Aktualności:

2007 XI 06 Zaproszenie do chałupy

Na otwarcie wnętrz chałupy białoruskiej z Grzybowszczyzny Starej i chałupy drobnoszlacheckiej z Tymianek-Buci zaprosiło 19 października Muzeum Podlaskie w Białymstoku do Białostockiego Muzeum Wsi w Osowiczach Muzeum. Kuratorem ekspozycji pierwszego wnętrza jest Artur Gaweł, drugiego Jerzy Cetera.
   Ekspozycja w chacie z Grzybowszczyzny jest urządzona ze znawstwem, z dużym poczuciem estetyki a nawet z zapachami – suszonych grzybów, pociętej kapusty. Jej przygotowanie zajęło kuratorowi pół roku.
   Podobna ekspozycja była już pokazywana latem ubiegłego roku, tylko przez dwa tygodnie. Niestety to ją strawił pożar, który ogarnął wnętrze chaty z Grzybowszczyzny.
   Artur Gaweł, etnograf, urodzony w Krakowie, pracownik Białostockiego Muzeum Wsi jest kronikarzem materialnej ludowości Białostocczyzny. W tym roku nakładem wydawnictwa Orthdruk ukazała się jego bogato ilustrowana książka „Zdobnictwo drewnianych domów mieszkalnych na Białostocczyźnie”. Stała się ona przewodnikiem po gankach, okiennicach, narożnikach domów, szczytach przede wszystkim białoruskich wsi. Artur Gaweł chciałby w następnym roku wydać swą pracę doktorską o kulturze agrarnej Białostocczyzny.
   Znowu będzie opisana głównie wieś białoruska. Dlaczego?
   – Obrzędowość wsi po stronie białorusko-prawosławnej jest bogatsza od obrzędowości wsi po stronie katolickiej Białostocczyzny – stwierdza Artur Gaweł. Po drugie, obrzędowość części zachodniej opisał już Dworakowski.
   – Białostocczyzna jest terenem niezwykle ciekawym i mało poznanym – uzupełnia Artur Gaweł. – Na mnie działa ona jak magnes. Tu, w odróżnieniu od innych regionów Polski, dobrze zachowała się ludowa kultura materialna i duchowa. Nie możemy pozwolić odejść tej kulturze wraz ze śmiercią mieszkańców tych wsi. Specyfikę tej kultury i jej wartość widzę chyba – jako osoba z zewnątrz – wyraziściej niż miejscowi.
   Obie ekspozycje będzie można oglądać w muzeum wsi do końca października, a po zimowej przerwie, od maja.
   
   (ar)
   fot. Anna Radziukiewicz
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Rozłam się dokonał - Eugeniusz Czykwin
6 stycznia w cerkwi św. Jerzego w Stambule (dawniej Konstantynopol) patriarcha Bartłomiej wręczył „metropolicie” Epifanijowi tomos, nadający autokefalię Prawosławnej Cerkwi Ukrainy (PCU). Cerkiew tę „utworzyli” 15 grudnia ubiegłego roku na zwołanym przez patriarchę Bartłomieja „zjednoczeniowym soborze” przedstawiciele tzw. Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwii Kijowskiego Patriarchatu (UPCKP) i tzw. Ukraińskiej Autokefalicznej Prawosławnej Cerkwii (UAPC). Uczestniczący w soborze dwaj biskupi kanonicznej Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi (UPC) – metropolita winnicki Symeon (Szostacki) i biskup pomocniczy Aleksander (Drabinko) – dzień wcześniej zostali przyjęci w jurysdykcję patriarchatu konstantynopolitańskiego. Na zwierzchnika nowej Cerkwi wybrano metropolitę Epifanija. Obie jednoczące się struktury, jako obarczone grzechem raskołu, do ubiegłego roku nie były uznawane przez żadną z lokalnych prawosławnych Cerkwii. Niespodziewanie, na prośbę prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki i Werchownej Rady Ukrainy, patriarcha Bartłomiej, który wielokrotnie deklarował, że za jedyną kanoniczną Cerkiew na Ukrainie uznaje pozostającą w kanonicznej łączności z Ruską Prawosławną Cerkwią (RPC) Ukraińską Prawosławną Cerkiew i jej zwierzchnika metropolitę Onufrego, zmienił zdanie. Decyzja obradującego pod przewodnictwem patriarchy Bartłomieja Synodu Konstantynopolitańskiego Patriarchatu z 11 października 2018 roku o „przywróceniu do swoich hierarchicznych lub kapłańskich godności”, odłączonego od Cerkwi drogą anatemy (klątwy) byłego metropolity RPC Filareta (Denysenko), który – pozbawiony wszelkich kapłańskich godności – ogłosił się „patriarchą” Ukrainy, wywołała zdumienie i wręcz szok w całym prawosławnym świecie. Z nie mniejszym zdziwieniem przyjęto decyzję Synodu o „anulowaniu” decyzji patriarchy Konstantynopola z 1686 roku o połączeniu ówczesnej metropolii kijowskiej z Ruską Prawosławną Cerkwią, co w rozumieniu Fanaru oznacza przejęcie przez patriarchę Bartłomieja zwierzchnictwa nad UPC, która o autokefalię nie prosiła.
(więcej...)
Między Wschodem i Zachodem - Anna Radziukiewicz
„Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości” – to seria, licząca dwanaście tomów, która ukazuje się pod redakcją naukową prof. Aliny Nowickiej-Jeżowej, w wydawnictwie Uniwersytetu Warszawskiego. W końcu 2017 roku ukazał się tom jedenasty „Między Wschodem i Zachodem. Prawosławie i unia”. Tom powstał pod redakcją naukową prof. Marzanny Kuczyńskiej, laureatki naszej Nagrody im. Księcia Konstanego Ostrogskiego, przyznanej w 2017 roku. (więcej...)
Naprawdę ufam Chrystusowi - Anna Radziukiewicz
Wykłady o sztuce Nowosielskiego zaproponowała Akademia Supraska w swojej siedzibie 21 października, zaraz po Liturgii. Kanclerz Akademii o. Jarosław Jóźwik zaprosił wytrawnych znawców sztuki i myśli Nowosielskiego, jednocześnie jej wielbicieli, by każdy z nich mógł, przykładając swój warsztat poznawczy, spojrzeć na wybitne zjawisko, jakim jest twórczość krakowskiego artysty i myśliciela. (więcej...)
Oranie - Anna Radziukiewicz
- Gdyby nie było młodzieży, na pewno nie remontowalibyśmy tej stodoły – mówi o. Jarosław Jóźwik, proboszcz parafii św. Mikołaja w nadnarwiańskim Topilcu, jednocześnie kanclerz Akademii Supraskiej. (więcej...)