Aktualności:

2007 XI 06 W Bobrownikach stanie cerkiew

Bracia i Siostry.
   Minął rok, kiedy Jego Ekscelencja Biskup Jakub dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w przygranicznej miejscowości Bobrowniki (parafia Mostowlany). Dzięki Waszym ofiarom udało się wznieść cerkiew na wysokość więźby dachowej. Następnym etapem będzie budowa konstrukcji dachu i kopuł, ich przykrycie oraz montaż stolarki drzwiowej i okiennej.
   Niestety, koszty dalszych prac przekraczają nasze możliwości. Serdecznie dziękując Wam za dotychczasową znaczącą pomoc w budowie cerkwi, ośmielamy się prosić o dalsze wsparcie, by można było kontynuować nasze wspólne dzieło na Chwałę Bożą.
   Każda, nawet najskromniejsza, ofiara znacząco pomoże nam prowadzić budowę świątyni.
   Będziemy wdzięczni za przekazywanie wpłat na konto.
   Kontakt pod numerami tel.: (085) 717 53 45 i kom. 0 502 675 994
   Spasi Hospodi za wszelką pomoc.
   
   o. Roman Kiszycki z parafianami
   
   _________________________________
   
   
Parafia św. Jana Teologa w Mostowlanach
Bank Spółdzielczy w Białymstoku Oddział w Gródku.
60 8060 0004 0392 7690 2000 0010
z dopiskiem „Cerkiew w Bobrownikach”

   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Miało być bardzo źle - Anna Radziukiewicz
Rozmowa z arcybiskupem lubelskim i chełmskim ABLEM. Redakcję
Przeglądu Prawosławnego reprezentują Eugeniusz Czykwin i Anna Radziukiewicz (więcej...)
Hańba i wstyd - Pawel Borecki
Burzenie prawosławnych cerkwi na południowym Podlasiu i Chełmszczyźnie wiosną i latem 1938 roku stanowi jedną z najciemniejszych kart w dziejach II Rzeczypospolitej, wciąż praktycznie nieznaną opinii publicznej. To nie było wydarzenie incydentalne. Wyrastało ono z filozofii polityki wyznaniowej okresu międzywojennego, powiązanej z polityką narodowościową. Stanowiło konsekwencję konfesyjnego charakteru państwa polskiego w latach 1918-1939 oraz stereotypów prowadzących do utożsamienia religii z narodowością. Znalazło przy tym podatny grunt w konfrontacyjnej postawie Kościoła katolickiego wobec prawosławia. (więcej...)
Prawosławie tu trwa - Ałła Matreńczyk
Osiemdziesiąt lat temu od maja do lipca, pod nadzorem policji i wojska, burzono wzdłuż Bugu dwie cerkwie prawosławne dziennie. Ta w Sławatyczach, okrzyknięta dziś sławatycką perełką, ocalała. – A miał ją spotkać taki sam los – mówi proboszcz, o. Michał Wasilczyk. (więcej...)
Interpelacja - dr Stefan Baran
Interpelacja posła dr Stefana Barana do Pana Prezesa Rady Ministrów w sprawie zburzenia z polecenia starostów powiatowych 107 świątyń prawosławnych oraz spalenia w sposób zbrodniczy, bez wykrycia podpalaczy, 3 świątyń prawosławnych w czerwcu i lipcu 1938 roku na terenie województwa lubelskiego, jak też prześladowania i karania na podłożu wyznaniowo-religijnym duchowieństwa prawosławnego i wiernych z tegoż województwa.
(więcej...)