Aktualności:

Numer 1(379)    Styczeń 2017Numer 1(379)    Styczeń 2017
fot.Ikona Bożego Narodzenia
2008 VI 18 O zwrot cerkiewnej ziemi

Pięć tysięcy trzysta hektarów ziemi, odebrane raszko-prizrenskiej diecezji podczas reformy rolnej i nacjonalizacji w 1945 roku, zostanie wkrótce zwrócone właścicielowi – poinformował przewodniczący dyrekcji do spraw zwrotu majątku przy rządzie Serbii Włodzimier Todorowicz.
   Wyjaśnił, że termin składania wniosków o zwrot upływa 30 września 2008 roku. Na dzień dzisiejszy takie podania złożyło trzynaście cerkwi i monasterów Kosowa i Metochii. O największy, trzy tysiące hektarowy zwrot, ubiega się monaster w Devicz, tuż za nim są Patriarsza Pećka, która domaga się 846 ha, Wysokije Deczani – 728 ha, Draganac – 207 ha, Graczanica – 100 ha, monaster Świętej Trójcy w Miszutiszta – 8 ha, św.św. Kosmy i Damiana w Zocziste – 5 ha. O zwrot ziemi ubiega się także cerkiewna wspólnota Prizren, której władze komunistyczne odebrały trzysta hektarów.
   Dyrekcja do spraw zwrotu 14 lutego stwierdziła, że znaczna część skomplikowanego procesu sądowego jest już zakończona, a decyzje będą prawomocne, jeżeli nie zostanie skierowane powództwo wzajemne. Decyzja zostanie przyjęta w oparciu o ustawę o zwrocie cerkiewnego majątku z czerwca 2006 roku.
   Podobne decyzje zapadają jedynie wtedy, kiedy sytuacja nie nastręcza żadnych wątpliwości, a tak jest w przypadku raszko-prizrenskiej diecezji.
   W końcu grudnia 2007 roku monasterowi Kowil w Wojewodinie zwrócono 930 ha ziemi, braniczewskiej diecezji serbskiej Cerkwi cztery tysiące hektarów.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Znaki w Łaźniach - Anna Radziukiewicz
22 czerwca arcybiskup białostocki i gdański Jakub wraz z biskupem supraskim Andrzejem i duchownymi wyświęcili cerkiew św. Łukasza Chirurga (Wojno-Jasienieckiego) we wsi Łaźnie, znajdującej się w supraskiej parafii. Jest to pierwsza cerkiew w Polsce, której patronem jest św. Łukasz, arcybiskup symferopolski. (więcej...)
Czy jesteśmy odpowiedzialni za Boże stworzenie? - Anna Radziukiewicz
Taki temat zaproponował w tym roku Doroteusz Fionik, organizator bielskiego Prologu (23-26 maja). Poprosił mnie o poprowadzenie na ten temat panelu, towarzyszącego wystawie moich fotografii „Rytmy – sacrum i przyroda”. (więcej...)
Ikona i Tradycja - Andrzej Charyło
Z prawosławnym duchownym ze Szwajcarii o. MICHELEM QUENOT autorem książek poświęconych ikonie laureatem Nagrody Ostrogskiego rozmawia Andrzej Charyło. (więcej...)
Chaos coraz większy - Eugeniusz Czykwin
15 grudnia 2018 roku na zwołanym przez patriarchę Konstantynopola Bartłomieja „zjednoczeniowym soborze” przedstawiciele dwóch nieuznawanych przez światowe prawosławie rozłamowych struktur – tzw. Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Kijowskiego Patriarchatu (UPC KP) i tzw. Ukraińskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwi (UAPC) – utworzyli nową strukturę – Prawosławną Cerkiew Ukrainy (PCU). Na jej zwierzchnika wybrano rekomendowanego przez „patriarchę” Filareta „metropolitę” Epifanija. I to tej strukturze 6 stycznia bieżącego roku w Stambule (dawny Konstantynopol) patriarcha Bartłomiej, ignorując stanowisko kanonicznej (tworzą ją ponad 12 tys. parafii i ponad 200 monasterów) Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi (UPC), nadał tomos o autokefalii. (więcej...)
Prawosławie w San Francisco - Andrzej Charyło
Podczas pobytu naukowo-badawczego na Uniwersytecie Stanowym Ohio w Columbus w USA odwiedziłem jedno z najważniejszych dla prawosławnych w Ameryce Północnej miejsc, czyli sobór katedralny Ikony Matki Bożej Radość Wszystkich Strapionych w San Francisco. Znajdują się tam relikwie św. Jana (Maksymowicza), który pełnił posługę arcybiskupią w połowie XX wieku w Chinach, na Filipinach, w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. (więcej...)