Aktualności:

Numer 2(356)    luty 2015Numer 2(356)    luty 2015
fot.Jan Makal
2007 VI 28 Film o św. Cyprianie

Premiera 54-minutowego filmu dokumentalnego „Swiatitiel” odbyła się14 maja w Rosyjskim Ośrodku Kultury w Sofii. Film opowiada o wielkim duchowym pasterzu z XIV wieku – św. Cyprianie Bułgarze – metropolicie moskiewskim i całej Rusi, prezentuje ważniejsze miejsca jego życia. Widzowie odbywają podróż do rodzinnego miasta świętego – starej bułgarskiej stolicy Veliko Tyrnowo, kilifarewskiego monasteru, w którym złożył śluby monastyczne i monasteru Świętej Trójcy, ostatniej bułgarskiej monastycznej wspólnoty, w której modlił się i pracował św. Cyprian. Zobaczą kolejne etapy jego życia – Świętą Górę Atos, Saloniki i Konstantynopol. Najdłużej zatrzymają się w Moskwie, która stała się symbolem wielkiego służenia metropolity Cypriana. Obejrzą Troice-Goleniszczewo, gdzie znajdowała się podmiejska rezydencja świętego, w której rozwinął działalność oświatową i gdzie zmarł 29 września 1406 roku, założony przez niego Sretienskij Monaster, Spaso-Andronikow Monaster, a w nim ufundowaną z własnych funduszy murowaną cerkiew, także relikwiarz z jego moszczami w Uspienskim Soborze moskiewskiego Kremla. Zobaczą też oryginalne rękopisy św. Cypriana, przechowywane w Moskiewskiej Państwowej Bibliotece.

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)