Aktualności:

Numer 8(326)    sierpień 2012Numer 8(326)    sierpień 2012
fot.
2007 XI 06 W Krakowie o muzyce bizantyńskiej

Lykourgos Angelopoulos jest wybitnym muzykiem, założycielem i dyrygentem Greckiego Chóru Bizantyńskiego, dyrektorem Szkoły Muzyki Bizantyńskiej, wykładowcą muzyki bizantyńskiej w ateńskich konserwatoriach. W swoich studiach skupia się na jej powiązaniach z zachodnimi tradycjami chorałowymi. Na płytach wielokrotnie rejestrował chorał bizantyński, ambrozjański i rzymski.
   W 1994 roku patriarcha Bartolomeusz powierzył mu funkcję Archonta Protopsaltisa Archidiecezji Konstantynopola. Honorowe tytuły przyznał mu też patriarchat jerozolimski i Cerkiew fińska.
   Jego nagrania ilustrują książkę Ego na Wellesza „Historia muzyki i hymnografii bizantyjskiej”, która w przekładzie Macieja Kazińskiego w 2006 roku ukazała się na rynku polskim nakładem krakowskiego wydawnictwa Homini.
   Wydawnictwo, wraz z klasztorem oo. dominikanów w Krakowie, będzie organizatorem spotkań z Lykourgosem Angelopoulosem.
   Muzyk wystąpi z Greckim Chórem Bizantyńskim we wtorek, 27 listopada, w kapitularzu klasztoru przy ul. Stolarskiej 12. Następnego dnia w tym samym miejscu odbędzie się, z jego udziałem, poświęcone książce seminarium dyskusyjno-warsztatowe. Wstęp wolny. (ota)
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Zmartwychwstała - Anna Radziukiewicz
Tak możemy mówić o cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku na Słonecznym Stoku.
Ona zmartwychwstała. W Białymstoku miało takiej nie być, choć istniała, tyle że nie dokończona, nie wyświęcona, rozpalając namiętności przez międzywojenne dwudziestolecie. Aż władze nakazały ją zburzyć. W sierpniu 1938 roku z placu, na którym stała, nazwanym Placem Wyzwolenia, zniknęły jej ściany. Przez kolejne lata plac zarastał, aż w 1957 roku stanął na nim budynek, w którym ulokowano wojewódzką komendę milicji. (więcej...)
Człowiek ma nieskończoną wartość - rozmawia o. Włodzimierz Misijuk
Z o. JOHNEM BRECKIEM
amerykańskim teologiem i bioetykiem
laureatem Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego rozmawia o. Włodzimierz Misijuk (więcej...)
Wybraliśmy - Eugeniusz Czykwin
W niedzielę, 21 października, wybieraliśmy radnych gmin, powiatów, miast i sejmików wojewódzkich. Wybieraliśmy także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w których mieszkamy. Apelowaliśmy o udział w wyborach i oddawanie głosów na kandydatów, którzy pełniąc samorządowe funkcje, prócz ważnych dla ogółu mieszkańców spraw, będą dostrzegali także aspiracje i potrzeby zamieszkujących w naszym regionie i szerzej w całym kraju mniejszości. Wśród tych potrzeb bodaj najważniejsze jest budowanie, opartego na otwartości i wzajemnym szacunku, zgodnego współżycia mieszkańców, a eliminowanie z życia lokalnych społeczności przejawów nietolerancji, ksenofobii, religijnego i narodowego szowinizmu. (więcej...)
Świadek i wyznawca - Eugeniusz Czykwin
Na spektakl „Ajciec Kanstancin Bajko”, wystawiany przez Teatr z Muzeum Białoruskiego w Hajnówce w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku, szedłem z pewną obawą. Czy i jak – myślałem – koleżeńska grupa licealistów z Hajnówki i Bielska Podlaskiego poradzi sobie z przedstawieniem osoby, której życie, przepełnione dramatycznymi wydarzeniami, mogłoby posłużyć za kanwę wielostronicowej powieści. W krótkim spektaklu – myślałem – nie sposób opowiedzieć o życiu urodzonego w rodzinie prostych białoruskich sielan chłopca, który dzięki zdolności i pilnej nauce zdobył dogłębną wiedzę teologiczną, a wyniesioną z rodzinnego domu wiarę, mimo wielorakich tragicznych doświadczeń, zachował do końca swych dni. (więcej...)