Aktualności:

2007 XI 06 W Bobrownikach stanie cerkiew

Bracia i Siostry.
   Minął rok, kiedy Jego Ekscelencja Biskup Jakub dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w przygranicznej miejscowości Bobrowniki (parafia Mostowlany). Dzięki Waszym ofiarom udało się wznieść cerkiew na wysokość więźby dachowej. Następnym etapem będzie budowa konstrukcji dachu i kopuł, ich przykrycie oraz montaż stolarki drzwiowej i okiennej.
   Niestety, koszty dalszych prac przekraczają nasze możliwości. Serdecznie dziękując Wam za dotychczasową znaczącą pomoc w budowie cerkwi, ośmielamy się prosić o dalsze wsparcie, by można było kontynuować nasze wspólne dzieło na Chwałę Bożą.
   Każda, nawet najskromniejsza, ofiara znacząco pomoże nam prowadzić budowę świątyni.
   Będziemy wdzięczni za przekazywanie wpłat na konto.
   Kontakt pod numerami tel.: (085) 717 53 45 i kom. 0 502 675 994
   Spasi Hospodi za wszelką pomoc.
   
   o. Roman Kiszycki z parafianami
   
   _________________________________
   
   
Parafia św. Jana Teologa w Mostowlanach
Bank Spółdzielczy w Białymstoku Oddział w Gródku.
60 8060 0004 0392 7690 2000 0010
z dopiskiem „Cerkiew w Bobrownikach”

   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Nasza misja głos i obecność - tłum. o. Włodzimierz Misijuk
Przemówienie adresowane do Wszechamerykańskiego Soboru Kościoła Prawosławnego w Ameryce, Saint Louis, Missouri, 26 lipca 2018. Wygłosił je protoprezbiter Leonid Kiszkowski (z ang. Kishkovsky), wieloletni dyrektor do spraw zagranicznych Cerkwi Prawosławnej w Ameryce (OCA). (więcej...)
Niech nas chroni św. Anna - Ałła Matreńczyk
Potoka, 12 sierpnia, popołudnie. W wyludnionej od wielu lat wsi wzdłuż starego cerkwiska aut tyle, że nie sposób przejechać.
– Tyle samochodów widziałam w Potoce tylko wtedy, gdy weszli Sowieci, a potem Niemcy – mówi osiemdziesięciosześcioletnia Helena Matreńczyk, rdzenna potoczanka – ale władyka za mojej pamięci przybywa po raz pierwszy.Bo i wieś przeżywa wielką uroczystość – wyświęcenia kamienia węgielnego pod budowę czasowni św. Anny. Przyjechał arcybiskup Jakub, duchowni z dziekanem o. Janem Jaroszukiem, diakoni, media.
(więcej...)
Raskoł się pogłębia - tłum. Ałła Matreńczyk
Z arcybiskupem bojarskim FIEODOSIJEM (Snigirowem) rozmawia Siergiej Gieruk (więcej...)
Radość mądrego żywienia - Anna Radziukiewicz
Popołudniowy upał gaszą nieco potężne lipy i budynek – dawniej szkolny, teraz monasterski. Na podwórze wjeżdża traktor. Wyskakuje z niego ojciec Tymoteusz, ihumen monasteru św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach. Ślady znojnej pracy widać na czole, znoszonej mantii i sandałach. Jest 6 sierpnia, 16.45. Szybko zmienia mantię na świąteczne obłaczenije. O siedemnastej rozpoczyna się wsienoszcznoje bdienije przed świętem św. Anny. Ponaddwugodzinne modlitwy wygłuszają mnichom i sporej grupie wiernych pośpiech dnia. (więcej...)