Aktualności:

Numer 5(383)    Maj 2017Numer 5(383)    Maj 2017
fot.Anna Radziukiewicz
2002 V 29 UKRAINA - Nowe zadrażnienia

Projekt przeniesienia siedziby ukraińskiej Cerkwi grekokatolickiej z Lwowa do Kijowa może stać się nowym jabłkiem niezgody między prawosławnymi i unitami na Ukrainie. Zdaniem arcybiskupa Lwowa Augustyna jest on zapowiedzią ekspansji ze strony Kościoła rzymskokatolickiego: - Unici usiłują zastosować te same metody postępowania co Stany Zjednoczone, które na płaszczyźnie politycznej usiłowały zdobyć nasze zaufanie, twierdząc że pomagają nam zniszczyć system komunistyczny, by następnie łatwiej narzucić własny system.
   Do tej opinii przyłączył się deputowany do parlamentu Andrej Derkacz, podkreślając, że ten projekt może doprowadzić do wzrostu napięć międzywyznaniowych: - Największa część katolików ukraińskich żyje na zachodzie kraju, logiczne jest więc, ze siedziba zwierzchnika znajduje się we Lwowie. Przeniesienie jej do Kijowa wyraża de facto wolę prozelityzmu wśród prawosławnej ludności części centralnej, wschodniej i południowej Ukrainy. Nie można zapominać, że Ukraina jest krajem tradycyjnie w większości prawosławnym i że prawosławie przyczyniło się do kształtowania jej tożsamości historycznej.
   Kościół grekokatolicki zakorzenił się na Ukrainie Zachodniej i tam znajduje się większość jego parafii. Jednak od czasu swej legalizacji, na początku lat 90., usiłuje otworzyć parafie w innych regionach kraju, tradycyjnie prawosławnych. Kilkakrotnie obecny zwierzchnik kardynał Lubomyr Husar informował o zamiarze przeniesienia swojej siedziby do Kijowa, tłumacząc to względami praktycznymi.
   oprac. Ałła Matreńczyk

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)