Aktualności:

Numer 10(244)    październik 2005Numer 10(244)    październik 2005
fot.Andrzej Sokólski
2007 II 17 Wyjście awaryjne powstanie

Władze Izraela poinformowały, że zamierzają wybudować awaryjne wyjście ze świątyni Grobu Pańskiego. Świątynia, zbudowana w 324 roku, mieści osiem tysięcy osób, ale ma tylko jedne drzwi.
   Kwestia budowy dodatkowego wejścia jest bardzo delikatna. Zdaniem wielu ekspertów władze izraelskie muszą działać bardzo ostrożnie i postarać się uzyskać zgodę przedstawicieli sześciu chrześcijańskich Kościołów i Cerkwi – rzymskokatolickiego, prawosławnego, ormiańskiego, syryjskiego, koptyjskiego i etiopskiego, dzielących między sobą tę świątynię.
   Tego samego zdania jest przedstawiciel Cerkwi prawosławnej o. Aristarch.
   – Utworzenie awaryjnego wyjścia jest ważną kwestią. Decyzja o tym powinna jednak zapaść z uwzględnieniem opinii Kościołów chrześcijańskich. Nie można dopuścić do sytuacji, żeby rząd izraelski dokonał tego jednostronnie – powiedział.
   Między samymi chrześcijanami czasami jednak dochodzi do otwartej wrogości. Wnętrze świątyni Grobu Pańskiego skrupulatnie podzielone jest między różne konfesje i często najmniejsze naruszenie „cudzego terytorium” prowadzi do konfliktów. W 2002 roku po takim incydencie dwunastu koptyjskich mnichów trafiło do szpitala.
   Rozmowy o dodatkowym wyjściu między władzami Izraela i chrześcijanami prowadzone były w 1996 roku i zakończyły się fiaskiem. Tym razem, zdaniem Jaakova Edri, ministra do spraw Jerozolimy, wyjście bezpieczeństwa zostanie utworzone. – Jeżeli nie uda nam się porozumieć, zrobimy to sami – dodał.
   Świątynia Grobu Pańskiego płonęła już nieraz. W 1808 roku, w wyniku pożaru, zawaliła się kopuła, a ogień w poważny sposób uszkodził grób Chrystusa. W 1834 roku z powodu paniki, jaka wybuchła podczas paschalnej uroczystości zejścia Świętego Ognia, zginęło ponad trzysta osób. Zdaniem katolickiego prałata Jerome Murphy O’Connora, to po prostu cud, że w ciągu ostatnich lat nikt z odwiedzających świątynię nie zginął.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)