Aktualności:

Numer 11(209)    listopad 2002Numer 11(209)    listopad 2002
fot.Marek Dolecki
2007 VI 28 Bez korzeni nie ma kwiatów

To są słowa Leona Tarasewicza. On wie co mówi. Ten człowiek przebył drogę z Walił, których nigdy nie opuścił, do najwspanialszych galerii świata. Wie co znaczy zanurzenie się w swojej kulturze.
   Człowiek bez korzeni może być tylko konsumentem. Nie zakwitnie on dla swojej kultury, ani dla kultury w ogóle.
   Spotkanie młodych w Siemianówce 11 i 12 sierpnia ma przypominać o korzeniach.
   Organizatorem spotkania jest Fundacja Ostrogskiego. Fundacja zaprasza młodych ludzi – studentów i po studiach.
   Zapraszamy do uroczego zakątka Białostocczyzny, nad Zalew Siemianówka do Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Ośrodek powstał w ubiegłym roku w dawnej szkole podstawowej. Należy do gminy Narewka.
   „Jak zachować prawosławie we współczesnym świecie” – o tym młodzież będzie mogła porozmawiać z dr o. Jerzym Tofilukiem, rektorem Wyższego Seminarium Duchownego, człowiekiem mającym doskonały kontakt z młodzieżą i jej problemami, tegorocznym laureatem nagrody Księcia Ostrogskiego. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.
   Podczas wędrówki między Puszczą Białowieską a wodami Siemianówki przewodnik wprowadzi w tajniki tego kawałka bliskiej nam ziemi.
   Po południu nauka Lawonichi – ludowego standardu Białorusinów. Tańca będzie uczyć znana instruktorka tańca z Hajnówki – Anna Baran.
   O 17 wieczernia w cerkwi w Siemianówce. Po wieczerni matuszka Eugenia Szebelan opowie, dlaczego mimo gróźb i nacisków została – ona i jej rodzina – prawosławna.
   Wieczorem praktyczne zastosowanie kroków Lawonichi, czyli tańce.
   W niedzielę Liturgia św. o godz. 9.30 w cerkwi w Siemianówce.
   Po Liturgii krótki dokument Tamary Sołoniewicz. Spotkanie jest na jej ziemi! Trzeba choć trochę posmakować dorobku tej wybitnej dokumentalistki.
   I dalej cała niedziela nad wodami Siemianówki albo w cieniach starych drzew.
   W następnym numerze podamy numer konta, na które należy wpłacać pieniądze (nie więcej niż 75 zł) oraz skład młodzieżowego komitetu organizacyjnego spotkania.
   Miejsc jest 48. Niewiele. Już teraz można je rezerwować, pisząc na adres: redakcja@pporthodoxia. com.pl z dopiskiem „Siemianówka”. Wasze telefony i e-maile są organizatorom niezbędne. Prosimy o ich podawanie.
   (ar)
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)