Aktualności:

Numer 3(297)    marzec 2010Numer 3(297)    marzec 2010
fot.
2005 V 16 Zmarł władyka Jakub


   W wieku 94 lat odszedł do Pana arcybiskup Jakub (Kukuzis) , od 1959 do 1996 roku stojący na czele greckiego arcybiskupstwa Ameryki. Władyka zmarł w szpitalu na zapalenie płuc.
   Dimitrij Kukuzis urodził się w 1911 roku na tureckiej wyspie Imbros. W wieku 15 lat wstąpił do seminarium na wyspie Halki. W 1934 roku został wyświęcony na jerodiakona, w riasoforze przyjął imię Jakub.
   Na zaproszenie przyszłego patriarchy konstantynopolitańskiego, a ówczesnego arcybiskupa Ameryki Północnej i Południowej Atenagorasa , o. Jakub wyemigrował do USA, gdzie rok później przyjął święcenia kapłańskie. Był duchownym w wielu parafiach, a jednocześnie wykładał w greckich duchowych szkołach. W 1945 r. ukończył Uniwersytet Harwarda ze stopniem magistra teologii, w 1950 przyjął amerykańskie obywatelstwo.
   W 1954 roku Atenagoras wyświęcił o. Jakuba na biskupa Melitonu. W 1959 roku, po śmierci arcybiskupa Michała , władyka Jakub stanął na czele greckiej diecezji Ameryki. Był jednym z założycieli Stałej Konferencji Kanonicznych Biskupów Prawosławnych Ameryki (SCOBA)
   Władyka Jakub usprawnił organizację parafii, których liczba w 1996 roku osiągnęła pięćset. Dzięki niemu przy arcybiskupstwie otwarto nowe wydziały: cerkiewno-społeczny i młodzieżowy. To pod jego rządami szkoła Teologiczna Świętego Krzyża uzyskała akredytację Stowarzyszenia Szkół Teologicznych USA. Brał także aktywny udział w życiu religijno-społecznym. Popierał ruch w obronie praw człowieka - w 1965 roku wziął udział z pastorem Martinem Luterem Kingiem w słynnej manifestacji w Alabamie. Wiecznaja Pamiat’ .
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Znaki w Łaźniach - Anna Radziukiewicz
22 czerwca arcybiskup białostocki i gdański Jakub wraz z biskupem supraskim Andrzejem i duchownymi wyświęcili cerkiew św. Łukasza Chirurga (Wojno-Jasienieckiego) we wsi Łaźnie, znajdującej się w supraskiej parafii. Jest to pierwsza cerkiew w Polsce, której patronem jest św. Łukasz, arcybiskup symferopolski. (więcej...)
Wielkość naznaczona cierpieniem - o. Konstanty Bondaruk
W okresie Postu Piotrowego 24 czerwca/7 lipca Cerkiew świętuje Narodzenie św. Jana Chrzciciela. Jest to znaczące święto, jakkolwiek niezaliczane do dwunastu wielkich świąt. Zgodnie ze świadectwem Ewangelii święto przypada na 6 miesięcy przed Bożym Narodzeniem. (więcej...)
Siedemdziesięciolatka z Lubina - Anna Rydzanicz
17 czerwca 2019 roku w drugi dzień świąt Zesłania Ducha Świętego parafia prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie uroczyście świętowała jubileusz siedemdziesięciolecia. Liturgii przewodniczył arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy, witany w drzwiach świątyni przez najmłodszych parafian w łemkowskich strojach, starostę Bazylego Dziadyka oraz jej proboszcza, o. prot. Bogdana Repełę, który nakreślił historię lubińskiej parafii. (więcej...)
W święto męczenników - o. Korneliusz Wilkiel
„Na początku trzeciego tysiąclecia Łaski Pańskiej Kościół prawosławny w Polsce zbiera owoce Boskiego zasiewu, ubogaconego świadectwem wiary i męczeństwa prawosławnego ludu Chełmszczyzny i Podlasia. Ziemia Chełmska i Podlaska, która Świętą Wiarę Prawosławną przyjęła tysiąc lat temu, w swej historii niejednokrotnie przeżywała okresy dramatyczne i tragiczne. Jednak zawsze była wierna Chrystusowi i Świętemu Kościołowi dzięki wstawiennictwu Tej, która cudowną Ikonę Swoją prawosławnym przodkom naszym na Górze Chełmskiej darowała”. (więcej...)
O Trzech Młodziankach w Piecu Ognistym - Anna Radziukiewicz
PROLOG, czyli DNI KULTURY I PIŚMIENNICTWA SŁOWIAŃSKIEGO, odbywały się w tym roku w Bielsku Podlaskim od 23 do 26 maja. Ich główni organizatorzy to Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, kierowane przez Doroteusza Fionika i bielska parafia Opieki Matki Bożej, której proboszczem jest o. Jan Szmydki. Było jeszcze siedmiu współorganizatorów, m.in. Fundacja Księcia Ostrogskiego, Bielski Dom Kultury. (więcej...)