Aktualności:

Numer 3(285)    marzec 2009Numer 3(285)    marzec 2009
fot.Tadeusz Żaczek
2007 VI 28 Do Kursko-Korennej Pustelni

Pielgrzymkę do Kursko-Korennej Pustelni odbył pierwszy hierarcha Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej za Granicą, metropolita Ławr. Historia jej powstania wiąże się z objawieniem się Kursko-Korennej Ikony Matki Bożej „Znamienije”, głównej świętości tej Cerkwi, znajdującej się obecnie w jej synodalnym Znamienskim Soborze w Nowym Jorku. Hierarsze towarzyszył arcybiskup kurski i rylski Herman.
   Po krótkim molebnie przed KurskoKorenną Ikoną Matki Bożej, który odprawił biskup genewski Michał (Cerkiew za Granicą), metropolita Ławr podszedł do świętego źródła, a także na pamiątkę posadził wiąz (właśnie pod wiązem została odnaleziona Kursko-Korenna Ikona).
   Na koniec wizyty metropolita odwiedził historyczno-kulturalne monasterskie centrum.
   Zgodnie z tradycją, Kursko-Korenną Ikonę Bogarodzicy odnaleźli myśliwi 8 września 1295 roku w odległości 27 wiorst od Kurska. Kiedy podnieśli leżącą na korzeniach drzewa ikonę, wybiło spod nich źródło. Na tym miejscu została zbudowana kapliczka.
   W 1597 roku w bliskiej odległości od tego miejsca car Fiodor polecił zbudować monaster Narodzenia Bogarodzicy, potocznie nazywany Kursko-Korenną Pustelnią. Sama ikona po krótkim pobycie w Moskwie została zwrócona do Kurska. Kursko- Korenna Ikona znajdowała się na Soborze Ziemskim, na którym wybrano na cara Michała Fiodorowicza Romanowa.
   Ikonę niejednokrotnie przynoszono do miejsca stacjonowania rosyjskich wojsk. I tak w 1676 roku została przewieziona na południe Rosji, żeby błogosławić pułki kozackie. W 1689 roku kopie ikony towarzyszyły rosyjskim wojskom w krymskim pochodzie. W 1812 roku jej kopia znajdowała się w armii Kutuzowa.
   W marcu 1898 roku przygotowano zamach na ikonę. Nastawiono bombę z zegarowym zapłonem, która powinna była wybuchnąć podczas niedzielnego nabożeństwa. Na szczęście eksplozja nastąpiła nocą. Mimo silnych zniszczeń w cerkwi (wielopudowy podświecznik, stojący przed ikoną, został odrzucony kilka metrów), ikonie nic się nie stało.
   W 1919 roku biskup kurski i obojanski Teofan wywiózł ikonę do Serbii, w obawie przed zbezczeszczeniem przez bezbożników. Stamtąd w 1920 roku trafiła na Krym, gdzie stacjonowały wojska generała Wrangla. Potem wraz z cofającymi się wojskami ikona znów znalazła się w Serbii. W 1943 roku wywieziono ją do Monachium, następnie do USA.
   Kursko-Korenna Ikona jest jedną z nielicznych przedrewolucyjnych ikon, które znalazły się na emigracji. Rosyjscy emigranci otaczają ją głęboką czcią, nazywając Odegitrią (Przewodniczką) rosyjskiej diaspory. Długie lata ikona ta była dla emigrantów symbolem jedności i nadziei na upadek bezbożnego reżimu.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)