Aktualności:

Numer 10(316)    październik 2011Numer 10(316)    październik 2011
fot.Anna Radziukiewicz
2007 II 17 O wolność religii

Po szesnastu latach dyskusji w Rumunii przyjęto ustawę o wolności religii i kultów religijnych. Debata rozpoczęła się po rewolucji w grudniu 1989 roku i trwała niemal siedemnaście lat – władze w tym czasie sprawowała zarówno lewica, jak i prawica. Proces ten nabrał tempa w związku z planami wstąpienia kraju do Unii Europejskiej.
   Głównym problemem w określeniu stosunków między państwem rumuńskim i Cerkwią było to, że posłowie i senatorowie chcieli przyznać wiodącą rolę Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej, a nawet nazwać ją państwową (prawosławni stanowią około 90 proc. obywateli). Przeciwko temu protestowali katolicy, muzułmanie, unici i inne wyznania.
   W nowej ustawie o kulcie religijnym w Rumunii nie ma określenia „religii państwowej”. W Rumunii uznaje się teraz każdą religię, która istnieje w tym kraju co najmniej dwanaście lat z rzędu i której wyznawcy stanowią co najmniej 0,1 proc. ludności, licząc od dnia ostatniego spisu. Takie regulacje wywołały zdumienie posłów, ponieważ w istocie oddają pierwszeństwo Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej także przy otrzymywaniu państwowych subsydiów. Z drugiej strony, w ustawie stwierdza się, że państwo pozostaje neutralne wobec każdego wyznania czy religijnej ideologii.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)