Aktualności:

2007 VI 28 Paschalna pisanka – finał

14 maja w Hajnowskim Domu Kultury rozstrzygnięto konkurs na paschalną pisankę, a jego laureaci oraz uczestnicy uhonorowani zostali dyplomami i upominkami.
   
   Przypomnijmy, że konkurs z błogosławieństwa metropolity Sawy, zorganizowała doradca metodyczny ds. nauczania religii Lilla Busłowska oraz Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej przy parafii Świętej Trójcy w Hajnówce, parafia Świętej Trójcy oraz Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy parafii Świętej Trójcy. Wzięli w nim udział uczniowie wszystkich typów szkół. 158 uczestników wykonało 182 pisanki.
   
   W kategorii przedszkoli nagrody przyznano Joannie Lewczuk (nr 5 w Hajnówce) i Szymonowi Jakubowi Krawczukowi (nr 2 w Hajnówce) oraz Markowi Mickiewiczowi (nr 5 w Hajnówce).
   
   W kategorii klas 1-3 uhonorowano Radosława Barkułaka (kl. II SP w Szerszeniach), Justynę Wakuluk (kl. II SP w Orzeszkowie), Olę Wojciulik (kl. II SP w Sieruciowcach), Bartosza Sajewicza (III SP nr 6 w Hajnówce), Małgorzatę Bereźniak (kl. III SP nr 2 w Hajnówce).
   
   W kategorii klas 4-6 najwyżej oceniono pisanki Aleksandry Bondaruk (kl. V SP w Narewce), Pauliny Chwojko (kl. V SP w Hajnów), Karola Nowickiego (kl. V SP nr 2 w Hajnówce), Julii Sidoruk (kl. V SP w Kleszczelach), Klaudii Kulbackiej (kl. V SP w Narewce), Diany Zasim (kl. VI SP w Narewce), Damiana Soboty (kl. VI SP w Narewce), Małgorzaty Parfieniuk (kl. IV SP nr 5 w Hajnówce), Pauliny Mantur (SP w Szerszeniach).
   
   W kategorii szkół gimnazjalnych wyróżniono Justynę Rybak z klasy I gimnazjum nr 1 w Hajnówce.
   
   W kategorii szkół ponadgimnazjalnych: Mariolę Monach i Magdalenę Skiepko (kl. I liceum białoruskiego w Hajnówce), Ewelinę Piekacz (kl. I Technikum Leśnego w Białowieży).
   Konkurs miał zwrócić uwagę na bogactwo i piękno tradycji paschalnych i zachęcić uczestników do ich pielęgnowania. Uczniowie wykonali bardzo różnorodne pisanki, zdobili je w sposób tradycyjny oraz według własnego pomysłu. Powstały małe dzieła, efekty wspólnej pracy z rodzicami, dziadkami i bliskimi.
   
   Lilla Bushowska
   fot. autorka
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)