Aktualności:

Numer 3(381)    Marzec 2017Numer 3(381)    Marzec 2017
fot.Anna Radziukiewicz
2005 V 16 O. Sergiusz Hackel nie żyje

W wieku 73 lat zmarł o. Sergiusz Hackel, brytyjski duchowny pochodzenia rosyjskiego, jeden z najbliższych współpracowników metropolity Antoniego (Blooma) . Zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Rosji był znany ze swej działalności duszpasterskiej i wydawniczej. Kierował audycjami religijnymi w języku rosyjskim w BBC, czasopismem "Sobornost’", wydawanym przez Bractwo św. Albana i św. Sergiusza i "Suroz" diecezji Patriarchatu Moskiewskiego w Wielkiej Brytanii. Napisał dwie ważne monografie o matce Marii Skobcow (pierwsza w 1965 roku ukazała się po angielsku, następnie została przetłumaczona na grecki, niemiecki i włoski, druga w 1980 roku po rosyjsku), a także podręcznik do nauki religii dla dzieci w wieku szkolnym "The Orthodox Church".
   O. Sergiusz Hackel urodził się w Berlinie w 1931 roku w rodzinie emigrantów rosyjskich. Święcenia kapłańskie przyjął w 1964 roku. Był proboszczem parafii w Lewes, członkiem rady diecezji suroskiej. Absolwent Oxfordu, przez wiele lat wykładał literaturę rosyjską na uniwersytecie w Sussex i tłumaczył na angielski poezję rosyjską, m.in. Aleksandra Błoka, Annę Achmatową i matkę Marię (Skobcową). Był aktywnym uczestnikiem ruchu ekumenicznego, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, dialogu anglikańsko-prawosławnego, ale również na płaszczyźnie międzynarodowej - w Światowej Radzie Kościołów. Brał udział w pracach brytyjskiego stowarzyszenia spotkań judeo-chrześcijańskich, był przewodniczącym Brytyjskiego Stowarzyszenia św. Jerzego, które wspierało szpitale, sierocińce i hospicja dla starych ludzi w Rosji.
   W Rosji o. Sergiusz Hackel był znany z rosyjskojęzycznych audycji katechetycznych nadawanych przez BBC, za które odpowiadał przez 20 lat, oraz wykładów wygłaszanych podczas wielu kolokwiów i seminariów na ojczystej ziemi. W przeddzień ataku serca nagrał dwie kolejne audycje, pierwszą na temat stosunków Cerkiew-państwo i drugą o intelektualnych kręgach prawosławnych w Rosji.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

O prawosławiu w Niemczech - Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
Z duchownym z Monachium
o. THOMASEM DIEZEM i matuszką JOANNĄ
rozmawiają Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło (więcej...)
W obronie świątyń i praw - opracował Andrzej Charyło
W Czarnogórze, liczącej nieco ponad 600 tysięcy mieszkańców, będącej jednym z najmniejszych państw w Europie, która ogłosiła niepodległość zaledwie w 2006 roku, istnieje poważny spór pomiędzy świecką władzą a kanoniczną strukturą Cerkwi prawosławnej, wchodzącej w skład patriarchatu serbskiego. Obecny rząd wspiera niekanoniczną i nieuznawaną przez światowe prawosławie Czarnogórską Cerkiew Prawosławną, która powstała w pierwszej połowie lat 90. XX wieku na fali zmian polityczno-społecznych po rozpadzie Socjalistycznej Federacji Republiki Jugosławii. Oficjalnie jako związek wyznaniowy został zarejestrowany dopiero w 2000 roku. (więcej...)
Eugeniusz Czykwin naszym kandydatem - Anna Radziukiewicz
W mijającej kadencji nie mieliśmy jako prawosławni – Białorusini, Łemkowie, Ukraińcy, Rusini – swego przedstawiciela w parlamencie.
To błąd naszego niezorganizowania się i strata czterech lat – nasz głos nie brzmiał na najważniejszym forum politycznym kraju. (więcej...)
Na groby - o. Włodzimierz Misijuk
Dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada, w tym roku wypada w przededniu soboty św. Dymitra, która w prawosławnym kalendarzu oznaczona jest jako Roditielskaja – dzień powszechnej modlitwy za dusze naszych przodków. Po Liturgii, wspólnej modlitwie za zmarłych, pójdziemy z modlitwą na groby bliskich.
(więcej...)