Aktualności:

Numer 3(237)    Marzec 2005Numer 3(237)    Marzec 2005
fot.Andrzej Karpowicz
2005 V 16 Kontrowersje wokół patriarchy

Jedna z osób zbliżonych do patriarchy Ireneusza sprzedała żydowskim inwestorom duże działki ziemi niedaleko od bramy Jaffy, doniosła gazeta Maariw. Sam zwierzchnik jerozolimskiej Cerkwi prawosławnej zdystansował się od tej transakcji. Patriarchat poinformował, że transakcja była bezprawna, została bowiem dokonana bez zgody patriarchy Ireneusza i członków Synodu.
   Przedstawiciele Cerkwi wyjaśnili, że "były współpracownik" patriarchatu Mikołaj Palademis , odpowiedzialny za sprzedaż ziemi we wschodniej Jerozolimie, przebywa obecnie w Grecji, gdzie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
   Większość prawosławnych mieszkańców Ziemi Świętej to Arabowie, natomiast dużą część duchownych i biskupów Patriarchatu Jerozolimskiego stanowią Grecy. Po informacji o sprzedaży ziem, co Arabowie traktują jako zdradę, chrześcijanie Jerozolimy demonstrowali przy świątyni Grobu Pańskiego.
   Manifestanci żądali odejścia patriarchy Ireneusza i zaprzestania "judaizacji" Jerozolimy. Odejścia patriarchy zażądała także część spośród 53 jordańskich parlamentarzystów. Uważają oni, że patriarcha współuczestniczył w transakcji i żądają rozpoczęcia dochodzenia, ponieważ naruszone zostało prawo z 1958 roku, zabraniające sprzedaży nieruchomości pozostających własnością organizacji religijnych.
   Patriarchat jest największym właścicielem ziem w Jerozolimie. Nawet działka, na której stoi budynek Knesetu (izraelskiego parlamentu), została wydzierżawiona od patriarchatu, stąd niezmierny niepokój miejscowych władz.
   Wcześniej sąd w Izraelu uznał wybór patriarchy za bezprawny. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, zwierzchnik Jerozolimskiej Cerkwi Prawosławnej może zajmować katedrę tylko za zgodą władz świeckich Izraela, Jordanii i Autonomii Palestyńskiej.
   22 marca w Ramallah odbyło się posiedzenia ustawodawczej rady autonomii, na którym wystąpił jeden z liderów Arabskiej Konferencji Marwan Tabasi. Deputowani poparli jego żądanie odwołania uznania patriarchy Ireneusza. Tabasi zażądał także "arabizacji" Jerozolimskiego Patriarchatu i zabrania z prawosławnych świątyń Ziemi Świętej greckich flag.
   Przeciwko nielegalnej sprzedaży ziemi zaprotestował Patriarchat antiocheński.
   - Jakakolwiek transakcja sprzedaży ziemi należącej do Cerkwi prawosławnej w okupowanej Jerozolimie jest bezprawna - powiedział patriarcha Ignacy IV. Cerkiew antiocheńska podjęła niezbędne kroki z zainteresowanymi stronami, przede wszystkim z Grecją, bowiem człowiek, który usiłował sprzedać własność Cerkwi, jest obywatelem tego kraju.
   - Jestem gotowy do współpracy z międzynarodowymi, także duchownymi organizacjami, by doprowadzić do zerwania tej transakcji, która nie ma mocy prawnej - powiedział patriarcha i wezwał do wspólnych działań chrześcijan i muzułmanów, działań, które miałyby zapobiec zagarnięciu należących do nich ziem na okupowanym terytorium.
   Transakcja wzbudziła zaniepokojenie władz Jordanii. W związku z zaistniałą sytuacją minister spraw wewnętrznych Samir Chabaszni spotkał się w Ammanie z patriarchą Ireneuszem I. Po spotkaniu poinformował, że patriarcha pod przysięgą zobowiązał się na piśmie, że "powstrzyma się od jakichkolwiek działań, dotyczących sprzedaży albo przekazania w arendę własności cerkiewnej w Jerozolimie, na terytoriach palestyńskich i w Izraelu".
   - Patriarcha obiecał anulować wszystkie wydane przez siebie upoważnienia na zarządzanie własnością i majątkiem Cerkwi - powiedział Chabaszi. Dodał, że patriarcha Ireneusz zobowiązał się dostarczyć kopie odpowiednich dokumentów w ciągu 48 godzin.
   Jordania jest głównym stróżem muzułmańskich i chrześcijańskich świątyń we wschodniej Jerozolimie.
   Skandal, który wybuchł wokół Jerozolimskiego Patriarchatu, usiłowała wyjaśnić także Grecja.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

O prawosławiu w Niemczech - Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
Z duchownym z Monachium
o. THOMASEM DIEZEM i matuszką JOANNĄ
rozmawiają Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło (więcej...)
W obronie świątyń i praw - opracował Andrzej Charyło
W Czarnogórze, liczącej nieco ponad 600 tysięcy mieszkańców, będącej jednym z najmniejszych państw w Europie, która ogłosiła niepodległość zaledwie w 2006 roku, istnieje poważny spór pomiędzy świecką władzą a kanoniczną strukturą Cerkwi prawosławnej, wchodzącej w skład patriarchatu serbskiego. Obecny rząd wspiera niekanoniczną i nieuznawaną przez światowe prawosławie Czarnogórską Cerkiew Prawosławną, która powstała w pierwszej połowie lat 90. XX wieku na fali zmian polityczno-społecznych po rozpadzie Socjalistycznej Federacji Republiki Jugosławii. Oficjalnie jako związek wyznaniowy został zarejestrowany dopiero w 2000 roku. (więcej...)
Eugeniusz Czykwin naszym kandydatem - Anna Radziukiewicz
W mijającej kadencji nie mieliśmy jako prawosławni – Białorusini, Łemkowie, Ukraińcy, Rusini – swego przedstawiciela w parlamencie.
To błąd naszego niezorganizowania się i strata czterech lat – nasz głos nie brzmiał na najważniejszym forum politycznym kraju. (więcej...)
Na groby - o. Włodzimierz Misijuk
Dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada, w tym roku wypada w przededniu soboty św. Dymitra, która w prawosławnym kalendarzu oznaczona jest jako Roditielskaja – dzień powszechnej modlitwy za dusze naszych przodków. Po Liturgii, wspólnej modlitwie za zmarłych, pójdziemy z modlitwą na groby bliskich.
(więcej...)