Aktualności:

Numer 10(340)    październik 2013Numer 10(340)    październik 2013
fot.Anna Radziukiewicz
2007 VI 28 Coraz więcej prawosławnych

W ostatnich latach na amerykańskim kontynencie obserwujemy masowe przechodzenie ludzi do prawosławia, poinformował na konferencji prasowej w Moskwie przedstawiciel Zarubieżnej Cerkwi, proboszcz parafii w Los Angeles o. Aleksander Lebiediew. Jego zdaniem można to objaśnić w prosty sposób – ludzie chcą być w cerkwi, w której nie rozmywane są granice między dobrem i złem.
   – Do prawosławia przechodzi wielu Amerykanów i nawet duchowni innych konfesji – protestanci, anglikanie – podkreślił. – Przyciąga ich to, że Cerkiew prawosławna pozostaje wierna prawidłowemu chrześcijańskiemu stosunkowi do wszystkich kwestii moralnych. Nie znajdując oparcia w swoich Kościołach, przechodzą do nas – i to nie osoby pojedyncze, lecz setki i tysiące – stwierdził. Przypomniał, że w Ameryce cały szereg wyznań „dopuszcza związki homoseksualne czy kapłaństwo kobiet”, które stanowczo potępia Cerkiew prawosławna.
   Wiodącym wyznaniem w USA jest protestantyzm. Rozwija się też prawosławie, którego początki ponad dwieście lat temu przynieśli na ten kontynent rosyjscy mnisi. Rosyjskie korzenie ma Cerkiew prawosławna w Ameryce, w USA niesie też swoją służbę serbska, grecka i inne lokalne Cerkwie prawosławne, do których, według statystyk, należy ponad milion Amerykanów.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)