Aktualności:

Numer 1(331)    styczeń 2013Numer 1(331)    styczeń 2013
fot.Grecka ikona narodzenia Chrystusa
2007 II 17 Cerkiew na europejskich ścieżkach

Do spotkania metropolity mińskiego Filareta i przewodniczącego Parlamentarnego Zgromadzenia Rady Europy Rene van der Lindena doszło 19 stycznia w mińskim Diecezjalnym zarządzie Białoruskiej Cerkwi.
   W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele niższej izby Białoruskiego Parlamentu i kierownicy niektórych struktur prawosławnej Cerkwi.
   Metropolita Filaret podkreślił, że Cerkwie i Kościoły Białorusi z sympatią odnoszą się do działalności Rady Europy, gotowe są też aktywniej uczestniczyć w działalności tej organizacji. Jednocześnie zauważył, że sama Rada Europy w pewnym stopniu powinna zmienić swój stosunek do nich i roli, jaką mogą odegrać w społecznym dialogu. Cerkwie i Kościoły dysponują znacznie większym potencjałem i wykorzystać go można znacznie bardziej efektywnie. – Jesteśmy gotowi podążać europejskimi ścieżkami, zwłaszcza w sferze teologicznego i ogólnie uniwersyteckiego wykształcenia – powiedział.
   Dyrektor misji „Chrześcijańska służba społeczna” Mikoła Matrunczyk zapytał gościa, dlaczego w strukturach europejskich w dostatecznym stopniu nie uwzględnia się tego, że w ciągu piętnastu lat niezależności znacznie zmienił się potencjał Cerkwi, zwłaszcza w zakresie służby socjalnej. Projekty skierowane na pomoc potrzebującym przyczyniają się do aktywizacji obywateli, co prowadzi do aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Ale w związku z tym, że projekty te przygotowują same Cerkwie i organizacje, od początku są one odrzucane przez przedstawicieli Komisji Europejskiej w Brukseli.
    Zastępca przewodniczącego Międzynarodowego Społecznego Stowarzyszenia „Chrześcijańskie Centrum Oświaty św. św. Cyryla i Metodego, Grigorij Dowgiało, poinformował, że w ciągu wielu lat tak fundacja, jak i Instytut Teologiczny nieustannie przenoszą europejskie wartości w białoruskie społeczeństwo. Wielu studentów wyjeżdża na staże do europejskich chrześcijańskich instytutów. – Dlatego nieobce są nam te wartości, które głosi Rada Europy. Ale dziwi nas to, że europejskie struktury udzielają większej uwagi przedstawicielom świeckich pozarządowych organizacji tylko dlatego, że nie są zarejestrowane jako religijne. A właśnie poprzez kanały religijne można zapoznać społeczeństwo Białorusi z kulturalnymi tradycjami Europy. Nie można zapominać, że u źródeł procesów europejskiej integracji stali politycy chrześcijanie – powiedział.
   – Moim zdaniem religia odgrywa dużą rolę w kultywowaniu wielu wartości i przyczynia się do obalenia wielu uprzedzeń– powiedział Rene van der Linden. – My w ramach Zgromadzenia robimy bardzo wiele, żeby inicjować dialog religijny.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)