Aktualności:

2007 IV 19 Wspólnego Dzieła ciąg dalszy…

25 lutego, w niedzielę Triumfu Ortodoksji, w dniu podsumowania pięciu tygodni akcji „Wspólne Dzieło – Monaster w Wojnowie”, na rachunku bankowym spoczywało 158 tys. złotych, ofiarowanych przez niemal 3,5 tysiąca darczyńców.
   Choć to kwota mniejsza od zeszłorocznej, jest naszym kolejnym wielkim osiągnięciem, bowiem tegoroczne „Wspólne Dzieło” obejmowało głównie terytorium diecezji białostocko-gdańskiej.
   Wiele jednak ofiar napłynęło od wiernych sąsiedniej warszawsko-bielskiej i pozostałych diecezji, do których informacja dotarła przede wszystkim za pośrednictwem Przeglądu Prawosławnego.
   Podobnie jak w latach ubiegłych, po zakończeniu akcji wciąż napływały ofiary. Tydzień później ich suma wzrosła do 201 tysięcy, a 23 marca, gdy Przegląd oddawany był do druku, sięgnęła już ponad 235 tysięcy zł, a liczba ofiarodawców przekroczyła 4600. Postanowiliśmy zatem przedłużyć „Wspólne Dzieło” do dnia poświęcenia kamienia węgielnego pod nowy budynek monasteru w Woj- nowie.
   Z tym wydaniem Przeglądu Prawosławnego raz jeszcze więc rozsyłamy na cały kraj informator o tym jednoczącym, budującym i modlitewnym przedsięwzięciu. „Wspólne Dzieło”, co warto przypomnieć, liczy na najmniejsze nawet przejawy wsparcia.
   Dziękujemy wszystkim za ofiary, drukarni Orthdruk za bezpłatny druk informatora, Przeglądowi Prawosławnemu i duchownym za dostarczanie go do domów wiernych, a telewizyjnym i radiowym programom „U źródeł wiary” i Pierad wychadam u carkwu za wsparcie medialne.
   
   o. Włodzimierz Misijuk
    Fundacja Oikonomos
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)