Aktualności:

Numer 6(360)    czerwiec 2015Numer 6(360)    czerwiec 2015
fot.Jan Makal
2007 II 17 Nie doszło do spotkania

Dwa zaplanowane spotkania arcybiskupa Nowej Justyniany i całego Cypru Chryzostoma II i muftiego cypryjskich Turków Achmeda Enluera zostały odwołane. Duchowi przywódcy nie spotykali się od podziału Cypru w 1974 roku.
   Spotkania zostały odwołane z inicjatywy strony tureckiej. – W tym momencie rozmowy są bezcelowe – powiedział mufti Turków cypryjskich. Dodał, że arcybiskup Chryzostom działa jak polityk, a nie osoba duchowna.
   Przyczyną tak gwałtownej reakcji były wypowiedzi arcybiskupa w wywiadzie dla jednej z ateńskich stacji radiowych. – To spotkanie ma ogromne znaczenie – przyznał wówczas arcybiskup Chryzostom. – Postaramy się przekonać, że z cypryjskimi Turkami możemy żyć szczęśliwie. Dodał jednak przy tym: – Powiem także o bezprawnej okupacji przez Turcję części naszej ojczyzny. Naszym wrogiem jest Ankara, a nie cypryjscy Turcy.
   Wspólnota cypryjskich Turków, jak wiadomo, pozostaje w całości lojalna wobec władz okupacyjnych na północy wyspy. Arcybiskup podkreślił, że jego zdecydowanie negatywny stosunek do okupacji nie dotyczy muzułmańskiej ludności. Przypomniał, że już podczas swojej intronizacji mówił o tym, że głos muezina nie niepokoi prawosławnych obywateli Cypru.
   – Wiele lat, całe wieki, żyliśmy szczęśliwie i tęsknimy za tym szczęśliwym życiem. Chcemy współpracy, spotkania, nie chcemy izolacji cypryjskich Turków, a także przedstawicieli innych wyznań – anglikanów i katolików – powiedział.
   Chryzostom II chciał przekonać muftiego do tego, by pozwolić Cypryjskim Grekom opiekować się porzuconymi cerkwiami w północnej części wyspy, a także, być może, odprawiać tam nabożeństwa. – Z szacunkiem odnosimy się do meczetów, położonych na wolnym terytorium Cypru. Wiele spośród nich było wcześniej chrześcijańskimi świątyniami, ale my teraz nie zamieniamy ich na cerkwie. Takiego samego stosunku do naszych świątyń oczekujemy od władz tureckich. Ci, którzy mają władzę na północy Cypru, nie mają prawa zamieniać naszych cerkwi na meczety – stwierdził hierarcha.
   Podkreślił, że dla utrzymania prawosławnych świątyń na północy wyspy nie należy wydawać środków z Unii Europejskiej – całą opiekę nad cerkwiami gotowi są wziąć na siebie prawosławni.
   Arcybiskup Chryzostom w wywiadzie radiowym wskazał, że zaplanowane rozmowy z muftim nie oznaczają zmiany politycznego stanowiska Cerkwi w kwestii cypryjskiej. – Mówimy tutaj o wtargnięciu i okupacji, na którą się nie zgadzamy. Potępiamy te działania Turcji i nalegamy na wycofanie wojsk tureckich z Cypru. I osadnicy i tureckie wojsko powinny wrócić do Turcji. Takie jest nasze stanowisko – powiedział.
   Chryzostom II opowiedział się za kontynuowaniem pokojowego procesu na wyspie, ale wystąpił przeciwko planowi zaproponowanemu przez Kofiego Annana.
   – W dalszym ciągu jestem przeciwny planowi Annana, gdyż jest on niszczący. Nie łączy, a dzieli na zawsze dwie wspólnoty. Jego realizacja nie może posłużyć cypryjskiemu narodowi, odwrotnie, przyniesie mu jedynie nowe nieszczęścia.
   Po tym wywiadzie mufti cypryjskich Turków odwołał spotkanie z prawosławnym hierarchą.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)