropolitą mińskim i całej Białorusi.
   "Jako zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej z radością przyznaję, że w Waszej osobie mam wiernego i pewnego pomocnika w realizacji zadań Św. Synodu" - napisał patriarcha. "Także Wasz trud na stanowisku przewodniczącego Synodalnej Komisji Teologicznej ma duże znaczenie dla Cerkwi".
   W nagrodę za wieloletnią pracę patriarcha nagrodził władykę Filareta orderem św. Serafina Sarowskiego I stopnia.
   Za umocnienie braterskich więzi między narodami, rozwój dialogu między wyznaniami prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka wręczył jubilatowi order Przyjaźni Narodów.
   Życzenia metropolicie złożyli państwowi i społeczni działacze Białorusi, prawosławni duchowni i wierni z Białorusi, Rosji, Ukrainy i Polski. Z okazji jubileuszu w Muzeum Narodowym otwarto wystawę "Ikony Jarosławla XVI-XVIII" wieku (metropolita Filaret pochodzi ze starego kupieckiego jarosławskiego rodu Wachromiejewych , jego pradziad założył na początku XX wieku pierwszą giełdę, dziadek był głową miasta, troszczył się o cerkwie, na ich restauracje przeznaczał niemało własnych środków).
   Kulminacyjnym punktem uroczystości był jubileuszowy wieczór w Domu Miłosierdzia w Mińsku, zbudowanym z inicjatywy władyki Filareta i wyświęconym w 2002 roku przez patriarchę Aleksego II podczas jego wizyty na Białorusi.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Znaki w Łaźniach - Anna Radziukiewicz
22 czerwca arcybiskup białostocki i gdański Jakub wraz z biskupem supraskim Andrzejem i duchownymi wyświęcili cerkiew św. Łukasza Chirurga (Wojno-Jasienieckiego) we wsi Łaźnie, znajdującej się w supraskiej parafii. Jest to pierwsza cerkiew w Polsce, której patronem jest św. Łukasz, arcybiskup symferopolski. (więcej...)
Wielkość naznaczona cierpieniem - o. Konstanty Bondaruk
W okresie Postu Piotrowego 24 czerwca/7 lipca Cerkiew świętuje Narodzenie św. Jana Chrzciciela. Jest to znaczące święto, jakkolwiek niezaliczane do dwunastu wielkich świąt. Zgodnie ze świadectwem Ewangelii święto przypada na 6 miesięcy przed Bożym Narodzeniem. (więcej...)
Siedemdziesięciolatka z Lubina - Anna Rydzanicz
17 czerwca 2019 roku w drugi dzień świąt Zesłania Ducha Świętego parafia prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie uroczyście świętowała jubileusz siedemdziesięciolecia. Liturgii przewodniczył arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy, witany w drzwiach świątyni przez najmłodszych parafian w łemkowskich strojach, starostę Bazylego Dziadyka oraz jej proboszcza, o. prot. Bogdana Repełę, który nakreślił historię lubińskiej parafii. (więcej...)
W święto męczenników - o. Korneliusz Wilkiel
„Na początku trzeciego tysiąclecia Łaski Pańskiej Kościół prawosławny w Polsce zbiera owoce Boskiego zasiewu, ubogaconego świadectwem wiary i męczeństwa prawosławnego ludu Chełmszczyzny i Podlasia. Ziemia Chełmska i Podlaska, która Świętą Wiarę Prawosławną przyjęła tysiąc lat temu, w swej historii niejednokrotnie przeżywała okresy dramatyczne i tragiczne. Jednak zawsze była wierna Chrystusowi i Świętemu Kościołowi dzięki wstawiennictwu Tej, która cudowną Ikonę Swoją prawosławnym przodkom naszym na Górze Chełmskiej darowała”. (więcej...)
O Trzech Młodziankach w Piecu Ognistym - Anna Radziukiewicz
PROLOG, czyli DNI KULTURY I PIŚMIENNICTWA SŁOWIAŃSKIEGO, odbywały się w tym roku w Bielsku Podlaskim od 23 do 26 maja. Ich główni organizatorzy to Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, kierowane przez Doroteusza Fionika i bielska parafia Opieki Matki Bożej, której proboszczem jest o. Jan Szmydki. Było jeszcze siedmiu współorganizatorów, m.in. Fundacja Księcia Ostrogskiego, Bielski Dom Kultury. (więcej...)