Aktualności:

Numer 3(285)    marzec 2009Numer 3(285)    marzec 2009
fot.Tadeusz Żaczek
2002 V 24 GRECJA - Więcej mnichów na Atosie

Liczba mnichów na Świętej Górze Atos rośnie w sposób znaczący, wynika ze statystyk opublikowanych przez Georgesa Mantzaridisa, profesora socjologii chrześcijańskiej na Uniwersytecie w Salonikach. W 1991 r. żyło tam 1536 mnichów, w 2001 już 2276, ich liczba wzrosła więc o 48,2 proc. Najwięcej mnichów modliło się i pracowało na Świętej Górze w 1913 roku - 6345.
   Góra Atos pozostaje niezwykle znaczącym ośrodkiem prawosławnego monastycyzmu. Znajduje się na niej dwadzieścia monasterów i liczne pustelnie, w których modlą się i pracują głównie mnisi greccy, ale także rosyjscy, serbscy, bułgarscy, rumuńscy, z Europy zachodniej. Z kanonicznego punktu widzenia wszystkie wspólnoty należą do jurysdykcji patriarchy ekumenicznego. Z prawnego punktu widzenia Atos jest autonomiczną jednostką terytorialną w Grecji o specjalnym statusie opartym na przywile-jach przyznawanych od X w. przez cesarzy bizantyjskich, następnie potwierdzonych przez władców tureckich oraz traktaty międzynarodowe w XX w. - m.in. z Sevres (1919) i akt przystąpienia Grecji do Wspólnoty Europejskiej (1980). Na Świętą Górę nie mają wstępu kobiety i dzieci. Regulamin przyjęty przez Grecję w 1955 r. reguluje liczbę osób z zewnątrz, które mogą wejść na Atos.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)