Aktualności:

Numer 6(252)    czerwiec 2006Numer 6(252)    czerwiec 2006
fot.Wiesław Mariusz Zieliński
2005 VI 03 Z obrad Wyższej Rady Duchowej

Zaniepokojenie sytuacją w Gruzji, związane ze statusem gruzińskiej diecezji Armeńskiej Apostolskiej Cerkwi i przypadkami ataków na ormiańskie cerkwie i świątynie w tym kraju, wyrazili uczestnicy Wyższej Rady Duchowej, która zebrała się 11 maja w Eczmiadzynie. Sprawozdanie o działalności przedstawił katolikos wszystkich Ormian Karekin II. Omówiono także plan uroczystości upamiętniający 90. rocznicę ludobójstwa Ormian w Turcji, 1600. rocznicę utworzenia ormiańskiego alfabetu, a także udziału Armeńskiej Cerkwi Prawosławnej w forum Światowej Rady Kościołów, które odbędzie się w 2006 roku w Brazylii.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

O prawosławiu w Niemczech - Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
Z duchownym z Monachium
o. THOMASEM DIEZEM i matuszką JOANNĄ
rozmawiają Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło (więcej...)
W obronie świątyń i praw - opracował Andrzej Charyło
W Czarnogórze, liczącej nieco ponad 600 tysięcy mieszkańców, będącej jednym z najmniejszych państw w Europie, która ogłosiła niepodległość zaledwie w 2006 roku, istnieje poważny spór pomiędzy świecką władzą a kanoniczną strukturą Cerkwi prawosławnej, wchodzącej w skład patriarchatu serbskiego. Obecny rząd wspiera niekanoniczną i nieuznawaną przez światowe prawosławie Czarnogórską Cerkiew Prawosławną, która powstała w pierwszej połowie lat 90. XX wieku na fali zmian polityczno-społecznych po rozpadzie Socjalistycznej Federacji Republiki Jugosławii. Oficjalnie jako związek wyznaniowy został zarejestrowany dopiero w 2000 roku. (więcej...)
Eugeniusz Czykwin naszym kandydatem - Anna Radziukiewicz
W mijającej kadencji nie mieliśmy jako prawosławni – Białorusini, Łemkowie, Ukraińcy, Rusini – swego przedstawiciela w parlamencie.
To błąd naszego niezorganizowania się i strata czterech lat – nasz głos nie brzmiał na najważniejszym forum politycznym kraju. (więcej...)
Na groby - o. Włodzimierz Misijuk
Dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada, w tym roku wypada w przededniu soboty św. Dymitra, która w prawosławnym kalendarzu oznaczona jest jako Roditielskaja – dzień powszechnej modlitwy za dusze naszych przodków. Po Liturgii, wspólnej modlitwie za zmarłych, pójdziemy z modlitwą na groby bliskich.
(więcej...)