Aktualności:

2002 VIII 06 Nagroda dla metropolity Filareta

Na zaproszenie Fundacji Ekumenicznej "Tolerancja" i Unii Chrześcijańsko - Społecznej od 16 do 18 czerwca przebywał w Warszawie metropolita miński i słucki, egzarcha Białorusi Filaret.
   Metropolita złożył wizytę zwierzchnikowi naszej Cerkwi metropolicie Sawie i 17 czerwca odebrał przyznaną mu za "rozwijanie działalności charytatywnej i otwartość na międzychrześcijański dialog" nagrodę im. św. Brata Alberta.
   W zorganizowanej przez Ambasadę Republiki Białoruś uroczystości uczestniczyli metropolita warszawski i całej Polski Sawa, ambasadorowie Białorusi, Bułgarii, Egiptu, Jugosławii, Kazachstanu, Macedonii, Mołdawii i Ukrainy, wysokiej rangi przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i parlamentarzyści.
   Z metropolitą na wieczornym przyjęciu, zorganizowanym przez prezesa UChS Akcja Ekumeniczna Kazimierza Morawskiego, spotkał się minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz. Na przyjęcie przybył także ambasador Rosji Afanasjewski.
   Wręczając nagrodę Kazimierz Morawski podkreślił wielkie zasługi metropolity Filareta w zachowaniu i odradzaniu prawosławnej wiary na Białorusi. Przed dziesięcioma laty na Białorusi był tylko jeden biskup i ponad sto parafii. Dziś istnieje dziesięć diecezji, ponad tysiąc parafii, w seminarium i w instytucie teologicznym w Żyrowicach kształci się cerkiewne kadry, a działająca z błogosławieństwa metropolity specjalna komisja dokonała przekładu na język białoruski Ewangelii i wielu nabożeństw.
   - Znamy ks. metropolitę Filareta - powiedział wręczając nagrodę Kazimierz Morawski - od ponad dwudziestu lat. W tym czasie podejmowaliśmy wspólnie różne inicjatywy służące zbliżeniu społeczeństw Białorusi i Polski. Przyznając tę nagrodę chcieliśmy wyrazić nasz szacunek i wdzięczność za okazywaną nam przez tyle lat życzliwość, zaufanie, przyjaźń.
   Dziękując za wyróżnienie zwierzchnik Cerkwi na Białorusi podkreślił znaczenie dzieł miłosierdzia, okazywanych przez chrześcijan ludziom cierpiącym z powodu ubóstwa, choroby czy samotności. Jako przykład wskazał otwarty w maju br. duży ośrodek pomocy medycznej i charytatywnej w Mińsku. Budowie tego ośrodka patronowali patriarcha moskiewski Aleksy II i prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka.
   Nagroda im. św. Brata Alberta przyznawana jest od 26 lat. Jej laureatami byli m.in. matka Teresa z Kalkuty, kardynał Henryk Gulbinowicz, Jolanta Kwaśniewska. Otrzymały ją też osoby należące do Kościołów protestanckich i prawosławnego, m.in. metropolita smoleński Cyryl, prof. architekt Aleksander Grygorowicz, śp. metropolita Bazyli.
    (ecz)

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Pod skrzydłami aniołów - o. Konstanty Bondaruk
Późną jesienią, 21 listopada, w kilkunastu parafiach i świątyniach naszej Cerkwi szczególnie uroczyście wspominamy św. Michała Archanioła. Wraz z nim uhonorowujemy cały świat anielski, wielki i tajemniczy, o którym mało wiemy, lecz istnienie którego odczuwamy tak realnie jak dotyk czułej, Bożej ręki. (więcej...)
Cud w Rożkowce - Gieorgij Musiewicz
Na południowym skraju Puszczy Białowieskiej, nad rzeką Białą, położona jest niewielka wieś o tej samej nazwie. Do Topiła stąd zaledwie cztery kilometry, ale od Białej oddziela je granica państwowa. Rzeka Biała tworzy się z połączenia trzech strumieni: Sipory, Krowatki i Policznej. Nieopodal wsi Stołpowiska Biała wpada do Leśnej, płynącej spod Hajnówki. Wcześniej uważano, że to właśnie Leśna jest dopływem Białej. Pierwsza wzmianka o Białej pochodzi z 1560 roku. Jednakże dopiero w 1912 roku zbudowano tu z puszczańskiego drewna cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej. Świętowano tu także dzień pamięci Świętych Braci Machabeuszy. Właśnie na to święto przyjeżdżałem kilkakrotnie z rodzicami. Mój ojciec, Stefan Musiewicz, był psalmistą w nieodległych Dmitrowiczach. W okresie międzywojennym Biała należała do powiatu bielskiego. Proboszczem był tu o. Klaudiusz Puszkarski, który w maju 1939 roku został skierowany do parafii w Białowieży.
(więcej...)
Inna wspólnota - o. Gieorgij Zawierszynski
Dużo osób z Rosji i byłych republik radzieckich – Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Łotwy, Litwy i Estonii – pojawiło się niedawno w Irlandii. Przyjeżdżali do pracy, zakładając że po kilku latach wrócą do domu. Jednak wielu z nich zaczęło się asymilować i zostawać na stałe. Teraz pomagają krewnym i znajomym w przeprowadzce do nowego domu. Stopniowo tworzą się tutaj nowe kręgi osób rosyjskojęzycznych. (więcej...)
Rozłam na trwałe? - opracowali Eugeniusz Czykwin i Andrzej Charyło
12 października 2019 roku w historii Cerkwi prawosławnej zapisze się jako tragiczna data podziału światowego prawosławia. W tym dniu sobór biskupów greckiej Cerkwi faktycznie uznał utworzoną w grudniu ubiegłego roku nową cerkiewną strukturę tzw. Ukraińską Prawosławną Cerkiew. Ten dzień to smutna data także dla całego, znajdującego się w kryzysie chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej. W opinii nie tylko prawosławnych skutki decyzji greckiej Cerkwi będą porównywalne do tragicznego podziału chrześcijaństwa w 1054 roku, z tym że obecnie dotyczy to wschodniej, prawosławnej jego części. Niżej drukujemy oficjalne stanowiska greckiej i ruskiej Cerkwi.
(więcej...)