Aktualności:

Numer 12(330)    grudzień 2012Numer 12(330)    grudzień 2012
fot.
2002 VI 19 Białoruś - Wizyta patriarchy

Z duszpasterską wizytą na Białorusi przebywał w dniach od 18 do 20 maja patriarcha moskiewski Aleksy II. Gość, serdecznie podejmowany przez mińskiego metropolitę Filareta, wyświęcił dom miłosierdzia - sierociniec funkcjonujący przy jednej z mińskich parafii. Odwiedził także budujące się cerkwie w Mińsku, Słonimiu i Baranowiczach, następnie udał się do monasteru Zaśnięcia Matki Bożej w Żyrowicach. 19 maja przewodniczył tam Liturgii św., później odwiedził seminarium teologiczne funkcjonujące w jednym z budynków monasteru, spotkał się z seminarzystami i profesorami. W Mińsku patriarcha odbył rozmowę z prezydentem Aleksandrem Łukaszenko.
   Była to czwarta wizyta patriarchy Aleksego II na Białorusi. Egzarchat Białorusi w październiku 1989 roku otrzymał status autonomii w łonie patriarchatu moskiewskiego, który umożliwia mu samodzielne zarządzanie sprawami duszpasterskimi i administracyjnymi. Obecnie liczy on dziesięć diecezji, ponad 983 parafii, 17 monasterów, ma wydział i Akademię Teologiczną oraz seminarium. Zdaniem premiera Białorusi Giennadija Novitskida prawosławni stanowią 80 proc. mieszkańców kraju.
   oprac. Ałła Matreńczyk

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)