Aktualności:

Numer 1(271)    styczeń 2008Numer 1(271)    styczeń 2008
fot.Anna Radziukiewicz
2005 V 16 Żądają świątyń

Zalegalizowania ponownego podziału świątyń kanonicznej Cerkwi zażądali członkowie "Kijowskiego Patriarchatu" na Sumszczinie, rodzinnej ziemi prezydenta Wiktora Juszczenko.
   O roszczeniach do świątyń kanonicznej Cerkwi poinformował duchowny kijowskiego patriarchatu o. Metody Sribniak . Zdaniem sumskiej diecezji jest to próba destabilizacji religijnej sytuacji w tym regionie.
   Wcześniej, 9 marca, na mityngu przy pomniku Szewczenki ten sam filaretowski duchowny mówił: - Moskiewska Cerkiew po dziś dzień rządzi Ukrainą, buduje świątynie za państ-wowe pieniądze, a "narodowa Cerkiew" musi tułać się po niewykończonych pomieszczeniach. Jeżeli władza nie przekaże nam legalnie duchowego majątku narodu - świątyń - "Ukraińskiej Narodowej Cerkwi", sami je zabierzemy, a Cerkiew moskiewska niech służy w wagonach. Władza teraz należy do nas i sami powinniśmy być gospodarzami na naszej ziemi.
   W listopadzie 2004 roku w Sumach ukraińscy nacjonaliści dokonali próby przejęcia katedralnego soboru. Podczas nabożeństwa około piętnastu ludzi wdarło się do cerkwi i zaczęło wykrzykiwać do megafonów polityczne hasła o zabarwieniu nacjonalistycznym, obrażając duchownych i wiernych.
   - W tej sytuacji niezrozumiałe jest stanowisko władz, które jakby starały się nie zauważać niebezpieczeństwa grożącego z podobnych religijnych wystąpień. Zwolennicy Filareta, przekonani o swojej bezkarności, atak na prawosławne cerkwie uważają za możliwy. Miejscowe władze, w celu uniknięcia zaostrzenia sytuacji wyznaniowej, powinny należycie ocenić zarówno prowokacyjne oświadczenia liderów "Kijowskiego Patriarchatu", jak i działalność ich adeptów - uważa ataman Sumskiego Pułku Słobodskich Kozaków Siergiej Kondratienko .
   9 marca Synod Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej wyraził zaniepokojenie aktywizacją działalności "Kijowskiego Patriarchatu". Zwrócił się do prezydenta Juszczenki z prośbą o nieupolitycznianie międzywyznaniowych stosunków i zaprzestanie ingerencji władz w sprawy cerkwi.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Znaki w Łaźniach - Anna Radziukiewicz
22 czerwca arcybiskup białostocki i gdański Jakub wraz z biskupem supraskim Andrzejem i duchownymi wyświęcili cerkiew św. Łukasza Chirurga (Wojno-Jasienieckiego) we wsi Łaźnie, znajdującej się w supraskiej parafii. Jest to pierwsza cerkiew w Polsce, której patronem jest św. Łukasz, arcybiskup symferopolski. (więcej...)
Wielkość naznaczona cierpieniem - o. Konstanty Bondaruk
W okresie Postu Piotrowego 24 czerwca/7 lipca Cerkiew świętuje Narodzenie św. Jana Chrzciciela. Jest to znaczące święto, jakkolwiek niezaliczane do dwunastu wielkich świąt. Zgodnie ze świadectwem Ewangelii święto przypada na 6 miesięcy przed Bożym Narodzeniem. (więcej...)
Siedemdziesięciolatka z Lubina - Anna Rydzanicz
17 czerwca 2019 roku w drugi dzień świąt Zesłania Ducha Świętego parafia prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie uroczyście świętowała jubileusz siedemdziesięciolecia. Liturgii przewodniczył arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy, witany w drzwiach świątyni przez najmłodszych parafian w łemkowskich strojach, starostę Bazylego Dziadyka oraz jej proboszcza, o. prot. Bogdana Repełę, który nakreślił historię lubińskiej parafii. (więcej...)
W święto męczenników - o. Korneliusz Wilkiel
„Na początku trzeciego tysiąclecia Łaski Pańskiej Kościół prawosławny w Polsce zbiera owoce Boskiego zasiewu, ubogaconego świadectwem wiary i męczeństwa prawosławnego ludu Chełmszczyzny i Podlasia. Ziemia Chełmska i Podlaska, która Świętą Wiarę Prawosławną przyjęła tysiąc lat temu, w swej historii niejednokrotnie przeżywała okresy dramatyczne i tragiczne. Jednak zawsze była wierna Chrystusowi i Świętemu Kościołowi dzięki wstawiennictwu Tej, która cudowną Ikonę Swoją prawosławnym przodkom naszym na Górze Chełmskiej darowała”. (więcej...)
O Trzech Młodziankach w Piecu Ognistym - Anna Radziukiewicz
PROLOG, czyli DNI KULTURY I PIŚMIENNICTWA SŁOWIAŃSKIEGO, odbywały się w tym roku w Bielsku Podlaskim od 23 do 26 maja. Ich główni organizatorzy to Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, kierowane przez Doroteusza Fionika i bielska parafia Opieki Matki Bożej, której proboszczem jest o. Jan Szmydki. Było jeszcze siedmiu współorganizatorów, m.in. Fundacja Księcia Ostrogskiego, Bielski Dom Kultury. (więcej...)