Aktualności:

Numer 9(303)    wrzesień 2010Numer 9(303)    wrzesień 2010
fot.Anna Radziukiewcz
2005 V 16 Cerkiew na miejscu tragedii


   Do kolejnej tury rozmów członków jury konkursu na projekt memoriału upamiętniającego ofiary Biesłanu z mieszkańcami tego miasta doszło 9 kwietnia. Spotkanie rozpoczęła panichida, którą odprawił biskup stawropolski i władykaukaski Teofan.
   Władyka zaproponował, żeby w memorialnym kompleksie, który stanie na miejscu biesłańskiej szkoły nr 1, znalazła się prawosławna cerkiew. Mieszkańcy Biesłanu, krewni ofiar, poparli ten pomysł. Chcieliby także włączyć do memoriału zachowane fragmenty wysadzonej w powietrze sali gimnastycznej.
   Biskup Teofan podkreślił, że imiona tych, którzy zginęli podczas terrorystycznego ataku, będą na wieki umieszczone na ścianach budowanej cerkwi, a jej drzwi pozostaną otwarte dla wszystkich niezależnie od wyznania.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

O prawosławiu w Niemczech - Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
Z duchownym z Monachium
o. THOMASEM DIEZEM i matuszką JOANNĄ
rozmawiają Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło (więcej...)
W obronie świątyń i praw - opracował Andrzej Charyło
W Czarnogórze, liczącej nieco ponad 600 tysięcy mieszkańców, będącej jednym z najmniejszych państw w Europie, która ogłosiła niepodległość zaledwie w 2006 roku, istnieje poważny spór pomiędzy świecką władzą a kanoniczną strukturą Cerkwi prawosławnej, wchodzącej w skład patriarchatu serbskiego. Obecny rząd wspiera niekanoniczną i nieuznawaną przez światowe prawosławie Czarnogórską Cerkiew Prawosławną, która powstała w pierwszej połowie lat 90. XX wieku na fali zmian polityczno-społecznych po rozpadzie Socjalistycznej Federacji Republiki Jugosławii. Oficjalnie jako związek wyznaniowy został zarejestrowany dopiero w 2000 roku. (więcej...)
Eugeniusz Czykwin naszym kandydatem - Anna Radziukiewicz
W mijającej kadencji nie mieliśmy jako prawosławni – Białorusini, Łemkowie, Ukraińcy, Rusini – swego przedstawiciela w parlamencie.
To błąd naszego niezorganizowania się i strata czterech lat – nasz głos nie brzmiał na najważniejszym forum politycznym kraju. (więcej...)
Na groby - o. Włodzimierz Misijuk
Dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada, w tym roku wypada w przededniu soboty św. Dymitra, która w prawosławnym kalendarzu oznaczona jest jako Roditielskaja – dzień powszechnej modlitwy za dusze naszych przodków. Po Liturgii, wspólnej modlitwie za zmarłych, pójdziemy z modlitwą na groby bliskich.
(więcej...)