Aktualności:

Numer 4(322)    kwiecień 2012Numer 4(322)    kwiecień 2012
fot.Anna Radziukiewicz
2007 XI 06 W Krakowie o muzyce bizantyńskiej

Lykourgos Angelopoulos jest wybitnym muzykiem, założycielem i dyrygentem Greckiego Chóru Bizantyńskiego, dyrektorem Szkoły Muzyki Bizantyńskiej, wykładowcą muzyki bizantyńskiej w ateńskich konserwatoriach. W swoich studiach skupia się na jej powiązaniach z zachodnimi tradycjami chorałowymi. Na płytach wielokrotnie rejestrował chorał bizantyński, ambrozjański i rzymski.
   W 1994 roku patriarcha Bartolomeusz powierzył mu funkcję Archonta Protopsaltisa Archidiecezji Konstantynopola. Honorowe tytuły przyznał mu też patriarchat jerozolimski i Cerkiew fińska.
   Jego nagrania ilustrują książkę Ego na Wellesza „Historia muzyki i hymnografii bizantyjskiej”, która w przekładzie Macieja Kazińskiego w 2006 roku ukazała się na rynku polskim nakładem krakowskiego wydawnictwa Homini.
   Wydawnictwo, wraz z klasztorem oo. dominikanów w Krakowie, będzie organizatorem spotkań z Lykourgosem Angelopoulosem.
   Muzyk wystąpi z Greckim Chórem Bizantyńskim we wtorek, 27 listopada, w kapitularzu klasztoru przy ul. Stolarskiej 12. Następnego dnia w tym samym miejscu odbędzie się, z jego udziałem, poświęcone książce seminarium dyskusyjno-warsztatowe. Wstęp wolny. (ota)
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Miało być bardzo źle - Anna Radziukiewicz
Rozmowa z arcybiskupem lubelskim i chełmskim ABLEM. Redakcję
Przeglądu Prawosławnego reprezentują Eugeniusz Czykwin i Anna Radziukiewicz (więcej...)
Hańba i wstyd - Pawel Borecki
Burzenie prawosławnych cerkwi na południowym Podlasiu i Chełmszczyźnie wiosną i latem 1938 roku stanowi jedną z najciemniejszych kart w dziejach II Rzeczypospolitej, wciąż praktycznie nieznaną opinii publicznej. To nie było wydarzenie incydentalne. Wyrastało ono z filozofii polityki wyznaniowej okresu międzywojennego, powiązanej z polityką narodowościową. Stanowiło konsekwencję konfesyjnego charakteru państwa polskiego w latach 1918-1939 oraz stereotypów prowadzących do utożsamienia religii z narodowością. Znalazło przy tym podatny grunt w konfrontacyjnej postawie Kościoła katolickiego wobec prawosławia. (więcej...)
Prawosławie tu trwa - Ałła Matreńczyk
Osiemdziesiąt lat temu od maja do lipca, pod nadzorem policji i wojska, burzono wzdłuż Bugu dwie cerkwie prawosławne dziennie. Ta w Sławatyczach, okrzyknięta dziś sławatycką perełką, ocalała. – A miał ją spotkać taki sam los – mówi proboszcz, o. Michał Wasilczyk. (więcej...)
Interpelacja - dr Stefan Baran
Interpelacja posła dr Stefana Barana do Pana Prezesa Rady Ministrów w sprawie zburzenia z polecenia starostów powiatowych 107 świątyń prawosławnych oraz spalenia w sposób zbrodniczy, bez wykrycia podpalaczy, 3 świątyń prawosławnych w czerwcu i lipcu 1938 roku na terenie województwa lubelskiego, jak też prześladowania i karania na podłożu wyznaniowo-religijnym duchowieństwa prawosławnego i wiernych z tegoż województwa.
(więcej...)