Aktualności:

2007 XI 06 Zaproszenie do chałupy

Na otwarcie wnętrz chałupy białoruskiej z Grzybowszczyzny Starej i chałupy drobnoszlacheckiej z Tymianek-Buci zaprosiło 19 października Muzeum Podlaskie w Białymstoku do Białostockiego Muzeum Wsi w Osowiczach Muzeum. Kuratorem ekspozycji pierwszego wnętrza jest Artur Gaweł, drugiego Jerzy Cetera.
   Ekspozycja w chacie z Grzybowszczyzny jest urządzona ze znawstwem, z dużym poczuciem estetyki a nawet z zapachami – suszonych grzybów, pociętej kapusty. Jej przygotowanie zajęło kuratorowi pół roku.
   Podobna ekspozycja była już pokazywana latem ubiegłego roku, tylko przez dwa tygodnie. Niestety to ją strawił pożar, który ogarnął wnętrze chaty z Grzybowszczyzny.
   Artur Gaweł, etnograf, urodzony w Krakowie, pracownik Białostockiego Muzeum Wsi jest kronikarzem materialnej ludowości Białostocczyzny. W tym roku nakładem wydawnictwa Orthdruk ukazała się jego bogato ilustrowana książka „Zdobnictwo drewnianych domów mieszkalnych na Białostocczyźnie”. Stała się ona przewodnikiem po gankach, okiennicach, narożnikach domów, szczytach przede wszystkim białoruskich wsi. Artur Gaweł chciałby w następnym roku wydać swą pracę doktorską o kulturze agrarnej Białostocczyzny.
   Znowu będzie opisana głównie wieś białoruska. Dlaczego?
   – Obrzędowość wsi po stronie białorusko-prawosławnej jest bogatsza od obrzędowości wsi po stronie katolickiej Białostocczyzny – stwierdza Artur Gaweł. Po drugie, obrzędowość części zachodniej opisał już Dworakowski.
   – Białostocczyzna jest terenem niezwykle ciekawym i mało poznanym – uzupełnia Artur Gaweł. – Na mnie działa ona jak magnes. Tu, w odróżnieniu od innych regionów Polski, dobrze zachowała się ludowa kultura materialna i duchowa. Nie możemy pozwolić odejść tej kulturze wraz ze śmiercią mieszkańców tych wsi. Specyfikę tej kultury i jej wartość widzę chyba – jako osoba z zewnątrz – wyraziściej niż miejscowi.
   Obie ekspozycje będzie można oglądać w muzeum wsi do końca października, a po zimowej przerwie, od maja.
   
   (ar)
   fot. Anna Radziukiewicz
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nasza misja głos i obecność - tłum. o. Włodzimierz Misijuk
Przemówienie adresowane do Wszechamerykańskiego Soboru Kościoła Prawosławnego w Ameryce, Saint Louis, Missouri, 26 lipca 2018. Wygłosił je protoprezbiter Leonid Kiszkowski (z ang. Kishkovsky), wieloletni dyrektor do spraw zagranicznych Cerkwi Prawosławnej w Ameryce (OCA). (więcej...)
Niech nas chroni św. Anna - Ałła Matreńczyk
Potoka, 12 sierpnia, popołudnie. W wyludnionej od wielu lat wsi wzdłuż starego cerkwiska aut tyle, że nie sposób przejechać.
– Tyle samochodów widziałam w Potoce tylko wtedy, gdy weszli Sowieci, a potem Niemcy – mówi osiemdziesięciosześcioletnia Helena Matreńczyk, rdzenna potoczanka – ale władyka za mojej pamięci przybywa po raz pierwszy.Bo i wieś przeżywa wielką uroczystość – wyświęcenia kamienia węgielnego pod budowę czasowni św. Anny. Przyjechał arcybiskup Jakub, duchowni z dziekanem o. Janem Jaroszukiem, diakoni, media.
(więcej...)
Raskoł się pogłębia - tłum. Ałła Matreńczyk
Z arcybiskupem bojarskim FIEODOSIJEM (Snigirowem) rozmawia Siergiej Gieruk (więcej...)
Radość mądrego żywienia - Anna Radziukiewicz
Popołudniowy upał gaszą nieco potężne lipy i budynek – dawniej szkolny, teraz monasterski. Na podwórze wjeżdża traktor. Wyskakuje z niego ojciec Tymoteusz, ihumen monasteru św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach. Ślady znojnej pracy widać na czole, znoszonej mantii i sandałach. Jest 6 sierpnia, 16.45. Szybko zmienia mantię na świąteczne obłaczenije. O siedemnastej rozpoczyna się wsienoszcznoje bdienije przed świętem św. Anny. Ponaddwugodzinne modlitwy wygłuszają mnichom i sporej grupie wiernych pośpiech dnia. (więcej...)