Aktualności:

Numer 11(305)    listopad 2010Numer 11(305)    listopad 2010
fot.Anna Radziukiewicz
2007 VI 28 Kryzys w Patriarchacie Jerozolimskim

Dwa lata po odsunięciu poprzedniego patriarchy jerozolimskiego Ireneusza w patriarchacie Świętego Miasta znowu wybuchł kryzys. Jak poinformowała grecka telewizja, rząd Jordanii wycofał prawne uznanie wydane obecnemu patriarsze Teofilowi. Hierarsze zarzucono niedotrzymanie zobowiązań, złożonych wcześniej wobec arabskich wiernych.
   Ministerstwo Spraw Zagranicznych Grecji wyraziło „poważne zaniepokojenie” tą sytuacją. – Pospieszna decyzja rządu Jordanii o cofnięciu uznania jerozolimskiego patriarchy nie daje czasu na podjęcie niezbędnych kroków – poinformował oficjalny przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Yorgos Kumucakos. Nie wyjaśnił, jakie zobowiązania wobec wiernych planował wykonać patriarcha.
   Zwierzchnik Cerkwi jerozolimskiej w wywiadzie dla greckiej gazety „Katimerini” poinformował, że „przeciwko patriarchatowi knute są intrygi”.
   Patriarchat jerozolimski jest jedną z najstarszych prawosławnych Cerkwi. Tradycyjnie już jego hierarcha wybierany jest spośród greckich mnichów. Wyboru dokonują duchowni, później musi on być zaakceptowany przez rządy Jordanii, Autonomii Palestyńskiej i Izraela, które w ten sposób podtrzymują status quo w jerozolimskim patriarchacie. Poważny wpływ na sprawy cerkiewne ma także Grecja.
   Ten skomplikowany system zachwiał się w ubiegłym roku. Oskarżony o spekulacje finansowe patriarcha jerozolimski Ireneusz został odsunięty przez biskupów swojej Cerkwi, nie uznał jednak tej decyzji. Rząd Izraela do tej pory za oficjalnego zwierzchnika Cerkwi uznaje patriarchę Ireneusza, a Jordania na początku popierała nowo wybranego patriarchę Teofila, a potem cofnęła swoje poparcie. Teraz patriarcha Teofil ma tylko poparcie władz Autonomii Palestyńskiej, a także Grecji.
   Patriarcha w dalszym ciągu, dwa lata po swoim wyborze, nie sprawuje pełnej kontroli nad życiem patriarchatu, zwłaszcza nad sprawami finansowymi.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)