Aktualności:

Numer 3(333)    marzec 2013Numer 3(333)    marzec 2013
fot.Anna Radziukiewicz
2008 VI 18 Niepokój o Kosowo

Wyrazy poparcia dla serbskiego narodu w związku z bezprawnym i jednostronnym ogłoszeniem niezależności Kosowa skierował na ręce patriarchy Pawła metropolita Ziem Czeskich i Słowacji Krzysztof.
   „Ogłoszenie niezależności Kosowa i Metochii nie może nie niepokoić prawosławnych Ziem Czeskich i Słowacji” – czytamy między innymi. „Nasi duchowni i wierni razem ze swoimi politycznymi przedstawicielami wezmą udział w protestach, manifestując swoją niezgodę na naruszenie granic Serbii.
   Wysoko cenimy i nigdy nie zapomnimy o bezinteresownej pomocy Waszej Cerkwi w procesie tworzenia Czeskiej Cerkwi Prawosławnej i utworzenia mukaczewsko-preszewskiej diecezji. Podobnie nie zapomnimy też o negatywnym stanowisku serbskiego narodu wobec dyktatu z Monachium w 1939 roku i braterskiej gotowości do obrony naszych ziem przed faszyzmem.
   Z braterskim współczuciem wykorzystujemy tę historyczną możliwość okazania solidarności wam, Serbskiej Cerkwi i narodowi. Kierujemy nasze serca w modlitwie do Boga, niech ochroni serbską ziemię, błogosławi sprawiedliwe rozwiązanie problemu Kosowa i Metochii i nie dopuści do rozpalenia przemocy”.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Znaki w Łaźniach - Anna Radziukiewicz
22 czerwca arcybiskup białostocki i gdański Jakub wraz z biskupem supraskim Andrzejem i duchownymi wyświęcili cerkiew św. Łukasza Chirurga (Wojno-Jasienieckiego) we wsi Łaźnie, znajdującej się w supraskiej parafii. Jest to pierwsza cerkiew w Polsce, której patronem jest św. Łukasz, arcybiskup symferopolski. (więcej...)
Czy jesteśmy odpowiedzialni za Boże stworzenie? - Anna Radziukiewicz
Taki temat zaproponował w tym roku Doroteusz Fionik, organizator bielskiego Prologu (23-26 maja). Poprosił mnie o poprowadzenie na ten temat panelu, towarzyszącego wystawie moich fotografii „Rytmy – sacrum i przyroda”. (więcej...)
Ikona i Tradycja - Andrzej Charyło
Z prawosławnym duchownym ze Szwajcarii o. MICHELEM QUENOT autorem książek poświęconych ikonie laureatem Nagrody Ostrogskiego rozmawia Andrzej Charyło. (więcej...)
Chaos coraz większy - Eugeniusz Czykwin
15 grudnia 2018 roku na zwołanym przez patriarchę Konstantynopola Bartłomieja „zjednoczeniowym soborze” przedstawiciele dwóch nieuznawanych przez światowe prawosławie rozłamowych struktur – tzw. Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Kijowskiego Patriarchatu (UPC KP) i tzw. Ukraińskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwi (UAPC) – utworzyli nową strukturę – Prawosławną Cerkiew Ukrainy (PCU). Na jej zwierzchnika wybrano rekomendowanego przez „patriarchę” Filareta „metropolitę” Epifanija. I to tej strukturze 6 stycznia bieżącego roku w Stambule (dawny Konstantynopol) patriarcha Bartłomiej, ignorując stanowisko kanonicznej (tworzą ją ponad 12 tys. parafii i ponad 200 monasterów) Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi (UPC), nadał tomos o autokefalii. (więcej...)
Prawosławie w San Francisco - Andrzej Charyło
Podczas pobytu naukowo-badawczego na Uniwersytecie Stanowym Ohio w Columbus w USA odwiedziłem jedno z najważniejszych dla prawosławnych w Ameryce Północnej miejsc, czyli sobór katedralny Ikony Matki Bożej Radość Wszystkich Strapionych w San Francisco. Znajdują się tam relikwie św. Jana (Maksymowicza), który pełnił posługę arcybiskupią w połowie XX wieku w Chinach, na Filipinach, w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. (więcej...)