Aktualności:

2007 XI 06 W Bobrownikach stanie cerkiew

Bracia i Siostry.
   Minął rok, kiedy Jego Ekscelencja Biskup Jakub dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w przygranicznej miejscowości Bobrowniki (parafia Mostowlany). Dzięki Waszym ofiarom udało się wznieść cerkiew na wysokość więźby dachowej. Następnym etapem będzie budowa konstrukcji dachu i kopuł, ich przykrycie oraz montaż stolarki drzwiowej i okiennej.
   Niestety, koszty dalszych prac przekraczają nasze możliwości. Serdecznie dziękując Wam za dotychczasową znaczącą pomoc w budowie cerkwi, ośmielamy się prosić o dalsze wsparcie, by można było kontynuować nasze wspólne dzieło na Chwałę Bożą.
   Każda, nawet najskromniejsza, ofiara znacząco pomoże nam prowadzić budowę świątyni.
   Będziemy wdzięczni za przekazywanie wpłat na konto.
   Kontakt pod numerami tel.: (085) 717 53 45 i kom. 0 502 675 994
   Spasi Hospodi za wszelką pomoc.
   
   o. Roman Kiszycki z parafianami
   
   _________________________________
   
   
Parafia św. Jana Teologa w Mostowlanach
Bank Spółdzielczy w Białymstoku Oddział w Gródku.
60 8060 0004 0392 7690 2000 0010
z dopiskiem „Cerkiew w Bobrownikach”

   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Zmartwychwstała - Anna Radziukiewicz
Tak możemy mówić o cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku na Słonecznym Stoku.
Ona zmartwychwstała. W Białymstoku miało takiej nie być, choć istniała, tyle że nie dokończona, nie wyświęcona, rozpalając namiętności przez międzywojenne dwudziestolecie. Aż władze nakazały ją zburzyć. W sierpniu 1938 roku z placu, na którym stała, nazwanym Placem Wyzwolenia, zniknęły jej ściany. Przez kolejne lata plac zarastał, aż w 1957 roku stanął na nim budynek, w którym ulokowano wojewódzką komendę milicji. (więcej...)
Człowiek ma nieskończoną wartość - rozmawia o. Włodzimierz Misijuk
Z o. JOHNEM BRECKIEM
amerykańskim teologiem i bioetykiem
laureatem Nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego rozmawia o. Włodzimierz Misijuk (więcej...)
Wybraliśmy - Eugeniusz Czykwin
W niedzielę, 21 października, wybieraliśmy radnych gmin, powiatów, miast i sejmików wojewódzkich. Wybieraliśmy także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w których mieszkamy. Apelowaliśmy o udział w wyborach i oddawanie głosów na kandydatów, którzy pełniąc samorządowe funkcje, prócz ważnych dla ogółu mieszkańców spraw, będą dostrzegali także aspiracje i potrzeby zamieszkujących w naszym regionie i szerzej w całym kraju mniejszości. Wśród tych potrzeb bodaj najważniejsze jest budowanie, opartego na otwartości i wzajemnym szacunku, zgodnego współżycia mieszkańców, a eliminowanie z życia lokalnych społeczności przejawów nietolerancji, ksenofobii, religijnego i narodowego szowinizmu. (więcej...)
Świadek i wyznawca - Eugeniusz Czykwin
Na spektakl „Ajciec Kanstancin Bajko”, wystawiany przez Teatr z Muzeum Białoruskiego w Hajnówce w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku, szedłem z pewną obawą. Czy i jak – myślałem – koleżeńska grupa licealistów z Hajnówki i Bielska Podlaskiego poradzi sobie z przedstawieniem osoby, której życie, przepełnione dramatycznymi wydarzeniami, mogłoby posłużyć za kanwę wielostronicowej powieści. W krótkim spektaklu – myślałem – nie sposób opowiedzieć o życiu urodzonego w rodzinie prostych białoruskich sielan chłopca, który dzięki zdolności i pilnej nauce zdobył dogłębną wiedzę teologiczną, a wyniesioną z rodzinnego domu wiarę, mimo wielorakich tragicznych doświadczeń, zachował do końca swych dni. (więcej...)