Aktualności:

Numer 2(392)    Luty 2018Numer 2(392)    Luty 2018
fot.Anna Radziukiewicz
2005 V 16 Niech Cerkwie Ukrainy decydują same

Przeciwko ingerencji Patriarchatu Konstantynopolitańskiego w sytuację religijną na Ukrainie wypowiedział się patriarcha moskiewski i całej Rusi, Aleksy II . - Zwracanie się do konstantynopolitańskiego patriarchy, który może doprowadzić do nowego ras-kołu na Ukrainie, nie stabilizuje, a przeciwnie, komplikuje tę sytuację, w której znajduje się już ukraińskie prawosławie - powiedział.
   Jego zdaniem Cerkwie, które obecnie znajdują się na Ukrainie, powinny same rozwiązać swoje problemy, bez wpływów z zewnątrz, gdyż każda taka ingerencja tylko skomplikuje sytuację i doprowadzi do nowych niepokojów, które zgubnie odbiją się na jedności prawosławnego narodu.
   Hierarcha podkreślił, że jedyną Cerkwią, która ma prawo do zjednoczenia wokół siebie wszystkich odłamów ukraińskiego prawosławia, dzisiaj podzielonego i znajdującego się w stanie raskołu, jest Ukraińska Cerkiew Prawosławna Moskiewskiego Patriarchatu .
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

O prawosławiu w Niemczech - Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
Z duchownym z Monachium
o. THOMASEM DIEZEM i matuszką JOANNĄ
rozmawiają Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło (więcej...)
W obronie świątyń i praw - opracował Andrzej Charyło
W Czarnogórze, liczącej nieco ponad 600 tysięcy mieszkańców, będącej jednym z najmniejszych państw w Europie, która ogłosiła niepodległość zaledwie w 2006 roku, istnieje poważny spór pomiędzy świecką władzą a kanoniczną strukturą Cerkwi prawosławnej, wchodzącej w skład patriarchatu serbskiego. Obecny rząd wspiera niekanoniczną i nieuznawaną przez światowe prawosławie Czarnogórską Cerkiew Prawosławną, która powstała w pierwszej połowie lat 90. XX wieku na fali zmian polityczno-społecznych po rozpadzie Socjalistycznej Federacji Republiki Jugosławii. Oficjalnie jako związek wyznaniowy został zarejestrowany dopiero w 2000 roku. (więcej...)
Eugeniusz Czykwin naszym kandydatem - Anna Radziukiewicz
W mijającej kadencji nie mieliśmy jako prawosławni – Białorusini, Łemkowie, Ukraińcy, Rusini – swego przedstawiciela w parlamencie.
To błąd naszego niezorganizowania się i strata czterech lat – nasz głos nie brzmiał na najważniejszym forum politycznym kraju. (więcej...)
Na groby - o. Włodzimierz Misijuk
Dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada, w tym roku wypada w przededniu soboty św. Dymitra, która w prawosławnym kalendarzu oznaczona jest jako Roditielskaja – dzień powszechnej modlitwy za dusze naszych przodków. Po Liturgii, wspólnej modlitwie za zmarłych, pójdziemy z modlitwą na groby bliskich.
(więcej...)