Aktualności:

Numer 9(315)    wrzesień 2011Numer 9(315)    wrzesień 2011
fot.o. Mirosław Lewczak
2007 VI 28 W rocznicę śmierci św. cara Borysa

1100 rocznicę śmierci św. równego apostołom cara Borysa, chrzciciela Bułgarii, obchodzono uroczyście drugiego maja. W święcie wzięli udział przedstawiciele patriarchatu konstantynopolitańskiego, aleksandryjskiego, jerozolimskiego, rumuńskiego, serbskiego, rosyjskiego, Cerkwi cypryjskiej, greckiej, albańskiej, Ziem Czeskich i Słowacji i polskiej. Naszą Cerkiew reprezentował biskup siemiatycki Jerzy.
   Obchody odbywały się w trzech miastach – Plisce, Velikim Presławie i Szumenie. Ich punktem kulminacyjnym była św. Liturgia odprawiona w Plisce przed cerkwią św. Archanioła Michała. Po nabożeństwie, na które przybyli prezydent Bułgarii Georgij Pyrwanow i minister kultury Stefan Danaiłow, odczytano posłanie patriarchy bułgarskiego Maksyma.
   W centrum miasta odsłonięto i poświęcono pomnik św. cara Borysa.
   W mieście Szumen otwarto wystawę „Wczesna sztuka chrześcijańska w Bułgarii”.
   Pośród eksponatów można było obejrzeć przedmioty należące do św. Klemensa Ochrydzkiego, ucznia św. św. Cyryla i Metodego. Zgodnie z kroniką właśnie Klemens „stworzył słowiański alfabet”, później nazwany cyrylicą, podczas gdy św. św. Cyryl i Metody stworzyli głagolicę.
   W Szumenie minister kultury zaprezentował nowy pocztowy znaczek z wizerunkiem św. cara Borysa, wydany przez państwową agencję technologii informacyjnych i komunikacji Bułgarii.
   Podczas obchodów goście odwiedzili także Velikij Presłav i Trojański Monaster.
   Car Borys wstąpił na tron bułgarski w 852 roku. W 856 roku przyjął chrześcijaństwo z Bizancjum w obrządku wschodnim. Jego państwo sięgało wówczas od Morza Czarnego po Adriatyk, a na południu niemal do Morza Egejskiego.
   Car od początku zabiegał o utworzenie patriarchatu, lecz ostatecznie w 870 roku musiał zadowolić się szeroką autonomią Cerkwi bułgarskiej i utworzeniem własnego biskupstwa w Ochrydzie. Na jego czele stanął Grek Stefan. Gdy w 885 roku ludność germańska wypędziła z Moraw św. św. Klemensa i Nauma, uczniów św. św. Cyryla i Metodego, władca przyjął ich z otwartymi ramionami. W stolicy, Plisce, wzniósł ogromny sobór w stylu bizantyńskim.
   W 899 roku car Borys, po czterdziestu sześciu latach panowania, zrzekł się tronu na rzecz swego starszego syna Włodzimierza, a sam wstąpił do monasteru.
   Nowy władca zerwał porozumienie polityczne z Bizancjum i zawarł przymierze z królem niemieckim Arnulfem.
   Gdy obyczaje i wierzenia pogańskie opanowały dwór książęcy, car Borys, już w sędziwym wieku, powrócił z monasteru do stolicy. Obalił Włodzimierza, po czym w 893 roku osadził na tronie młodszego syna Symeona. Panowanie Symeona (893 -927) stało się najświetniejszym okresem rozwoju starobułgarskiej kultury.
   

Wasze opinie:



W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)