Aktualności:

2007 II 17 55 lat autokefalii Cerkwi Ziem Czeskich i Słowacji

Prawosławna Cerkiew Ziem Czeskich i Słowacji od 8 do 10 grudnia 2006 roku obchodziła 55. rocznicę autokefalii, nadanej w 1951 roku Czechom i Słowakom przez rosyjską Cerkiew Matkę. W Pradze odbyły się seminaria. W niedzielę 10 grudnia patriarcha rosyjski Aleksy II w cerkwi św. św. Piotra i Pawła w Karlovych Varach odprawił Liturgię św.
   W obchodach uczestniczyli metropolita Ziem Czeskich i Słowacji Krzysztof, metropolita woroneski Sergij wraz z duchownymi z Rosji, arcybiskup łódzki i poznański Szymon, przedstawiciele Cerkwi w Ameryce i Rumunii. Obecni byli także konsul generalny Federacji Rosyjskiej i konsul Rumunii. Przybyło wielu parafian czeskiej Cerkwi różnych narodowości.
   Po Liturgii św. metropolita Krzysztof podkreślił znaczenie autokefalii dla Czech i Słowacji. Mówiono o jedności i wzajemnej chrześcijańskiej miłości wszystkich wiernych prawosławnych Cerkwi na całym świecie.
   Spotkanie, dzięki staraniom proboszcza karlowarskiej cerkwi o. Nikołaja Liszczeniuka i jego matuszki, starosty Władimira Żurkina i cerkiewnego chóru, przebiegło w atmosferze braterskiej sympatii i porozumienia. Do budowania tej atmosfery przyczynił się w dużej mierze arcybiskup Szymon, dzięki osobistemu urokowi i świetnej znajomości języka rosyjskiego. Wspomniał z sympatią moją i mojej żony byłą przynależność do eparchii, kierowanej teraz przez niego, podkreślając naszą realną prawosławną jedność.
   
   Jiri Karpowicz
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)