Aktualności:

Numer 1(259)    styczeń 2007Numer 1(259)    styczeń 2007
fot.(-)
2005 V 16 O. Sergiusz Hackel nie żyje

W wieku 73 lat zmarł o. Sergiusz Hackel, brytyjski duchowny pochodzenia rosyjskiego, jeden z najbliższych współpracowników metropolity Antoniego (Blooma) . Zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Rosji był znany ze swej działalności duszpasterskiej i wydawniczej. Kierował audycjami religijnymi w języku rosyjskim w BBC, czasopismem "Sobornost’", wydawanym przez Bractwo św. Albana i św. Sergiusza i "Suroz" diecezji Patriarchatu Moskiewskiego w Wielkiej Brytanii. Napisał dwie ważne monografie o matce Marii Skobcow (pierwsza w 1965 roku ukazała się po angielsku, następnie została przetłumaczona na grecki, niemiecki i włoski, druga w 1980 roku po rosyjsku), a także podręcznik do nauki religii dla dzieci w wieku szkolnym "The Orthodox Church".
   O. Sergiusz Hackel urodził się w Berlinie w 1931 roku w rodzinie emigrantów rosyjskich. Święcenia kapłańskie przyjął w 1964 roku. Był proboszczem parafii w Lewes, członkiem rady diecezji suroskiej. Absolwent Oxfordu, przez wiele lat wykładał literaturę rosyjską na uniwersytecie w Sussex i tłumaczył na angielski poezję rosyjską, m.in. Aleksandra Błoka, Annę Achmatową i matkę Marię (Skobcową). Był aktywnym uczestnikiem ruchu ekumenicznego, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, dialogu anglikańsko-prawosławnego, ale również na płaszczyźnie międzynarodowej - w Światowej Radzie Kościołów. Brał udział w pracach brytyjskiego stowarzyszenia spotkań judeo-chrześcijańskich, był przewodniczącym Brytyjskiego Stowarzyszenia św. Jerzego, które wspierało szpitale, sierocińce i hospicja dla starych ludzi w Rosji.
   W Rosji o. Sergiusz Hackel był znany z rosyjskojęzycznych audycji katechetycznych nadawanych przez BBC, za które odpowiadał przez 20 lat, oraz wykładów wygłaszanych podczas wielu kolokwiów i seminariów na ojczystej ziemi. W przeddzień ataku serca nagrał dwie kolejne audycje, pierwszą na temat stosunków Cerkiew-państwo i drugą o intelektualnych kręgach prawosławnych w Rosji.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Znaki w Łaźniach - Anna Radziukiewicz
22 czerwca arcybiskup białostocki i gdański Jakub wraz z biskupem supraskim Andrzejem i duchownymi wyświęcili cerkiew św. Łukasza Chirurga (Wojno-Jasienieckiego) we wsi Łaźnie, znajdującej się w supraskiej parafii. Jest to pierwsza cerkiew w Polsce, której patronem jest św. Łukasz, arcybiskup symferopolski. (więcej...)
Wielkość naznaczona cierpieniem - o. Konstanty Bondaruk
W okresie Postu Piotrowego 24 czerwca/7 lipca Cerkiew świętuje Narodzenie św. Jana Chrzciciela. Jest to znaczące święto, jakkolwiek niezaliczane do dwunastu wielkich świąt. Zgodnie ze świadectwem Ewangelii święto przypada na 6 miesięcy przed Bożym Narodzeniem. (więcej...)
Siedemdziesięciolatka z Lubina - Anna Rydzanicz
17 czerwca 2019 roku w drugi dzień świąt Zesłania Ducha Świętego parafia prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie uroczyście świętowała jubileusz siedemdziesięciolecia. Liturgii przewodniczył arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy, witany w drzwiach świątyni przez najmłodszych parafian w łemkowskich strojach, starostę Bazylego Dziadyka oraz jej proboszcza, o. prot. Bogdana Repełę, który nakreślił historię lubińskiej parafii. (więcej...)
W święto męczenników - o. Korneliusz Wilkiel
„Na początku trzeciego tysiąclecia Łaski Pańskiej Kościół prawosławny w Polsce zbiera owoce Boskiego zasiewu, ubogaconego świadectwem wiary i męczeństwa prawosławnego ludu Chełmszczyzny i Podlasia. Ziemia Chełmska i Podlaska, która Świętą Wiarę Prawosławną przyjęła tysiąc lat temu, w swej historii niejednokrotnie przeżywała okresy dramatyczne i tragiczne. Jednak zawsze była wierna Chrystusowi i Świętemu Kościołowi dzięki wstawiennictwu Tej, która cudowną Ikonę Swoją prawosławnym przodkom naszym na Górze Chełmskiej darowała”. (więcej...)
O Trzech Młodziankach w Piecu Ognistym - Anna Radziukiewicz
PROLOG, czyli DNI KULTURY I PIŚMIENNICTWA SŁOWIAŃSKIEGO, odbywały się w tym roku w Bielsku Podlaskim od 23 do 26 maja. Ich główni organizatorzy to Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, kierowane przez Doroteusza Fionika i bielska parafia Opieki Matki Bożej, której proboszczem jest o. Jan Szmydki. Było jeszcze siedmiu współorganizatorów, m.in. Fundacja Księcia Ostrogskiego, Bielski Dom Kultury. (więcej...)