Aktualności:

Numer 1(331)    styczeń 2013Numer 1(331)    styczeń 2013
fot.Grecka ikona narodzenia Chrystusa
2005 VI 03 Prawosławna Pascha w Pekinie

Pierwsze od czterdziestu lat prawosławne paschalne nabożeństwo odsłużone przez samych wiernych (mirskim czinom) odbyło się w katolickim koś-ciele w Pekinie.
   Dzień wcześniej zgodę na to wyraziły władze Pekinu. W tej chwili w stolicy Chin nie ma prawosławnych świątyń. Ponieważ zgodnie z chińskim prawodawstwem obcy duchowni nie mogą odprawiać nabożeństwa dla obywateli Chin, a swoich duchownych prawosławna wspólnota w Chinach jeszcze nie ma, służbę sprawowali sami wierni.
   Nabożeństwo w poniedziałek 2 ma-ja czytał Chińczyk, student Moskiewskiej Akademii Teologicznej. Wzięli w nim udział również wierni z Charbina.
   Dzień wcześniej, przy poszanowaniu chińskiego prawa, paschalne nabożeństwo dla rosyjskich obywateli odbyło się w rosyjskiej ambasadzie.
   Cerkiew prawosławna w Chinach otrzymała autonomię od Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w 1957 roku. Po rewolucji kulturalnej (1966-1967) życie prawosławnej wspólnoty praktycznie zamarło. 16 grudnia 2003 r. zmarł najstarszy prawosławny duchowny Chin, 80-letni o. Aleksander Du Lifu wtedy w kraju pozostało zaledwie dwóch duchownych Chińczyków - o. Michaił Wan (obecnie przebywa w Australii) i protodiakon Ewangel Lu.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

O prawosławiu w Niemczech - Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
Z duchownym z Monachium
o. THOMASEM DIEZEM i matuszką JOANNĄ
rozmawiają Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło (więcej...)
W obronie świątyń i praw - opracował Andrzej Charyło
W Czarnogórze, liczącej nieco ponad 600 tysięcy mieszkańców, będącej jednym z najmniejszych państw w Europie, która ogłosiła niepodległość zaledwie w 2006 roku, istnieje poważny spór pomiędzy świecką władzą a kanoniczną strukturą Cerkwi prawosławnej, wchodzącej w skład patriarchatu serbskiego. Obecny rząd wspiera niekanoniczną i nieuznawaną przez światowe prawosławie Czarnogórską Cerkiew Prawosławną, która powstała w pierwszej połowie lat 90. XX wieku na fali zmian polityczno-społecznych po rozpadzie Socjalistycznej Federacji Republiki Jugosławii. Oficjalnie jako związek wyznaniowy został zarejestrowany dopiero w 2000 roku. (więcej...)
Eugeniusz Czykwin naszym kandydatem - Anna Radziukiewicz
W mijającej kadencji nie mieliśmy jako prawosławni – Białorusini, Łemkowie, Ukraińcy, Rusini – swego przedstawiciela w parlamencie.
To błąd naszego niezorganizowania się i strata czterech lat – nasz głos nie brzmiał na najważniejszym forum politycznym kraju. (więcej...)
Na groby - o. Włodzimierz Misijuk
Dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada, w tym roku wypada w przededniu soboty św. Dymitra, która w prawosławnym kalendarzu oznaczona jest jako Roditielskaja – dzień powszechnej modlitwy za dusze naszych przodków. Po Liturgii, wspólnej modlitwie za zmarłych, pójdziemy z modlitwą na groby bliskich.
(więcej...)