Aktualności:

Numer 7(325)    lipiec 2012Numer 7(325)    lipiec 2012
fot.Anna Radziukiewicz
2005 V 16 Próba odebrania kaplicy


   Próby odebrania kaplicy Kazańskiej Ikony Matki Bożej w Łucku dokonali zwolennicy "Kijowskiego Patriarchatu". 9 kwietnia filaretowski dziekan Wasilij Szniak przybył do kaplicy w towarzystwie "kilkunastoosobowej grupy wsparcia", składającej się głównie z młodych ludzi. Wyłamali drzwi do świątyni, i kiedy proboszcz o. Jurij Chiżun razem z parafianami zjawił się w kaplicy, spotkał ich filaretowski duchowny w szatach liturgicznych i krzyżem w rękach. Przy próbie wejścia do czasowni poleciały w ich stronę kawałki cegły.
   Nieproszonych gości udało się usunąć jedynie przy pomocy trzech patroli policji. Po tym czasownia została opieczętowana - decyzja o jej przynależności zapadnie na zebraniu miejscowej ludności.
   O. Jurij Chiżun jest przekonany, że większość popiera kanoniczną Cerkiew, tym niemniej, czekając na rozstrzygnięcie, św. Liturgie odprawia pod gołym niebem.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

O prawosławiu w Niemczech - Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
Z duchownym z Monachium
o. THOMASEM DIEZEM i matuszką JOANNĄ
rozmawiają Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło (więcej...)
W obronie świątyń i praw - opracował Andrzej Charyło
W Czarnogórze, liczącej nieco ponad 600 tysięcy mieszkańców, będącej jednym z najmniejszych państw w Europie, która ogłosiła niepodległość zaledwie w 2006 roku, istnieje poważny spór pomiędzy świecką władzą a kanoniczną strukturą Cerkwi prawosławnej, wchodzącej w skład patriarchatu serbskiego. Obecny rząd wspiera niekanoniczną i nieuznawaną przez światowe prawosławie Czarnogórską Cerkiew Prawosławną, która powstała w pierwszej połowie lat 90. XX wieku na fali zmian polityczno-społecznych po rozpadzie Socjalistycznej Federacji Republiki Jugosławii. Oficjalnie jako związek wyznaniowy został zarejestrowany dopiero w 2000 roku. (więcej...)
Eugeniusz Czykwin naszym kandydatem - Anna Radziukiewicz
W mijającej kadencji nie mieliśmy jako prawosławni – Białorusini, Łemkowie, Ukraińcy, Rusini – swego przedstawiciela w parlamencie.
To błąd naszego niezorganizowania się i strata czterech lat – nasz głos nie brzmiał na najważniejszym forum politycznym kraju. (więcej...)
Na groby - o. Włodzimierz Misijuk
Dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada, w tym roku wypada w przededniu soboty św. Dymitra, która w prawosławnym kalendarzu oznaczona jest jako Roditielskaja – dzień powszechnej modlitwy za dusze naszych przodków. Po Liturgii, wspólnej modlitwie za zmarłych, pójdziemy z modlitwą na groby bliskich.
(więcej...)