Aktualności:

Numer 8(314)    sierpień 2011Numer 8(314)    sierpień 2011
fot.Anna Radziukiewicz
2007 II 17 „Jordan” nad Jordanem

Czynu poświęcenia wody w Jordanie dokonał 18 stycznia, w wigilię Chrztu Pańskiego, patriarcha jerozolimski Teofil II. W uroczystości wzięło udział ponad pięć tysięcy wiernych, wśród nich setki Rosjan, także członkowie delegacji Fundacji św. Apostoła Andrzeja, pielgrzymujący śladami ihumena Daniła, świadka tej ceremonii przed 900 laty.
   Czyn wielkiego poświęcenia wody rozpoczął się od modlitwy i poświęcenia niedużego zbiornika na zadaszonym pomoście, ustawionym nad brzegiem rzeki. Potem patriarcha Teofil zszedł ku rzece i poświęcił ją, trzykrotnie zanurzając w wodzie krzyż na wstążce. W niebo nad Jordanem pofrunął wypuszczony gołąb, symbolizujący pojawienie się podczas Chrztu Chrystusa Trzeciej Osoby Świętej Trójcy – Świętego Ducha właśnie w postaci gołębia.
   Pośród wiernych, głównie prawosławnych Arabów i Greków, panowało niezwykle radosne ożywienie. Ludzie od samego rana zebrali się nad Jordanem, przepływającym przez Judejską Pustynię. W południe temperatura osiągnęła trzydzieści stopni Celsjusza. Mimo to pielgrzymi w białych koszulach spokojnie czekali na początek uroczystości.
   Jak tylko Jordan został poświęcony, setki wiernych zanurzyło się jego wodach. Byli pośród nich starzy, dzieci, kobiety w ciąży, osoby kalekie, które wierzyły w swoje uzdrowienie.
   Na przeciwnym brzegu Jordanu zebrali się przedstawiciele rosyjskiej ambasady i prawosławnej wspólnoty Jordanii. Szerokość rzeki w tym miejscu wynosi zaledwie dziesięć metrów.
   W uroczystym krestnym chodzie na Jordan wzięły udział setki duchownych, głównie Greków, pielgrzymi, a także dziesiątki palestyńskich chrześcijańskich skautów w biało-czerwonych mundurach z palestyńską flagą i bębnami. Procesji towarzyszyło bicie w bębny i wielojęzyczny śpiew.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)