Aktualności:

Numer 12(246)    grudzień 2005Numer 12(246)    grudzień 2005
fot.
2007 I 30 Wspólne działania katolików i prawosławnych

Za przeprowadzeniem wspólnych akcji katolików i prawosławnych opowiedzieli się papież Rzymu Benedykt XVI i arcybiskup Aten i całej Grecji Chrystodulos.
   Papież przyjął arcybiskupa, który przebywał z czterodniową wizytą w Watykanie, we czwartek 14 grudnia.
   – Musimy podejmować wspólne duszpasterskie działania, które dla współczesnych staną się świadectwem naszej wspólnoty i pozwolą urzeczywistnić pokładaną w nas nadzieję – powiedział Benedykt XVI, podejmując greckiego gościa.
   Obaj hierarchowie szczegółowo omówili zadania Kościoła w Europie. Zdaniem Benedykta XVI katolicy i prawosławni powinni sprzeciwiać się zachowaniu i prawom, które poniżają człowieka i poddają pod wątpliwość takie podstawowe instytucje, jak związek małżeński.
   – Należy rozwijać współpracę między wszystkimi chrześcijanami Wspólnoty Europejskiej, żeby przeciwstawiać się licznym zagrożeniom wiary, postępującej sekularyzacji, relatywizmowi i nihilizmowi
– podkreślił arcybiskup Chrystodulos. W jego ocenie podkopują one wartości życia i rodziny.
   Zdaniem papieża, nowa Europa nie może być tylko ekonomiczna. Katolicy i prawosławni są wezwani do tego, by wnieść swój wkład kulturowy, a zwłaszcza duchowy. Musimy bronić chrześcijańskich korzeni kontynentu, wszystkimi siłami trudzić się w imię zachowania godności osoby ludzkiej, obrony słabych, nie dopuścić do unifikacji kultur.
   Przed spotkaniem z pontyfikiem arcybiskup Chrystodulos podkreślił w Rzymie, że w kwestii dialogu między katolikami i prawosławnymi „czas nagli”.
   – W ciągu historii stosunki między naszymi Kościołami nie były najlepsze, nie okazywały one chrześcijańskiej miłości, której wymaga nasza wiara – powiedział. Zdaniem arcybiskupa, w ciągu ostatnich czterdziestu lat pokonano drogę w kierunku wzajemnego zrozumienia, pojednania i zgody. Grecka Cerkiew Prawosławna popiera te wysiłki, traktując je jako szczególny wkład w dzieło jedności chrześcijan.
   Podczas spotkania z papieżem arcybiskup poprosił Benedykta XVI o zwrot części architektonicznego wystroju Partenonu.
   Nieduży marmurowy fragment znajduje się w jednym z muzeów Watykanu. Jak wiadomo, papież, będąc zwierzchnikiem miasta-państwa, formalnie jest właścicielem wszystkich eksponatów w muzeach Watykanu.
   Benedykt XVI był zaskoczony prośbą gościa, ale obiecał uzyskać w tej sprawie niezbędne informacje.
   Niezależnie od tego, jak zakończy się ta sprawa, arcybiskup nie opuścił Watykanu bez prezentu. Benedykt XVI podarował zwierzchnikowi greckiej Cerkwi część łańcucha, w który był zakuty św. apostoł Paweł, kiedy znajdował się w więzieniu w Rzymie. I w katolickiej, i w prawosławnej tradycji apostoł Paweł jest jednym z najbardziej czczonych świętych, a grecka Cerkiew uważa go za swego założyciela.
   Grecja w ostatnich latach prowadzi szeroką kampanię na rzecz powrotu marmurów Partenonu do ojczyzny. Główne pretensje skierowane są pod adresem Wielkiej Brytanii, gdzie znajduje się niemal cały fryz i inne statue i reliefy Partenonu wywiezione z Grecji na początku XX wieku. Wielka Brytania stanowczo odmawia wydania bezcennych eksponatów.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)