Aktualności:

Numer 12(378)    Grudzień 2016Numer 12(378)    Grudzień 2016
fot.www.meloman.ru
2008 VI 18 Odszedł metropolita Ławr

W Niedzielę Prawosławia odszedł do Pana pierwszy hierarcha Rosyjskiej Cerkwi za Granicą, metropolita Wschodniej Ameryki i Nowego Jorku, Ławr. Do chwili zamknięcia numeru nie była jeszcze wiadomo, czy pogrzeb odbędzie się 20 czy 21 marca. Otpiewaniju i pogrebieniju przewodniczyć będzie metropolita krutitskij i kołomienskij Juwenalij.
   81-letni władyka zmarł w swojej rezydencji na terenie monasteru w Jordanville. I tam odsłużono pierwszą panichidę.
   Wieść o śmierci hierarchy z bólem przyjęto zarówno za oceanem, jak i w Rosji.
   – Władyka Ławr zdążył dokonać głównego dzieła swego życia – wszedł do historii jako pierwszy hierarcha Rosyjskiej Cerkwi za Granicą, który doprowadził ją do jedności z Cerkwią w ojczyźnie – powiedział sekretarz Wydziału Stosunków Zewnętrznych Moskiewskiego Patriarchatu o. Mikołaj Bałaszow. – Data jego odejścia, w Niedzielę Triumfu Prawosławia, jest symboliczna i znacząca. Oczywiście jest to duża strata dla całej Rosyjskiej Cerkwi.
   Władyka Ławr jeszcze w ubiegłym miesiącu odwiedził Moskwę. Wielokrotnie podkreślał, ile dobrego dla rosyjskiego zarubieżja przyniosła ustanowiona w ubiegłym roku jedność.
    Do czasów wyboru nowego pierwszego hierarchy, na czele Rosyjskiej Cerkwi za Granicą stanie pierwszy zastępca przewodniczącego synodu biskupów, arcybiskup Sydney i Australii i Nowej Zelandii Hilarion.
   – Na pogrzeb przyjadą niewątpliwie wszyscy nasi biskupi i z pewnością postanowią kiedy przeprowadzą Sobór – powiedział arcybiskup Gabriel, sekretarz Synodu Rosyjskiej Cerkwi za Granicą. – Może on odbyć się w maju lub w czerwcu. W wyborach będzie uczestniczyć ponad dziesięciu biskupów.
   Metropolita Ławr (Wasilij Michajłowicz Szkurła) urodził się 1 stycznia 1928 roku w Ladomirowie (Czechosłowacja, obecnie Słowacja) na Preszowskiej Rusi w rodzinie karpackich Rusinów. Od 11 roku życia wychowywał się w monasterze św. Hioba Poczajowskiego, który w jego rodzinnej wsi założyli bracia z Poczajowskiej Ławry. Po drugiej wojnie światowej już jako posłusznik wraz z pozostałymi mnichami wyjechał do Jordanville. Tam powstał monaster Świętej Trójcy, który stał się duchowym centrum Rosyjskiej Cerkwi za Granicą. Tam też metropolita złożył śluby monastyczne, a 27 czerwca 1954 roku przyjął święcenia kapłańskie. Od 1954 r. wykładał w seminarium Świętej Trójcy teologię dogmatyczną i prawo kanoniczne, od 1958 roku był inspektorem seminarium. 13 września 1967 roku został wyświęcony na biskupa Manhattanu, wikariusza diecezji Wschodniej Ameryki i wyznaczony na sekretarza Synodu Biskupów. W 1976 roku, już jako biskup troicko-syrakuski i przełożony monasteru, objął obowiązki rektora seminarium Świętej Trójcy oraz głównego redaktora pism „Prawosławna Ruś”, „Prawosławne życie” i „Prawosławna droga”. Na soborze 17-27 października 2001 roku został wybrany pierwszym hierarchą Rosyjskiej Cerkwi za Granicą, metropolitą Wschodniej Ameryki i Nowego Jorku.
   17 maja 2007 roku w cerkwi Chrystusa Zbawiciela metropolita Ławr i patriarcha Aleksy II podpisali akt o kanonicznej jedności – dokument, który położył kres podziałowi Rosyjskiej Cerkwi.
   

Wasze opinie:W najnowszym numerze:

Cud Świętego Ognia - Andrzej Charyło
Misterium Wcielenia Słowa zawiera w sobie
znaczenie wszystkich symboli i zagadek Pisma,
także ukrytego sensu wszystkich stworzeń zmysłowych
i duchowych. Jednakże ten, kto zna misterium Krzyża i Grobu, zna również podstawową rację wszystkich rzeczy. Przeto ten, kto bada jeszcze dalej i jest wtajemniczony w misterium Zmartwychwstania, dowiaduje się o celu,
dla którego Bóg stworzył wszystkie rzeczy na początku.
św. Maksym Wyznawca (więcej...)
Na Ukrainie bez zmian - Eugeniusz Czykwin
Na Ukrainie, mimo kampanii przed wyborami prezydenta – wyniki będą znane już po oddaniu bieżącego numeru Przeglądu do druku – nie ustają akty agresji wobec kanonicznej Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi (UPC). (więcej...)
Prawosławne serce Zachodu - Marcin Cielecki
Clément nie zajmował się potępianiem, pouczaniem, moralizatorstwem; on zajmował się pięknem. Pisał z zachwytu w zachwycie. W tym roku mija dziesiąta rocznica jego śmierci.
(więcej...)
Hagia Sophia – czyja? - Eugeniusz Czykwin
15 marca 2019 roku w miejscowości Christchurch w Nowej Zelandii doszło do tragedii. W dwóch meczetach 28-letni Australijczyk zabił pięćdziesiąt osób, a kolejne kilkadziesiąt ranił. Przed atakiem zamachowiec opublikował 73-stronicowy manifest, w którym wyjaśniał motywy swego postępowania. Między innymi wspominał Sobór Mądrości Bożej – Hagia Sophię, nazywając Stambuł Konstantynopolem i wzywał do zabicia prezydenta Turcji Redcepa Erdogana i kanclerz Niemiec Angeli Merkel. W zbrodniczym ataku znalazły się także polskie wątki – terrorysta na broni, z której strzelał, wypisał nazwisko Feliksa Kazimierza Potockiego, który walczyl z Turkami pod Wiedniem. (więcej...)