Aktualności:

Numer 1(331)    styczeń 2013Numer 1(331)    styczeń 2013
fot.Grecka ikona narodzenia Chrystusa
2002 VI 11 Estonia - Krok w dobrym kierunku

Władze Estonii uznały status cywilny Cerkwi prawosławnej Estonii w jurysdykcji patriarchatu moskiewskiego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i departament do spraw wyznań zarejestrowały diecezję oraz trzy parafie: w Tallinie, Nomme i Maardu. Wkrótce zostaną zarejestrowane także inne parafie. - W ten sposób położyliśmy kres sytuacji, która poz-bawiała dużą wspólnotę prawosławną podstaw prawnych - powiedział mini-ster spraw zagranicznych Estonii Ain Seppik. Dodał, że decyzja ta prowadzi do nadania osobowości prawnej tej jednostce, ale nie oznacza uznania jej roszczeń eklezjologicznych, kanonicznych i historycznych.
   Patriarchat moskiewski nie kryje radości z tej decyzji. - Otwiera ona drogę do ustanowienia rzeczywistej sprawiedliwości, także do uznania prawa wiernych do posiadania cerkwi, które zbudowali ich przodkowie - podkreśla oficjalny komunikat.
   Zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, patriarcha moskiewski Aleksy II, z pochodzenia Estończyk, który trzydzieści lat kierował diecezją w Tallinie, oświadczył rosyjskiej prasie, że traktuje tę decyzję jako pierwszy krok w dobrym kierunku. Nie wykluczył, że w najbliższym czasie uda się z duszpasterską wizytą do Estonii.
   Pozostaje problem przyznania miejsc kultu i własności należących do Cerkwi prawosławnej Estonii w okresie międzywojennym, które, według niektórych szacunków, stanowią 5 procent powierzchni kraju. Prawo do nich roszczą dwie obecne w Esto-nii struktury kościelne. Zgodnie ze swoim statutem Cerkiew związana z Moskwą utrzymuje, że jest sukcesorem wiekowej obecności prawosławia w Estonii i spadkobiercą Cerkwi z okresu międzywojennego. Minister spraw wewnętrznych podkreślił, że rejestracja diecezji patriarchatu moskiewskiego nie oznacza potwierdzenia, że jest ona kontynuatorką Cerkwi międzywojennej, zaś jakiekolwiek prawa własności będą musiały być dowiedzione przed sądem cywilnym. Na dzień dzisiejszy rząd uznał za jedynego legalnego sukcesora estońskiej Cerkwi prawosławnej okresu międzywojennego jednostkę, która otrzymała od patriarchatu ekumenicznego status Cerkwi autonomicznej. Oznacza to, że tylko ona może rościć prawo do wszystkich dóbr tej Cerkwi, nawet jeżeli dotychczas z tego nie korzystała.
   Kryzys wśród prawosławnych Estonii, do którego doszło po rozpadzie ZSRR, doprowadził do powstania na początku 1996 roku dwóch równoległych jednostek kościelnych. Jedna korzysta z szerokiej autonomii wewnętrznej w jurysdykcji patriarchatu moskiewskiego, druga otrzymała od patriarchatu ekumenicznego status Cerkwi autonomicznej. Obie uważają się za spadkobiercę Cerkwi prawosławnej Estonii, która miała status Cerkwi autonomicznej, przyznany przez patriarchę moskiewskiego Tichona w 1921 roku i odnowiony przez patriarchat ekumeniczny w 1923 roku, po zerwaniu więzi z Moskwą. Pierwsza, na czele której stoi metropolita Kornelius (Jacobs) , liczy 30 parafii, około 50 duchownych i 40-50 tys. wiernych. Druga, której zwierzchnikiem jest metropolita Stefan (Charalambidis) liczy 60 parafii, dwudziestu duchownych i około 20 tys. wiernych.
   oprac. Ałła Matreńczyk
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)