Aktualności:

Numer 4(346)    kwiecień 2014Numer 4(346)    kwiecień 2014
fot.
2008 VI 18 Odszedł metropolita Ławr

W Niedzielę Prawosławia odszedł do Pana pierwszy hierarcha Rosyjskiej Cerkwi za Granicą, metropolita Wschodniej Ameryki i Nowego Jorku, Ławr. Do chwili zamknięcia numeru nie była jeszcze wiadomo, czy pogrzeb odbędzie się 20 czy 21 marca. Otpiewaniju i pogrebieniju przewodniczyć będzie metropolita krutitskij i kołomienskij Juwenalij.
   81-letni władyka zmarł w swojej rezydencji na terenie monasteru w Jordanville. I tam odsłużono pierwszą panichidę.
   Wieść o śmierci hierarchy z bólem przyjęto zarówno za oceanem, jak i w Rosji.
   – Władyka Ławr zdążył dokonać głównego dzieła swego życia – wszedł do historii jako pierwszy hierarcha Rosyjskiej Cerkwi za Granicą, który doprowadził ją do jedności z Cerkwią w ojczyźnie – powiedział sekretarz Wydziału Stosunków Zewnętrznych Moskiewskiego Patriarchatu o. Mikołaj Bałaszow. – Data jego odejścia, w Niedzielę Triumfu Prawosławia, jest symboliczna i znacząca. Oczywiście jest to duża strata dla całej Rosyjskiej Cerkwi.
   Władyka Ławr jeszcze w ubiegłym miesiącu odwiedził Moskwę. Wielokrotnie podkreślał, ile dobrego dla rosyjskiego zarubieżja przyniosła ustanowiona w ubiegłym roku jedność.
    Do czasów wyboru nowego pierwszego hierarchy, na czele Rosyjskiej Cerkwi za Granicą stanie pierwszy zastępca przewodniczącego synodu biskupów, arcybiskup Sydney i Australii i Nowej Zelandii Hilarion.
   – Na pogrzeb przyjadą niewątpliwie wszyscy nasi biskupi i z pewnością postanowią kiedy przeprowadzą Sobór – powiedział arcybiskup Gabriel, sekretarz Synodu Rosyjskiej Cerkwi za Granicą. – Może on odbyć się w maju lub w czerwcu. W wyborach będzie uczestniczyć ponad dziesięciu biskupów.
   Metropolita Ławr (Wasilij Michajłowicz Szkurła) urodził się 1 stycznia 1928 roku w Ladomirowie (Czechosłowacja, obecnie Słowacja) na Preszowskiej Rusi w rodzinie karpackich Rusinów. Od 11 roku życia wychowywał się w monasterze św. Hioba Poczajowskiego, który w jego rodzinnej wsi założyli bracia z Poczajowskiej Ławry. Po drugiej wojnie światowej już jako posłusznik wraz z pozostałymi mnichami wyjechał do Jordanville. Tam powstał monaster Świętej Trójcy, który stał się duchowym centrum Rosyjskiej Cerkwi za Granicą. Tam też metropolita złożył śluby monastyczne, a 27 czerwca 1954 roku przyjął święcenia kapłańskie. Od 1954 r. wykładał w seminarium Świętej Trójcy teologię dogmatyczną i prawo kanoniczne, od 1958 roku był inspektorem seminarium. 13 września 1967 roku został wyświęcony na biskupa Manhattanu, wikariusza diecezji Wschodniej Ameryki i wyznaczony na sekretarza Synodu Biskupów. W 1976 roku, już jako biskup troicko-syrakuski i przełożony monasteru, objął obowiązki rektora seminarium Świętej Trójcy oraz głównego redaktora pism „Prawosławna Ruś”, „Prawosławne życie” i „Prawosławna droga”. Na soborze 17-27 października 2001 roku został wybrany pierwszym hierarchą Rosyjskiej Cerkwi za Granicą, metropolitą Wschodniej Ameryki i Nowego Jorku.
   17 maja 2007 roku w cerkwi Chrystusa Zbawiciela metropolita Ławr i patriarcha Aleksy II podpisali akt o kanonicznej jedności – dokument, który położył kres podziałowi Rosyjskiej Cerkwi.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Co dzieli narody? - Anna Radziukiewicz
Przedstawiciele 26 krajów, reprezentujących różne regiony – Bałkany, Bliski Wschód, Europę środkową, wschodnią, Kaukaz, Cypr, Afrykę – rozmawiali od 15 do 17 kwietnia w Budapeszcie o narodowej świadomości w kontekście problemów integracji podczas 25 konferencji Międzynarodowej Fundacji Jedności Prawosławnych Narodów (MFJPN). Uczestników forum pozdrowili zwierzchnicy ośmiu lokalnych Cerkwi oraz przedstawiciele rządów i parlamentów. (więcej...)
Raskoł w raskole - Eugeniusz Czykwin
Nowym prezydentem Ukrainy został Wołodymyr Zelenski, na którego zagłosowało 73,22 proc. wyborców. Dotychczasowy prezydent Petro Poroszenko, który w bezprecedensowym sposób, naruszając zasady Konstytucji, ingerował w wewnętrzne sprawy prawosławnej Cerkwi, poniósł klęskę (otrzymał 24,45 proc. głosów). (więcej...)
Czekając na plac - o. Mariusz Kiślak
Ten tekst został napisany w 2015 roku. Mówi o wałbrzyskiej prawosławnej wspólnocie. O. Mariusz Kiślak jest jej proboszczem. Wtedy postanowiliśmy, że tekst zostanie opublikowany, gdy parafia otrzyma plac pod budowę cerkwi. I oto nadszedł ten radosny moment. (więcej...)
Budujemy cerkiew w Augustowie - o. Włodzimierz Misijuk
To świąteczne nabożeństwo zakończy kolejny etap wsparcia, okazywanego pięćdziesięcioosobowej parafialnej rodzinie, w gromadzeniu środków na budowę nowej, wymarzonej i „wymodlonej” cerkwi. W chwili zamykania tego numeru PP darowizny sięgnęły już kwoty ponad 350 tysięcy złotych i ciągle jeszcze napływają. Tak więc na proskomidii świątecznej Liturgii odczytywane będą imiona wszystkich dotychczasowych i kolejnych darczyńców. (więcej...)