Aktualności:

Numer 2(332)    luty 2013Numer 2(332)    luty 2013
fot.Dymitr Andrejuk
2005 VI 03 Prawosławna Pascha w Pekinie

Pierwsze od czterdziestu lat prawosławne paschalne nabożeństwo odsłużone przez samych wiernych (mirskim czinom) odbyło się w katolickim koś-ciele w Pekinie.
   Dzień wcześniej zgodę na to wyraziły władze Pekinu. W tej chwili w stolicy Chin nie ma prawosławnych świątyń. Ponieważ zgodnie z chińskim prawodawstwem obcy duchowni nie mogą odprawiać nabożeństwa dla obywateli Chin, a swoich duchownych prawosławna wspólnota w Chinach jeszcze nie ma, służbę sprawowali sami wierni.
   Nabożeństwo w poniedziałek 2 ma-ja czytał Chińczyk, student Moskiewskiej Akademii Teologicznej. Wzięli w nim udział również wierni z Charbina.
   Dzień wcześniej, przy poszanowaniu chińskiego prawa, paschalne nabożeństwo dla rosyjskich obywateli odbyło się w rosyjskiej ambasadzie.
   Cerkiew prawosławna w Chinach otrzymała autonomię od Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w 1957 roku. Po rewolucji kulturalnej (1966-1967) życie prawosławnej wspólnoty praktycznie zamarło. 16 grudnia 2003 r. zmarł najstarszy prawosławny duchowny Chin, 80-letni o. Aleksander Du Lifu wtedy w kraju pozostało zaledwie dwóch duchownych Chińczyków - o. Michaił Wan (obecnie przebywa w Australii) i protodiakon Ewangel Lu.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Znaki w Łaźniach - Anna Radziukiewicz
22 czerwca arcybiskup białostocki i gdański Jakub wraz z biskupem supraskim Andrzejem i duchownymi wyświęcili cerkiew św. Łukasza Chirurga (Wojno-Jasienieckiego) we wsi Łaźnie, znajdującej się w supraskiej parafii. Jest to pierwsza cerkiew w Polsce, której patronem jest św. Łukasz, arcybiskup symferopolski. (więcej...)
Wielkość naznaczona cierpieniem - o. Konstanty Bondaruk
W okresie Postu Piotrowego 24 czerwca/7 lipca Cerkiew świętuje Narodzenie św. Jana Chrzciciela. Jest to znaczące święto, jakkolwiek niezaliczane do dwunastu wielkich świąt. Zgodnie ze świadectwem Ewangelii święto przypada na 6 miesięcy przed Bożym Narodzeniem. (więcej...)
Siedemdziesięciolatka z Lubina - Anna Rydzanicz
17 czerwca 2019 roku w drugi dzień świąt Zesłania Ducha Świętego parafia prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie uroczyście świętowała jubileusz siedemdziesięciolecia. Liturgii przewodniczył arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy, witany w drzwiach świątyni przez najmłodszych parafian w łemkowskich strojach, starostę Bazylego Dziadyka oraz jej proboszcza, o. prot. Bogdana Repełę, który nakreślił historię lubińskiej parafii. (więcej...)
W święto męczenników - o. Korneliusz Wilkiel
„Na początku trzeciego tysiąclecia Łaski Pańskiej Kościół prawosławny w Polsce zbiera owoce Boskiego zasiewu, ubogaconego świadectwem wiary i męczeństwa prawosławnego ludu Chełmszczyzny i Podlasia. Ziemia Chełmska i Podlaska, która Świętą Wiarę Prawosławną przyjęła tysiąc lat temu, w swej historii niejednokrotnie przeżywała okresy dramatyczne i tragiczne. Jednak zawsze była wierna Chrystusowi i Świętemu Kościołowi dzięki wstawiennictwu Tej, która cudowną Ikonę Swoją prawosławnym przodkom naszym na Górze Chełmskiej darowała”. (więcej...)
O Trzech Młodziankach w Piecu Ognistym - Anna Radziukiewicz
PROLOG, czyli DNI KULTURY I PIŚMIENNICTWA SŁOWIAŃSKIEGO, odbywały się w tym roku w Bielsku Podlaskim od 23 do 26 maja. Ich główni organizatorzy to Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, kierowane przez Doroteusza Fionika i bielska parafia Opieki Matki Bożej, której proboszczem jest o. Jan Szmydki. Było jeszcze siedmiu współorganizatorów, m.in. Fundacja Księcia Ostrogskiego, Bielski Dom Kultury. (więcej...)