Aktualności:

Numer 12(234)    Grudzień 2004Numer 12(234)    Grudzień 2004
fot.Andrzej Karpowicz
2007 I 30 Odkryto wczesnochrześcijańskie grobowce

Dwa grobowce z przełomu III i IV wieku, najstarsze zabytki chrześcijaństwa na postsowieckim obszarze, odkryli w nekropolii na Krymie archeologowie z narodowego muzeum „Chersones Tawrida”.
   Dotychczas za najstarsze uważano grobowce z początku V wieku. Odnaleziono je także na Krymie w latach 1903-1912. – Obecne odkrycie po twierdza, że chrześcijaństwo pojawiło się na terenie obecnej Ukrainy znacznie wcześniej – powiedział naukowy pracownik muzeum „Chersones Tawryda” Andrej Filippienko.
   Pierwszy z odkrytych grobowców jest miejscem pochówku szanowanego członka wczesnochrześcijańskiej wspólnoty Chersonesu. W niszy narysowane są kwiaty o czterech płatkach – w Bułgarii nazywają je konstantynówkami. Zdobiono nimi grobowce tylko w czasach Konstantego Wielkiego, który w 313 roku wydał edykt mediolański zrównujący w prawach chrześcijan wraz z wyznawcami innych religii. W centrum grobowca widnieje epitafium. Archeologowie przetłumaczyli je w następujący sposób: „Arystonie, bądź niezapomniany – a dusza twoja wraz ze sprawiedliwymi”. Na suficie umieszczono duży znak – koło w którym skrzyżowane są litery X i P – tak zwany „Krzyż Konstantyna”.
   – Znalezione w grobowcu monety, także części naczyń, gliniane lampy, które kładziono razem ze zmarłymi pozwoliły ustalić, że grobowiec pochodzi z IV wieku – wyjaśnił Andrej Filipienko.
   Drugi grobowiec, który archeologowie także określili jako chrześcijański, jest jeszcze wcześniejszy. Na jego suficie i w każdym kącie są rysunki, na ścianie widnieje słowo: „Ciesz się!”.
   Najstarsze zabytki archeologiczne wczesnego chrześcijaństwa – katakumby w Rzymie – pochodzą z I-III wieków. Wczesnochrześcijańskie grobowce, datowane na III-IV wiek, odnaleziono we Włoszech, Grecji, Turcji, Bułgarii, Syrii, Libanie, Izraelu, Egipcie i Jordanii. Na świecie jest ich piętnaście.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)