Aktualności:

Numer 2(260)    luty 2007Numer 2(260)    luty 2007
fot.Anna Radziukiewicz
2002 V 31 USA - Nowy metropolita...

Metropolita Waszyngtonu Teodozjusz, zwierzchnik Cerkwi prawosławnej w Ameryce poinformował, że w związku ze złym stanem zdrowia chce pierwszego maja zrezygnować z pełnionej funkcji.
   68-letni metropolita Teodozjusz kierował Cerkwią prawosławną w Ameryce od 1977 r. Wybór jego następcy odbędzie się podczas XIII Soboru, który zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zbierze się między 21 a 26 lipca w Orlando na Florydzie. Weźmie w nim udział ponad tysiąc delegatów ze USA, Kanady i Meksyku. Na locum tenensa został wybrany arcybiskup Filadelfii Herman.
   - Wszyscy jesteście świadomi tego, że ostanie dwa lata były dla mnie szczególnie trudne, musiałem bowiem stawić czoła wciąż pogłębiającym się problemom zdrowia - oświadczył metropolita. - Moje zdrowie pogorszyło się do tego stopnia, że ogranicza aktywność fizyczną, toteż uważam, że nie jestem już w stanie wypełniać moich funkcji, w sposób, jaki Cerkiew oczekuje od swego zwierzchnika. (...) Zapewniam was, że tej decyzji nie podjąłem łatwo, lecz po konsultacji z lekarzami, wielu godzinach modlitwy i ze świadomością waszej miłości do mnie i waszej troski o dobro Cerkwi.
   Metropolita Teodozjusz przeszedł dwa zawały, w końcu 2000 i na początku 2001 roku i mimo długiej rekonwalescencji nie udało mu się powrócić do normalnej aktywności.
   Metropolita Teodozjusz urodził się w 1933 r. w Canonsburgu (Pensylwania) w rodzinie emigrantów z Galicji. Studiował w Instytucie Teologii Prawosławnej św. Włodzimierza w Nowym Jorku i w Instytucie Ekumenicznym w Bossey. Śluby monastyczne złożył w 1961 r., następnie został wyświęcony kolejno na diakona i kapłana. Po chirotonii w 1967 r. został biskupem pomocniczym Waszyngtonu, potem biskupem diecezji Alaska. Stał na czele delegacji metropolii rosyjskiej Ameryki, która udała się do Moskwy w maju 1970 r. po tomos, w którym Rosyjska Cerkiew Prawosławna przyznawała jej status Cerkwi autokefalicznej. W następnym roku został biskupem diecezji w Pittsburgu (Pensylwania zachodnia), 25 października 1977 r. metropolitą Cerkwi prawosławnej w Ameryce.
   oprac. Ałła Matreńczyk
   
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)