Aktualności:

Numer 2(212)    luty 2003Numer 2(212)    luty 2003
fot.M. Dolecki
2007 VI 28 Spasi Hospodi za pomoc dla Przeglądu

37 495 zł i 83 gr to pieniądze, jakie znalazły się na koncie Fundacji Ostrogskiego dzięki Państwa wpłatom jednego procenta od podatku. 6 272 zł i 20 gr to darowizny. Razem 43 768 zł 3 gr. Wpłaciło je 697 osób.
   Za te pieniądze kupimy papier na druk Przeglądu Prawosławnego. Wystarczy go na cały rok.
   To jest od Was, drodzy Czytelnicy, prezent! Wielki.
   Z całego serca dziękujemy Wam za to. Ale nade wszystko dziękujemy, że jesteście z nami, że doświadczamy od Was tyle życzliwości, że kierujecie do nas tyle ciepłych słów i otaczacie nas troską.
   Wiemy, że zespół Fundacji Ostrogskiego nie jest sam. Jesteście jak dobra rodzina, gotowa pospieszyć z pomocą w trudnych chwilach.
   Gestów miłości otrzymaliśmy od Was, drodzy Czytelnicy, wiele. Każdy z nich odczytujemy jako sygnał, że Przegląd Prawosławny jest potrzebny, że razem z nami traktujecie go jako najważniejsze „dziecko” Fundacji, choć ono nie może na siebie zarobić.
   Fundacja pozyskuje środki na utrzymanie Przeglądu i kieruje te, które zarobi przy innych pracach. Wy, drodzy Czytelnicy, nam pomagacie. Stajecie się współtwórcami naszego miesięcznika.
   Jeden procent jest jak plebiscyt, jak głosowanie za dalszym istnieniem pisma.
   
Spasi Hospodi
   
   W imieniu zespołu Fundacji Ostrogskiego
   Anna Radziukiewicz

   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)