Aktualności:

2007 IV 19 Gościliśmy władykę Jakuba

13 lutego naszą redakcję odwiedził biskup diecezji białostocko-gdańskiej Jakub. W ponad dwugodzinnej rozmowie przedstawiliśmy władyce sytuację Przeglądu po przejęciu przez Fundację Księcia Konstantego Ostrogskiego roli jego wydawcy. Porozmawialiśmy o naszych – fundacji i redakcji – planach i szerzej o sytuacji w sferze prawosławnych wydawnictw. Władyka przekazał nam swoje, także krytyczne, uwagi i podziękował za pracę na rzecz Cerkwi.
   Gdy rozpoczynaliśmy w 1985 roku, Przegląd był jedynym tego typu pismem w całym bloku państw socjalistycznych. Od tego czasu zmieniło się bardzo wiele. Zainicjowano wiele projektów wydawniczych. Obok oficjalnych periodyków naszej Cerkwi, stron internetowych wielu parafii, funkcjonuje, cieszący się dużym zainteresowaniem, internetowy portal ,,cerkiew.pl”, działa ,,Hajnowski Bratczyk”, wydawane są biuletyny bractw cerkiewnych. Duża liczba wydawnictw to różnorodność, a więc i szersza oferta dla potencjalnych czytelników. Z drugiej strony ,,rozproszenie sił” to niższy ich poziom edytorski i mniej profesjonalnych publikacji. Wciąż brakuje też skromnego periodyku kierowanego do dzieci, choćby takiego, jakim był nasz „Aniołek”. W tej sytuacji potrzebna jest – i o tym także rozmawialiśmy z władyką Jakubem – jakaś forma koordynacji działań w sferze wydawnictw. Bez opinii i pomocy ze strony hierarchów będzie to trudno osiągnąć. Także dlatego spotkanie z władyką Jakubem, za które mu dziękujemy, było potrzebne. Mamy też nadzieję, że również inni biskupi naszej Cerkwi zechcą swoimi uwagami, krytyką i sugestiami wspomagać pracę naszej redakcji.
   
   (ecz)
   fot. Mirosław Matreńczyk
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)