Aktualności:

Numer 7(253)    lipiec 2006Numer 7(253)    lipiec 2006
fot.Michał Bołtryk
2005 V 16 Pierwszy męczennik za wiarę XX wieku

Książka o metropolicie Włodzimierzu (Bogojawleńskim) , rozstrzelanym przez bolszewików w 1918 roku, ukazała się na Ukrainie. Książkę, od razu po zabójstwie metropolity, napisał profesor Kijowskiej Duchownej Akademii o. Teodor Titow , a wydała drukarnia Kijowsko-Pieczerskiej Ławry. Reprint pozwoli czytelnikom zapoznać się z życiem metropolity Włodzimierza i historią Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej.
   - Takie książki uczą nas jak żyć - uważa ihumenia Sierafima , przełożona monasteru św. Michała.
   Metropolita kijowski i halicki Włodzimierz, w świecie Wasilij Bogojawleński, urodził się 1 stycznia 1848 r. w tambowskiej guberni. Otrzymał staranne wykształcenie, znał kilka języków. Był egzarchą Gruzji, metropolitą Moskwy i Sankt-Petersburga. W 1915 roku został przeniesiony na kijowską katedrę. Kijowsko-Pieczerska Ławra była ostatnim ziemskim przystankiem metropolity Włodzimierza.
   Nieraz powtarzał: "Nie boję się nikogo, niczego i jeśli trzeba będzie - przyjmę śmierć za Chrystusa Zbawiciela mego i za wiarę prawosławną, która stąd wyszła".
   Kiedy bolszewicy zajęli miasto, w pierwszej kolejności zaatakowali Cerkiew. W styczniu 1918 roku wdarli się do ławry. Kilka dni grabili i niszczyli świątynie. W nocy z 25 na 26 stycznia pięciu żołnierzy wyprowadziło za ogrodzenie monasteru i rozstrzelało metropolitę Włodzimierza.
   Siedemdziesiąt lat później Cerkiew prawosławna kanonizowała pierwszego kijowskiego nowego męczennika.
   Naoczny świadek styczniowych wydarzeń, metropolita Beniamin (Fiedczenkow) wspominał, że ludzie w wojskowych mundurach zażądali wyprowadzenia metropolity. Hierarcha wszystko zrozumiał i był gotów na śmierć. Ubrał się, wyszedł na monasterski plac, przeżegnał się i poszedł w ślad za żołnierzami. Zginął od kul, a jego ciało, które oprawcy wrzucili do sadzawki, odnaleziono następnego dnia.
   Relikwie świętego przechowywane są w dalszych pieczarach Ławry. Metropolita Włodzimierz był pierwszym męczennikiem za wiarę w XX wieku.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Znaki w Łaźniach - Anna Radziukiewicz
22 czerwca arcybiskup białostocki i gdański Jakub wraz z biskupem supraskim Andrzejem i duchownymi wyświęcili cerkiew św. Łukasza Chirurga (Wojno-Jasienieckiego) we wsi Łaźnie, znajdującej się w supraskiej parafii. Jest to pierwsza cerkiew w Polsce, której patronem jest św. Łukasz, arcybiskup symferopolski. (więcej...)
Wielkość naznaczona cierpieniem - o. Konstanty Bondaruk
W okresie Postu Piotrowego 24 czerwca/7 lipca Cerkiew świętuje Narodzenie św. Jana Chrzciciela. Jest to znaczące święto, jakkolwiek niezaliczane do dwunastu wielkich świąt. Zgodnie ze świadectwem Ewangelii święto przypada na 6 miesięcy przed Bożym Narodzeniem. (więcej...)
Siedemdziesięciolatka z Lubina - Anna Rydzanicz
17 czerwca 2019 roku w drugi dzień świąt Zesłania Ducha Świętego parafia prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie uroczyście świętowała jubileusz siedemdziesięciolecia. Liturgii przewodniczył arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy, witany w drzwiach świątyni przez najmłodszych parafian w łemkowskich strojach, starostę Bazylego Dziadyka oraz jej proboszcza, o. prot. Bogdana Repełę, który nakreślił historię lubińskiej parafii. (więcej...)
W święto męczenników - o. Korneliusz Wilkiel
„Na początku trzeciego tysiąclecia Łaski Pańskiej Kościół prawosławny w Polsce zbiera owoce Boskiego zasiewu, ubogaconego świadectwem wiary i męczeństwa prawosławnego ludu Chełmszczyzny i Podlasia. Ziemia Chełmska i Podlaska, która Świętą Wiarę Prawosławną przyjęła tysiąc lat temu, w swej historii niejednokrotnie przeżywała okresy dramatyczne i tragiczne. Jednak zawsze była wierna Chrystusowi i Świętemu Kościołowi dzięki wstawiennictwu Tej, która cudowną Ikonę Swoją prawosławnym przodkom naszym na Górze Chełmskiej darowała”. (więcej...)
O Trzech Młodziankach w Piecu Ognistym - Anna Radziukiewicz
PROLOG, czyli DNI KULTURY I PIŚMIENNICTWA SŁOWIAŃSKIEGO, odbywały się w tym roku w Bielsku Podlaskim od 23 do 26 maja. Ich główni organizatorzy to Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, kierowane przez Doroteusza Fionika i bielska parafia Opieki Matki Bożej, której proboszczem jest o. Jan Szmydki. Było jeszcze siedmiu współorganizatorów, m.in. Fundacja Księcia Ostrogskiego, Bielski Dom Kultury. (więcej...)