Aktualności:

Numer 1(379)    Styczeń 2017Numer 1(379)    Styczeń 2017
fot.Ikona Bożego Narodzenia
2005 V 16 Kontrowersje wokół patriarchy

Jedna z osób zbliżonych do patriarchy Ireneusza sprzedała żydowskim inwestorom duże działki ziemi niedaleko od bramy Jaffy, doniosła gazeta Maariw. Sam zwierzchnik jerozolimskiej Cerkwi prawosławnej zdystansował się od tej transakcji. Patriarchat poinformował, że transakcja była bezprawna, została bowiem dokonana bez zgody patriarchy Ireneusza i członków Synodu.
   Przedstawiciele Cerkwi wyjaśnili, że "były współpracownik" patriarchatu Mikołaj Palademis , odpowiedzialny za sprzedaż ziemi we wschodniej Jerozolimie, przebywa obecnie w Grecji, gdzie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
   Większość prawosławnych mieszkańców Ziemi Świętej to Arabowie, natomiast dużą część duchownych i biskupów Patriarchatu Jerozolimskiego stanowią Grecy. Po informacji o sprzedaży ziem, co Arabowie traktują jako zdradę, chrześcijanie Jerozolimy demonstrowali przy świątyni Grobu Pańskiego.
   Manifestanci żądali odejścia patriarchy Ireneusza i zaprzestania "judaizacji" Jerozolimy. Odejścia patriarchy zażądała także część spośród 53 jordańskich parlamentarzystów. Uważają oni, że patriarcha współuczestniczył w transakcji i żądają rozpoczęcia dochodzenia, ponieważ naruszone zostało prawo z 1958 roku, zabraniające sprzedaży nieruchomości pozostających własnością organizacji religijnych.
   Patriarchat jest największym właścicielem ziem w Jerozolimie. Nawet działka, na której stoi budynek Knesetu (izraelskiego parlamentu), została wydzierżawiona od patriarchatu, stąd niezmierny niepokój miejscowych władz.
   Wcześniej sąd w Izraelu uznał wybór patriarchy za bezprawny. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, zwierzchnik Jerozolimskiej Cerkwi Prawosławnej może zajmować katedrę tylko za zgodą władz świeckich Izraela, Jordanii i Autonomii Palestyńskiej.
   22 marca w Ramallah odbyło się posiedzenia ustawodawczej rady autonomii, na którym wystąpił jeden z liderów Arabskiej Konferencji Marwan Tabasi. Deputowani poparli jego żądanie odwołania uznania patriarchy Ireneusza. Tabasi zażądał także "arabizacji" Jerozolimskiego Patriarchatu i zabrania z prawosławnych świątyń Ziemi Świętej greckich flag.
   Przeciwko nielegalnej sprzedaży ziemi zaprotestował Patriarchat antiocheński.
   - Jakakolwiek transakcja sprzedaży ziemi należącej do Cerkwi prawosławnej w okupowanej Jerozolimie jest bezprawna - powiedział patriarcha Ignacy IV. Cerkiew antiocheńska podjęła niezbędne kroki z zainteresowanymi stronami, przede wszystkim z Grecją, bowiem człowiek, który usiłował sprzedać własność Cerkwi, jest obywatelem tego kraju.
   - Jestem gotowy do współpracy z międzynarodowymi, także duchownymi organizacjami, by doprowadzić do zerwania tej transakcji, która nie ma mocy prawnej - powiedział patriarcha i wezwał do wspólnych działań chrześcijan i muzułmanów, działań, które miałyby zapobiec zagarnięciu należących do nich ziem na okupowanym terytorium.
   Transakcja wzbudziła zaniepokojenie władz Jordanii. W związku z zaistniałą sytuacją minister spraw wewnętrznych Samir Chabaszni spotkał się w Ammanie z patriarchą Ireneuszem I. Po spotkaniu poinformował, że patriarcha pod przysięgą zobowiązał się na piśmie, że "powstrzyma się od jakichkolwiek działań, dotyczących sprzedaży albo przekazania w arendę własności cerkiewnej w Jerozolimie, na terytoriach palestyńskich i w Izraelu".
   - Patriarcha obiecał anulować wszystkie wydane przez siebie upoważnienia na zarządzanie własnością i majątkiem Cerkwi - powiedział Chabaszi. Dodał, że patriarcha Ireneusz zobowiązał się dostarczyć kopie odpowiednich dokumentów w ciągu 48 godzin.
   Jordania jest głównym stróżem muzułmańskich i chrześcijańskich świątyń we wschodniej Jerozolimie.
   Skandal, który wybuchł wokół Jerozolimskiego Patriarchatu, usiłowała wyjaśnić także Grecja.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Znaki w Łaźniach - Anna Radziukiewicz
22 czerwca arcybiskup białostocki i gdański Jakub wraz z biskupem supraskim Andrzejem i duchownymi wyświęcili cerkiew św. Łukasza Chirurga (Wojno-Jasienieckiego) we wsi Łaźnie, znajdującej się w supraskiej parafii. Jest to pierwsza cerkiew w Polsce, której patronem jest św. Łukasz, arcybiskup symferopolski. (więcej...)
Wielkość naznaczona cierpieniem - o. Konstanty Bondaruk
W okresie Postu Piotrowego 24 czerwca/7 lipca Cerkiew świętuje Narodzenie św. Jana Chrzciciela. Jest to znaczące święto, jakkolwiek niezaliczane do dwunastu wielkich świąt. Zgodnie ze świadectwem Ewangelii święto przypada na 6 miesięcy przed Bożym Narodzeniem. (więcej...)
Siedemdziesięciolatka z Lubina - Anna Rydzanicz
17 czerwca 2019 roku w drugi dzień świąt Zesłania Ducha Świętego parafia prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie uroczyście świętowała jubileusz siedemdziesięciolecia. Liturgii przewodniczył arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy, witany w drzwiach świątyni przez najmłodszych parafian w łemkowskich strojach, starostę Bazylego Dziadyka oraz jej proboszcza, o. prot. Bogdana Repełę, który nakreślił historię lubińskiej parafii. (więcej...)
W święto męczenników - o. Korneliusz Wilkiel
„Na początku trzeciego tysiąclecia Łaski Pańskiej Kościół prawosławny w Polsce zbiera owoce Boskiego zasiewu, ubogaconego świadectwem wiary i męczeństwa prawosławnego ludu Chełmszczyzny i Podlasia. Ziemia Chełmska i Podlaska, która Świętą Wiarę Prawosławną przyjęła tysiąc lat temu, w swej historii niejednokrotnie przeżywała okresy dramatyczne i tragiczne. Jednak zawsze była wierna Chrystusowi i Świętemu Kościołowi dzięki wstawiennictwu Tej, która cudowną Ikonę Swoją prawosławnym przodkom naszym na Górze Chełmskiej darowała”. (więcej...)
O Trzech Młodziankach w Piecu Ognistym - Anna Radziukiewicz
PROLOG, czyli DNI KULTURY I PIŚMIENNICTWA SŁOWIAŃSKIEGO, odbywały się w tym roku w Bielsku Podlaskim od 23 do 26 maja. Ich główni organizatorzy to Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, kierowane przez Doroteusza Fionika i bielska parafia Opieki Matki Bożej, której proboszczem jest o. Jan Szmydki. Było jeszcze siedmiu współorganizatorów, m.in. Fundacja Księcia Ostrogskiego, Bielski Dom Kultury. (więcej...)