Aktualności:

Numer 9(339)    wrzesień 2013Numer 9(339)    wrzesień 2013
fot.Anna Radziukiewicz
2002 V 27 RUMUNIA - Nowa katedra

Budowę nowej katedry patriarchalnej w Bukareszcie podejmie Rumuńska Cerkiew Prawosławna. Z uwagi na niestabilność gruntu jej pierwotna lokalizacja została zmieniona. Katedra stanie więc nie w parku, w którym w 1999 roku zostały rozpoczęte wstępne prace przy fundamentach, lecz kilometr dalej, ciągle jednak w centrum miasta. Wcześniej trzeba będzie wyburzyć kilka starych opuszczonych domów.
   Wyznaczono już komisję - z udziałem przedstawicieli Cerkwi, rządu, miasta i szkół architektury - która ma wybrać projekt i nadzorować budowę.
   Pomysł budowy ogromnej katedry w centrum miasta narodził się w 1878 r. Rumunia chciała wznieść świątynię z okazji wyzwolenia państw naddunajskich spod tureckiej niewoli. Projekt nabrał realnych kształtów po ustanowieniu patriarchatu rumuńskiego w 1924 r. Ale pierwsze prace, spowolnione przez kryzys ekonomiczny w latach 30., zostały wstrzymane wraz z przejęciem władzy przez komunistów.
   Patriarcha Teoktyst powrócił do projektu w 1995 roku. Cerkiew ma upamiętniać jubileusz 2000 roku chrześcijaństwa oraz trudny okresu komunizmu. W ostatnich latach ogromne katedry zbudowano w Moskwie i Belgradzie.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)