Aktualności:

2007 IV 19 Pieśni w Ratuszu

Zbiór „Pieśni Ziemi Bielskiej. Gmina Orla” ukazał się nakładem Stowarzyszenia Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. 9 lutego w ratuszu w Bielsku Podlaskim odbyła się jego prezentacja. Na pozycję składa się blisko trzysta obrzędowych i pozaobrzędowych pieśni, zebranych w kilkunastu miejscowościach z gminy Orla w powiecie bielskim, zamieszkałej głównie przez ludność białoruską.
   Tytanicznej pracy nad ich zarejestrowaniem, usystematyzowaniem i nutowym opisaniem dokonał Stefan Kopa, wywodzący się z Malinnik koło Orli.
   Nie byłoby jednak tej książki bez osób śpiewających. I one właśnie były głównymi bohaterami prezentacji.
   Zebrani mieli więc niepowtarzalną okazję posłuchać pieśni z pierwszych ust.
   Śpiewali soliści i duety z Koszek i Kruhłego, zespół „Malinki” z Malinnik. Od kilku lat śpiewa w nim Walentyna Marcinowicz z Krasnowsi, animatorka białoruskiego ruchu artystycznego. Zaprezentowała pieśni ze swoją mamą Marią Omelianiuk, która mieszka we wsi Gredele.
   Nie zabrakło też głosu Nadziei Sacharczuk z Malinnik, prawdziwej skarbnicy kultury ludowej.
   W darze starszym wykonawcom i autorowi zbioru zaśpiewały młode głosy „Żemerwy” z Bielska.
   Prezentacja zbioru pieśni to kolejne bardzo udane tego typu spotkanie, zorganizowane w muzeum w Bielsku.
   Rok temu blisko sto osób uczestniczyło w prezentacji monografii historycznej „Szczyty. Dzieje wsi i parafii”, która stała się swoistym bestsellerem wydawniczym Białoruskiego Towarzystwa Historycznego.
   Zbiór „Pieśni Ziemi Bielskiej. Gmina Orla” już można nabyć w siedzibie Stowarzyszenia Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, Bielsk Podlaski, ul. Leśna 13, tel. 085 / 730 77 35.
   
   (def)
   fot. autor
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)