Aktualności:

Numer 8(266)    sierpień 2007Numer 8(266)    sierpień 2007
fot.Ałła Matreńczyk
2007 XI 06 W Krakowie o muzyce bizantyńskiej

Lykourgos Angelopoulos jest wybitnym muzykiem, założycielem i dyrygentem Greckiego Chóru Bizantyńskiego, dyrektorem Szkoły Muzyki Bizantyńskiej, wykładowcą muzyki bizantyńskiej w ateńskich konserwatoriach. W swoich studiach skupia się na jej powiązaniach z zachodnimi tradycjami chorałowymi. Na płytach wielokrotnie rejestrował chorał bizantyński, ambrozjański i rzymski.
   W 1994 roku patriarcha Bartolomeusz powierzył mu funkcję Archonta Protopsaltisa Archidiecezji Konstantynopola. Honorowe tytuły przyznał mu też patriarchat jerozolimski i Cerkiew fińska.
   Jego nagrania ilustrują książkę Ego na Wellesza „Historia muzyki i hymnografii bizantyjskiej”, która w przekładzie Macieja Kazińskiego w 2006 roku ukazała się na rynku polskim nakładem krakowskiego wydawnictwa Homini.
   Wydawnictwo, wraz z klasztorem oo. dominikanów w Krakowie, będzie organizatorem spotkań z Lykourgosem Angelopoulosem.
   Muzyk wystąpi z Greckim Chórem Bizantyńskim we wtorek, 27 listopada, w kapitularzu klasztoru przy ul. Stolarskiej 12. Następnego dnia w tym samym miejscu odbędzie się, z jego udziałem, poświęcone książce seminarium dyskusyjno-warsztatowe. Wstęp wolny. (ota)
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nasza misja głos i obecność - tłum. o. Włodzimierz Misijuk
Przemówienie adresowane do Wszechamerykańskiego Soboru Kościoła Prawosławnego w Ameryce, Saint Louis, Missouri, 26 lipca 2018. Wygłosił je protoprezbiter Leonid Kiszkowski (z ang. Kishkovsky), wieloletni dyrektor do spraw zagranicznych Cerkwi Prawosławnej w Ameryce (OCA). (więcej...)
Niech nas chroni św. Anna - Ałła Matreńczyk
Potoka, 12 sierpnia, popołudnie. W wyludnionej od wielu lat wsi wzdłuż starego cerkwiska aut tyle, że nie sposób przejechać.
– Tyle samochodów widziałam w Potoce tylko wtedy, gdy weszli Sowieci, a potem Niemcy – mówi osiemdziesięciosześcioletnia Helena Matreńczyk, rdzenna potoczanka – ale władyka za mojej pamięci przybywa po raz pierwszy.Bo i wieś przeżywa wielką uroczystość – wyświęcenia kamienia węgielnego pod budowę czasowni św. Anny. Przyjechał arcybiskup Jakub, duchowni z dziekanem o. Janem Jaroszukiem, diakoni, media.
(więcej...)
Raskoł się pogłębia - tłum. Ałła Matreńczyk
Z arcybiskupem bojarskim FIEODOSIJEM (Snigirowem) rozmawia Siergiej Gieruk (więcej...)
Radość mądrego żywienia - Anna Radziukiewicz
Popołudniowy upał gaszą nieco potężne lipy i budynek – dawniej szkolny, teraz monasterski. Na podwórze wjeżdża traktor. Wyskakuje z niego ojciec Tymoteusz, ihumen monasteru św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach. Ślady znojnej pracy widać na czole, znoszonej mantii i sandałach. Jest 6 sierpnia, 16.45. Szybko zmienia mantię na świąteczne obłaczenije. O siedemnastej rozpoczyna się wsienoszcznoje bdienije przed świętem św. Anny. Ponaddwugodzinne modlitwy wygłuszają mnichom i sporej grupie wiernych pośpiech dnia. (więcej...)