Aktualności:

2007 XI 06 Zaproszenie do chałupy

Na otwarcie wnętrz chałupy białoruskiej z Grzybowszczyzny Starej i chałupy drobnoszlacheckiej z Tymianek-Buci zaprosiło 19 października Muzeum Podlaskie w Białymstoku do Białostockiego Muzeum Wsi w Osowiczach Muzeum. Kuratorem ekspozycji pierwszego wnętrza jest Artur Gaweł, drugiego Jerzy Cetera.
   Ekspozycja w chacie z Grzybowszczyzny jest urządzona ze znawstwem, z dużym poczuciem estetyki a nawet z zapachami – suszonych grzybów, pociętej kapusty. Jej przygotowanie zajęło kuratorowi pół roku.
   Podobna ekspozycja była już pokazywana latem ubiegłego roku, tylko przez dwa tygodnie. Niestety to ją strawił pożar, który ogarnął wnętrze chaty z Grzybowszczyzny.
   Artur Gaweł, etnograf, urodzony w Krakowie, pracownik Białostockiego Muzeum Wsi jest kronikarzem materialnej ludowości Białostocczyzny. W tym roku nakładem wydawnictwa Orthdruk ukazała się jego bogato ilustrowana książka „Zdobnictwo drewnianych domów mieszkalnych na Białostocczyźnie”. Stała się ona przewodnikiem po gankach, okiennicach, narożnikach domów, szczytach przede wszystkim białoruskich wsi. Artur Gaweł chciałby w następnym roku wydać swą pracę doktorską o kulturze agrarnej Białostocczyzny.
   Znowu będzie opisana głównie wieś białoruska. Dlaczego?
   – Obrzędowość wsi po stronie białorusko-prawosławnej jest bogatsza od obrzędowości wsi po stronie katolickiej Białostocczyzny – stwierdza Artur Gaweł. Po drugie, obrzędowość części zachodniej opisał już Dworakowski.
   – Białostocczyzna jest terenem niezwykle ciekawym i mało poznanym – uzupełnia Artur Gaweł. – Na mnie działa ona jak magnes. Tu, w odróżnieniu od innych regionów Polski, dobrze zachowała się ludowa kultura materialna i duchowa. Nie możemy pozwolić odejść tej kulturze wraz ze śmiercią mieszkańców tych wsi. Specyfikę tej kultury i jej wartość widzę chyba – jako osoba z zewnątrz – wyraziściej niż miejscowi.
   Obie ekspozycje będzie można oglądać w muzeum wsi do końca października, a po zimowej przerwie, od maja.
   
   (ar)
   fot. Anna Radziukiewicz
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Zmartwychwstała - Anna Radziukiewicz
Tak możemy mówić o cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku na Słonecznym Stoku.
Ona zmartwychwstała. W Białymstoku miało takiej nie być, choć istniała, tyle że nie dokończona, nie wyświęcona, rozpalając namiętności przez międzywojenne dwudziestolecie. Aż władze nakazały ją zburzyć. W sierpniu 1938 roku z placu, na którym stała, nazwanym Placem Wyzwolenia, zniknęły jej ściany. Przez kolejne lata plac zarastał, aż w 1957 roku stanął na nim budynek, w którym ulokowano wojewódzką komendę milicji. (więcej...)
Człowiek ma nieskończoną wartość - rozmawia o. Włodzimierz Misijuk
Z o. JOHNEM BRECKIEM
amerykańskim teologiem i bioetykiem
laureatem Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego rozmawia o. Włodzimierz Misijuk (więcej...)
Wybraliśmy - Eugeniusz Czykwin
W niedzielę, 21 października, wybieraliśmy radnych gmin, powiatów, miast i sejmików wojewódzkich. Wybieraliśmy także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w których mieszkamy. Apelowaliśmy o udział w wyborach i oddawanie głosów na kandydatów, którzy pełniąc samorządowe funkcje, prócz ważnych dla ogółu mieszkańców spraw, będą dostrzegali także aspiracje i potrzeby zamieszkujących w naszym regionie i szerzej w całym kraju mniejszości. Wśród tych potrzeb bodaj najważniejsze jest budowanie, opartego na otwartości i wzajemnym szacunku, zgodnego współżycia mieszkańców, a eliminowanie z życia lokalnych społeczności przejawów nietolerancji, ksenofobii, religijnego i narodowego szowinizmu. (więcej...)
Świadek i wyznawca - Eugeniusz Czykwin
Na spektakl „Ajciec Kanstancin Bajko”, wystawiany przez Teatr z Muzeum Białoruskiego w Hajnówce w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku, szedłem z pewną obawą. Czy i jak – myślałem – koleżeńska grupa licealistów z Hajnówki i Bielska Podlaskiego poradzi sobie z przedstawieniem osoby, której życie, przepełnione dramatycznymi wydarzeniami, mogłoby posłużyć za kanwę wielostronicowej powieści. W krótkim spektaklu – myślałem – nie sposób opowiedzieć o życiu urodzonego w rodzinie prostych białoruskich sielan chłopca, który dzięki zdolności i pilnej nauce zdobył dogłębną wiedzę teologiczną, a wyniesioną z rodzinnego domu wiarę, mimo wielorakich tragicznych doświadczeń, zachował do końca swych dni. (więcej...)